• Huyện Thạnh Trị

Thạnh Trị

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị

06/06/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 06/06/2021 | 06:00

STO - Những năm qua, Huyện ủy, các cấp ủy trên địa bàn huyện Thạnh Trị tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, quan tâm kết nạp đảng viên trẻ, nữ, đảng viên người dân tộc thiểu số. Hàng năm, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tính đến tháng 9-2020, toàn huyện có 3.427 đảng viên, trong đó, nữ 1.116, dân tộc thiểu số 755, tôn giáo 222. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay có 434 lượt cán bộ được đào tạo về chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, kỹ năng quản lý, điều hành có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Ảnh: N.H

Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; quy trình xét công nhận tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh được chặt chẽ, thực hiện đồng bộ giữa công tác đánh giá, phân loại các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo khách quan, dân chủ và sát với kết quả, tình hình thực tế của địa phương.

Hoạt động của HĐND cũng có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; có nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Năng lực quản lý, điều hành của UBND được nâng lên và có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên và nghị quyết HĐND cùng cấp; phát huy tốt vai trò là cơ quan quản lý, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy được vai trò trong hoạt động, tạo được nhiều phong trào, thu hút quần chúng tham gia; tích cực đổi mới nội dung; nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm nòng cốt trong các phong trào giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới... đạt hiệu quả thiết thực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo đồng chí Trương Vũ Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống chính trị ở huyện Thạnh Trị vẫn còn một số hạn chế như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, công tác phát triển đảng viên mới còn khó khăn, chất lượng chưa cao; công tác quản lý đảng viên có nơi thực hiện chưa chặt chẽ, việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm ở một số tổ chức đảng còn biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích; công tác đấu tranh xây dựng nội bộ, tự phê bình và phê bình ở một bộ phận đảng viên chưa cao, còn nể nang, ngại va chạm. Một số cán bộ, công chức tuy đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nhưng năng lực thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của HĐND ở một số nơi chất lượng trên một số lĩnh vực chưa cao. Mô hình tập hợp quần chúng của mặt trận và các đoàn thể chưa thật sự thiết thực và bền vững, việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân đôi lúc chưa kịp thời.

Để tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 02 về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra chỉ tiêu cụ thể, hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy) được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hàng năm, có trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 400 đảng viên mới. Phấn đấu có 90% các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh. Đến năm 2025, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện đạt các tiêu chí sau: Thạc sĩ chiếm 2,5% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu 95% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị và 10% viên chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị; đối với trưởng, phó ngành huyện và tương đương có 100% cấp trưởng đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, 90% cấp phó đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị.

NHẤT HUY

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: