• Huyện Long Phú

Huyện Long Phú:

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên

12/06/2024 06:24 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 12/06/2024 | 06:24

STO - Giai đoạn 2019 - 2024, công tác dân tộc và chính sách dân tộc được huyện Long Phú (Sóc Trăng) tiếp tục quan tâm thực hiện, nên đạt nhiều kết quả thiết thực. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) không ngừng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần; bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát huy.

Trong 5 năm qua (2019 - 2024), với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các chương trình, chính sách, dự án đối với đồng bào DTTS đầu tư trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, huyện Long Phú triển khai thực hiện tốt các chính sách, giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề phi nông nghiệp, góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động tại địa phương, vùng đồng bào DTTS. Huyện đã giải quyết việc làm mới cho 2.688 lao động, vượt 7,52% chỉ tiêu nghị quyết, giảm 1,68% so năm 2020, trong đó, lao động làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài 34 người, vượt 54,55% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 70% so năm 2020. Từ năm 2019 đến năm 2024, tại các xã đã mở 95 lớp đào tạo nghề cho 1.715 người vùng đồng bào DTTS với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng; giải quyết việc làm ở các xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho 1.525 người, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 9 người.

Chính sách ưu đãi tín dụng vùng đồng bào DTTS, huyện đã thực hiện cho 4.122 lượt hộ DTTS với tổng số tiền trên 123 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đối với đồng bào DTTS 225 căn với tổng kinh phí thực hiện trên 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đảng bộ và chính quyền trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Các công trình giao thông, thủy lợi được nhà nước đầu tư đã được thực sự phát huy hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh; các hoạt động xoá đói giảm nghèo giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội đối với đồng bào của dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi cơ bản cung cấp đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của đồng bào các dân tộc; 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã; 100% xã được phủ sóng viễn thông; 99,66% hộ DTTS được dùng điện quốc gia; 99,77% số hộ DTTS được dùng nước hợp vệ sinh; các trạm y tế xã từng bước được xây dựng kiên cố, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao, số hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Các công trình giao thông nông thôn tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng DTTS tại huyện Long Phú (Sóc Trăng) được quan tâm đầu tư xây dựng. Ảnh: KIM NGỌC

Bên cạnh đó, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Cụ thể, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã triển khai vốn cho 96 hộ, kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho 7.757 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách người DTTS, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng; cấp 105.780 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo người DTTS với tổng kinh phí trên 91 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1.201 hộ, chiếm tỷ lệ 4,53%, trong đó hộ dân tộc Khmer nghèo 401, chiếm tỷ lệ 5,78%; hộ nghèo dân tộc Hoa 2, tỷ lệ 0,86% và tổng số hộ cận nghèo 1.078 hộ, tỷ lệ 4,06%, trong đó hộ cận nghèo Khmer 272 hộ, tỷ lệ 3,92%; hộ cận nghèo dân tộc Hoa là 3, tỷ lệ 1,29%.

Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện, diện mạo bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Hiện huyện Long Phú đã có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn xã Long Phú và xã Tân Hưng dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024. Còn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2024 đã được triển khai trên địa bàn huyện với kinh phí thực hiện gần 66 tỷ đồng. Theo đó, huyện tập trung đầu tư hỗ trợ nhà ở 253 hộ, chuyển đổi nghề 395 hộ, nước sinh hoạt phân tán 92 hộ, xây dựng 27 công trình giao thông nông thôn tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng DTTS; duy tu, sửa chữa 10 công trình giao thông, xây dựng 9 mô hình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế...

Gia đình chị Sơn Thị Kim Sang ở ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng thuộc hộ nghèo. Không có đất sản xuất, vợ chồng chị Sang làm thuê, làm mướn quanh năm nhưng vẫn chưa dành dụm đủ tiền xây dựng nhà mới. Khi được hỗ trợ xây dựng nhà theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vợ chồng chị rất vui mừng, phấn khởi. Không chỉ vậy, địa phương còn xét hỗ trợ gia đình 200 con gà giống để nuôi. Nhờ đó mà cuộc sống gia đình chị đã đỡ vất vả hơn, có điều kiện lo cho con cái ăn học đến nơi, đến chốn.

Vợ chồng chị Sơn Thị Kim Sang ở ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú được Nhà nước hỗ trợ cất nhà ở ổn định. Ảnh: KIM NGỌC

Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS luôn giữ vững, ổn định, đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Long Phú thực hiện tốt việc phát huy vai trò của người uy tín, chức sắc, lực lượng cốt cán trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp, các ngành rất quan tâm tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nêu cao cảnh giác, không để các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú cho biết, từ những kết quả đạt được đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS. Diện mạo nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc ngày càng được đổi mới; công tác phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào được chú trọng, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer tiếp tục được giữ gìn và phát huy; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện luôn được giữ vững. Đặc biệt là việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn huyện ngày càng khởi sắc, hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao. Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện sẽ tập trung tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tiếp thu và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc như Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 14/2/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS và các văn bản có liên quan về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: