• Huyện Mỹ Xuyên

Phụ nữ Mỹ Xuyên - Nửa nhiệm kỳ nhìn lại

11/05/2024 07:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 11/05/2024 | 07:50

STO - Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và lồng ghép giữa hoạt động của hội với nhiệm vụ của địa phương đã giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo các đối tượng phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cùng Đảng bộ huyện xây dựng quê hương Mỹ Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện đạt, vượt 5/8 chỉ tiêu đề ra

Theo đồng chí Trần Hồng Ni - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên, trong nửa nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Ban Thường vụ Huyện hội cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành; trong tổ chức thực hiện luôn bám sát cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Xây dựng kế hoạch thi đua hằng năm và tổ chức hội nghị ban chấp hành định kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Ở từng thời điểm, có sự lựa chọn vấn đề ưu tiên, kiên trì thực hiện. Mọi hoạt động của tổ chức hội đều xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó của hội viên, phụ nữ với tổ chức hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trí tuệ, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tạo thành sức mạnh tổng hợp để chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) chỉ đạo hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống, kinh tế cho hội viên. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện đã đưa ra 8 chỉ tiêu và hiện tại, đơn vị đã phấn đấu, nỗ lực thực hiện đạt, vượt 5 chỉ tiêu. Cụ thể, giữa nhiệm kỳ cơ sở hội đã thành lập 23 tổ phụ nữ rèn luyện sức khỏe (đạt 41,82% chỉ tiêu nghị quyết); hằng năm, hội đã hỗ trợ, giúp đỡ 165 hộ phụ nữ khó khăn (vượt 50% chỉ tiêu), hỗ trợ nâng cao năng lực cho 97 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh (vượt 94% chỉ tiêu), thành lập mới 6 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý (vượt 500% chỉ tiêu). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội đã hỗ trợ 1 nạn nhân bị bạo lực gia đình tại thị trấn Mỹ Xuyên; hỗ trợ giúp 235 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”,  “5 có, 3 sạch” (vượt 113% chỉ tiêu). Toàn huyện đã phát triển mới 3.495 hội viên (đạt 78,54%); hằng năm, có 100% chi hội trưởng phụ nữ được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác hội (đạt 100%), cán bộ hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác.

Hội LHPN huyện tham gia giám sát 4 cuộc (vượt 33% chỉ tiêu) về công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình được quy định tại Chương III của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, nhất là đơn thư, khiếu nại, phản ánh liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; phản biện xã hội 8 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, tổ chức hội (vượt 60% chỉ tiêu); cơ sở hội tham gia giám sát 33 chính sách và góp ý 44 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền (đạt 880% vượt 780% chỉ tiêu). Cơ sở hội đã giới thiệu 166 cán bộ hội viên ưu tú cho Đảng xem xét (vượt chỉ tiêu đề ra).

Quyết liệt trong thực hiện 2 khâu đột phá

Đẩy mạnh phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ giai đoạn 2021 - 2026, đại hội xác định 2 khâu đột phá là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội; nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong các cấp hội. Để hoàn thành các chỉ tiêu và các khâu đột phá, đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, trước hết là phải tập hợp phụ nữ theo hướng đa dạng hơn, chú ý đến nhóm phụ nữ đang gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin pháp luật, phụ nữ có tay nghề thấp thiếu việc làm, nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ nữ trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời, phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng nhóm phụ nữ, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”, Huyện hội đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban ngành, tổ chức. Thống nhất và đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức theo hướng “Huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Qua đó, Huyện hội đã triển khai đến cơ sở hội thực hiện, 100% cán bộ chuyên trách huyện, cơ sở hội biết và có cập nhật phần mềm quản lý hội viên. Có 100% chi hội trưởng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội hằng năm (do Huyện hội phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở). Đưa 72 lượt cán bộ chuyên trách Huyện hội và chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN cơ sở tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, lớp bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công tác với hình thức trực tuyến; tập huấn hướng dẫn về sử dụng quản lý phần mềm hội viên, phần mềm báo cáo công tác hội, công tác xã hội; hội nghị triển khai Đề án “Xây dựng gia đình 3 sạch, thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong hộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; hội nghị: trực tuyến hội thảo thực hiện chỉ tiêu tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, hội viên danh dự nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự hội thảo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 1893…

Đối với 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả được các cấp hội trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả. Quá trình thực hiện, các cấp hội đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sự chủ động phối hợp với các ngành, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực được chị em hưởng ứng tích cực.

Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên cùng toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn luôn đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, vì hạnh phúc, an toàn của phụ nữ. Từ đó, sẽ hứa hẹn một kết quả khả quan và sự thành công ở cuối nhiệm kỳ, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: