Lan tỏa giá trị, niềm tin qua chủ trương, nghị quyết của Đảng

26/09/2023 04:51 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 26/09/2023 | 04:51

STO - Chủ trương, nghị quyết của Đảng là nền tảng hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết. Đây là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ 2: Thực hiện chủ trương nêu gương tốt đẹp

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỏa ngát những hoa thơm

Theo đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, học tập và làm theo Bác là cách làm thiết thực nhất để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nội dung này đã được cụ thể thành những chỉ thị, kết luận, điển hình là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ những ý tưởng đổi mới, sáng tạo, những cách làm hay, kinh nghiệm quý của những điển hình tiêu biểu giúp chúng ta càng hiểu rõ và trân trọng hơn những giá trị chân, thiện, mỹ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Năm 2023, tỉnh Sóc Trăng tổ chức 2 đợt giao lưu điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để những giá trị chân, thiện, mỹ ngày thêm lan tỏa trong xã hội. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đối với tỉnh Sóc Trăng, trong quá trình thực hiện đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác và các hoạt động cộng đồng. Đó là ông Tài Phước Nghĩa, nông dân ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) vận động gia đình, người thân hiến đất xây dựng đường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Cô Đặng Thị Ngọc Hân, giáo viên Trường Tiểu học Hưng Lợi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hội Chữ thập đỏ, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), không chỉ nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề mà còn mang cái tâm nhân ái để giúp người. Thông qua ứng dụng mạng xã hội, cô Đặng Thị Ngọc Hân đã kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ trên 12 tấn gạo, 350 phần quà cho người yếu thế; hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo điều trị bệnh; vận động xây cầu, xây nhà tình thương với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong từng nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị đều gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, mỗi đảng viên thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mô hình thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của đơn vị; phát huy tinh thần “tự soi”, “tự sửa” để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), trong những ngày đầu chống dịch Covid-19 còn khó khăn, chưa có mạnh thường quân tài trợ, cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung tâm Y tế thị xã đã tự nguyện trích một phần tiền lương của cá nhân để duy trì bếp ăn, đảm bảo có đủ cơm cháo hằng ngày cho bệnh nhân an tâm điều trị...

Những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với công việc được giao; về tình yêu thương con người, về đạo đức cách mạng trong sáng sẽ không ngừng được lan tỏa trong đời sống xã hội. Qua đó, tạo thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt hơn Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Phát huy sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dựng nước đi đôi với giữ nước là vấn đề có tính khách quan, quy luật, là bài học xuyên suốt trong sự phát triển trường tồn của đất nước và dân tộc Việt Nam. Bài học đó đã được vận dụng, phát huy sáng tạo sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn bởi ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để đất nước ta có được cơ đồ tươi sáng như ngày hôm nay, để cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán về nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

 Trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung công tác diễn tập, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh rằng, Sóc Trăng là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trong thế trận phòng thủ của Quân khu 9 và cả khu vực Tây Nam Bộ. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tỉnh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng công tác quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh xây dựng địa phương vững về chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (từ năm 2013 đến nay), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của tỉnh, nhất là vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm an ninh trong dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ đầu và tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự, nhất là những địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tập huấn, kiểm tra sẵn sàng động viên các đối tượng; tổ chức diễn tập, luyện tập sát thực tế, đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của tỉnh Sóc Trăng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Qua đó, nâng cao trình độ, sự hiểu biết về quốc phòng - an ninh của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thực hiện dân chủ gắn với kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Những chủ trương, nghị quyết của Đảng ở mỗi giai đoạn đều khơi dậy khát vọng lớn lao của toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Để chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng lan tỏa, mỗi cấp ủy, chính quyền phải xác định đúng trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: