Một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII

23/05/2022 03:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 23/05/2022 | 03:00

STO - Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (sau đây gọi là Kết luận số 01), khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có một số kết quả nổi bật.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: THIỆN HẢI

Một là, công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai chuyên đề năm 2022 của tỉnh, cụ thể: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc các dân tộc tỉnh Sóc Trăng”; kết quả đã có hơn 97% cán bộ, đảng viên và gần 81% đoàn viên, hội viên nghiên cứu, học tập, sinh hoạt những nội dung nêu trên.

Hai là, trên cơ sở các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về cơ bản các cấp ủy đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trước hết là những vấn đề nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và đại biểu tham dự Lễ xuất hành “Chuyến xe nghĩa tình” đợt thứ 7. Ảnh: THIỆN HẢI

Ba là, nhiều hoạt động thi đua, các phong trào yêu nước gắn kết giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Trong khó khăn, thử thách đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Bếp ăn nghĩa tình”, “Chuyến xe nghĩa tình - đồng hành vượt qua đại dịch”, “Gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương”, “Kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân”, “Đi chợ giúp dân”, “Đội thanh niên tình nguyện phòng, chống Covid-19”, Chương trình “Triệu túi an sinh”...

Phát động Cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Ảnh: CHÍ BẢO

Bốn là, tổ chức nhiều hoạt động để làm đậm nét và tạo sự lan tỏa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (với 1.294 bài dự thi). Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa của Ban Tuyên giáo Trung ương (với gần 51.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cán bộ lực lượng vũ trang tham gia). Cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (với 123 tác phẩm của 89 tác giả). Biên tập, xuất bản “Tuyển tập những tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2021. Tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, kéo dài (cao điểm từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022), mặt khác cả tỉnh phải tập trung dồn sức tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022… thì những kết quả nêu trên tuy còn khiêm tốn, nhưng rất đáng trân trọng, biểu dương.   

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 đối với tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa ở một số cơ sở chưa cao, thời gian kéo dài. Còn biểu hiện trông chờ cấp trên, chưa mạnh dạn, chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nhất là đối tượng quần chúng nhân dân. Một số ban ngành, đơn vị, địa phương chưa xây dựng mô hình tiêu biểu, sáng kiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc theo dõi, phát hiện và vinh danh, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy chưa được chú trọng đúng mức.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận số 01 cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục và hiệu quả của cấp ủy đảng, trước hết là thường trực cấp ủy; các cơ quan của cấp ủy như: ban tuyên giáo, văn phòng cấp ủy… khẩn trương nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy triển khai kết luận và các chuyên đề; ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, sẽ là yếu tố quan trọng giúp việc triển khai thực hiện được thông suốt, liên tục và kịp thời.

Thứ hai, luôn coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ truyền thông, báo chí (như báo, đài, các trang thông tin nội bộ, mạng xã hội…), các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, thi viết, thi trắc nghiệm trực tuyến… sẽ cộng hưởng, tạo sự lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01 với các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… đồng thời với vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đó là một trong những nhân tố không thể thiếu, có ý nghĩa quyết định kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

Thứ tư, cấp ủy và tổ chức đảng làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên và đột xuất đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm… sẽ luôn tạo ra động lực mới, đưa việc thực hiện Kết luận số 01 đi vào chiều sâu và hiệu quả cao hơn.

Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm bước đầu được rút ra từ thực tiễn sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 sẽ là cơ sở và tiền đề trong những năm tiếp theo để Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày thêm hạnh phúc.

LÂM TẤN HÒA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: