HĐND tỉnh Sóc Trăng - chủ động, đổi mới vì tiếng nói của cử tri

23/01/2023 04:19 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 23/01/2023 | 04:19

Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh Sóc Trăng luôn chủ động, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể để quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng đáp ứng nguyện vọng, niềm tin của cử tri. Nhân dịp đầu Xuân 2023, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những kết quả đạt được trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong năm 2022, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bao nhiêu kỳ họp, thông qua bao nhiêu nghị quyết?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Như chúng ta đã biết, HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Quyền đại diện của HĐND được thực hiện thông qua việc ban hành các nghị quyết theo quy định pháp luật; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mà cử tri, dư luận quan tâm.

Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 2 kỳ họp lệ theo kế hoạch. Ngoài ra, để triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đảm bảo tình hình an ninh - quốc phòng, đời sống của nhân dân, HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp chuyên đề. Qua đó, thông qua tổng số 127 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Các kỳ họp của HĐND tỉnh Sóc Trăng luôn phát huy trí tuệ tập thể quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phóng viên: Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của HĐND tỉnh, xin đồng chí cho biết trong năm 2022, HĐND tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác này như thế nào?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động giám sát tại các kỳ họp bằng cách xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Bên cạnh đó, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; xem xét các quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật; xem xét việc chất vấn và trả lời chất vấn...

Ngoài ra, thực hiện chương trình giám sát năm 2022, HĐND tỉnh tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề trong triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020. Điển hình là các nghị quyết liên quan đến đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản; dự án phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa; chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng chất vấn các sở, ban ngành trong thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, những bức xúc của cử tri tại các kỳ họp. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát về quy trình bình xét và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều theo giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài các chuyên đề giám sát nêu trên, HĐND tỉnh giao các ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, các nghị quyết của HĐND tỉnh và tổ chức các cuộc giám sát khảo sát theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND qua những cuộc giám sát?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Qua cuộc giám sát đã đánh giá, xác định được cụ thể tình hình, kết quả, hiệu quả triển khai trong việc ban hành, thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thời gian qua. Từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh đã ban hành và sẽ ban hành trong thời gian tới. Các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được cấp có thẩm quyền triển khai kịp thời, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát và khoanh vùng kịp thời, cách ly gọn đã hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân. Thực hiện quy trình bình xét và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai theo quy định, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, phần nào đánh giá được kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo hàng năm, đây cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, hoạch định các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Năm 2022, những nghị quyết nào của HĐND tỉnh khi được thông qua và triển khai thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực nhất, được cử tri đồng tình ủng hộ cao, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Trong năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành rất nhiều nghị quyết quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống của người dân, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ. Cụ thể như nghị quyết về phát triển nông nghiệp hữu cơ; về chủ trương đầu tư các công trình, dự án quan trọng góp phần bảo vệ sự an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân (gia cố khắc phục sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng)); phân bổ vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); nghị quyết về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp, khóm...

Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng gặp gỡ cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó phát huy vai trò đại diện tiếng nói để yêu cầu các sở, ban ngành giải quyết. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đặc biệt trong năm 2022, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dù chưa có tiền lệ và Trung ương chưa có quy định mới về việc hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở cách ly y tế nhưng HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người đang điều trị tại cơ sở điều trị Covid-19 (F0) và cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (F1) để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Như chúng ta đã biết, trong thời điểm tỉnh Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19 thì việc ban hành nghị quyết kịp thời và phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn đời sống đã góp phần chia sẻ, giảm bớt rất nhiều khó khăn cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân an tâm thực hiện tốt các quy định về cách ly y tế.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm về phương hướng hoạt động của HĐND tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Trong năm 2023, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo luật định là tổ chức các kỳ họp để quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh trình xây dựng nghị quyết để triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đối với các ban HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp và tham gia các chương trình giám sát; giữ gìn mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan có liên quan… HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng triển khai 4 cuộc giám sát để phục vụ giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Cụ thể là giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng... Đây là những nội dung gần gũi, thiết thực, liên quan trực tiếp đến sự phát triển, đời sống, quyền lợi, nguyện vọng của nhân dân và cũng là những vấn đề đang được cử tri quan tâm theo dõi trong thời gian qua.

Trong niềm phấn khởi chào đón xuân Quý Mão 2023, HĐND tỉnh Sóc Trăng quyết tâm chủ động, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh thông qua các nghị quyết, đáp ứng nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Với quyết tâm và niềm tin tưởng đó, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xin chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và toàn thể cử tri, nhân dân bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: