• Chuyển đổi số

Sóc Trăng vững bước vươn lên

27/04/2022 07:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 27/04/2022 | 07:00

STO - Trong suốt 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng luôn nhận được sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó chính là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn; là những định hướng, gợi mở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng quê hương Sóc Trăng ngang tầm với tiềm năng, truyền thống lịch sử cách mạng của vùng đất và con người Sóc Trăng.

Trong những năm đầu tái lập tỉnh Sóc Trăng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Sóc Trăng luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ đã đến thăm và chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm, làm việc và chỉ đạo định hướng phát triển đối với tỉnh Sóc Trăng trong những năm đầu mới tái lập tỉnh. Ảnh: QUỐC KIÊN

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thường xuyên đến thăm, làm việc và có nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng. Ông là người chỉ đạo cụ thể tỉnh Sóc Trăng xây dựng hệ thống đê sông, đê biển; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng…

* Tháng 8-2010, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), phát huy đúng mức tiềm năng, lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong 5 năm, GDP của tỉnh Sóc Trăng tăng bình quân 11,33%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.000 USD. Cơ cấu nền kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH. Công tác xây dựng Đảng, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng... được Đảng bộ tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém để Đảng bộ tỉnh khắc phục trong thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng sau buổi làm việc. Ảnh: Q.K

Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng lưu ý trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển bền vững. Sóc Trăng phải phấn đấu trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình - khá trong vùng và có mức thu nhập bình quân bằng với cả nước. Sóc Trăng cần đặt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, chính yếu trong nhiệm kỳ tới, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác xóa nghèo, thực hiện đồng bộ các chính sách về an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo; thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, không ngừng củng cố và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Tháng 3-2015, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được thời gian qua. Là tỉnh có truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng quê hương. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ: Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo, KT-XH còn nhiều khó khăn, một số tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với phát triển nông nghiệp, Sóc Trăng cần quan tâm phát triển hơn nữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nước biển dâng, nhiễm mặn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên trì và kiên quyết thực hiện các nhóm giải pháp đã đề ra, ngăn chặn cho được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu xa dân, phòng chống cho được các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xa dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết gắn bó với dân, giữ vững niềm tin của dân với Đảng.

* Tháng 7-2015, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC KIÊN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được và cho rằng trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, dù gặp nhiều thách thức, khó khăn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tổng Bí thư lưu ý: Hiện Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo, có đông đồng bào dân tộc, vì vậy trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo. Tập trung đi sâu vào 3 khâu đột phá chiến lược, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trong đó chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển… Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách kiên quyết, kiên trì; tiếp tục khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần ngặn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; tạo sự chuyển biến đột phá về công tác cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: QUỐC KIÊN

* Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (4-1992 - 4-2017), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (hiện là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) đã đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong 25 năm qua, tạo tiền đề cho Sóc Trăng tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, để thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đề ra, tỉnh cần rà soát quy hoạch phát triển, đầu tư dự án trọng tâm, cơ sở hạ tầng trọng điểm tạo động lực phát triển KT-XH, phát triển liên kết các tỉnh trong khu vực. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Xác định danh mục dự án cấp bách để tập trung phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Chủ động hội nhập quốc tế, tìm kiếm thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến năm 2020 có trên 5.000 doanh nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (hiện là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho Mẹ Lâm Thị Nguyệt tại lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: QUỐC KIÊN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng phát triển một số cây trồng, chăn nuôi chủ lực. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và đa dạng hóa các hình thức du lịch sinh thái, du lịch sông nước, du lịch văn hóa, kết nối với du lịch biển… Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo nghề. Nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, có tinh thần kiến tạo, góp phần xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Sóc Trăng cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

* Tháng 9-2020, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận buổi làm việc. Ảnh: QUỐC KIÊN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý: Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; tiềm năng, lợi thế của tỉnh có mặt chưa được phát huy hiệu quả. Tỉnh cần phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế để có hướng khắc phục trong những nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững...

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (nay là Thủ tướng Chính phủ) dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QUỐC KHA

* Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua và nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (nay là Thủ tướng Chính phủ) phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QUỐC KIÊN

Tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đã chỉ ra một số hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về tất cả các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học quý, kinh nghiệm hay để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (nay là Thủ tướng Chính phủ) thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: QUỐC KIÊN

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; nhanh chóng đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển KT-XH là nhiệm vụ trung tâm. Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, an ninh là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

QUỐC KIÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: