• Pháp luật - Bạn đọc

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương

03/07/2022 04:27 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 03/07/2022 | 04:27

STO - Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Công tác này đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; làm giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thắt chặt; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xác định công tác hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác hòa giải và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tồn tại một số hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò hoạt động hòa giải ở cơ sở, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23-9-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiệu quả, đạt được những mục tiêu chỉ thị đã đề ra, ngày 1-11-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương, trong đó Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện kế hoạch.

Trên cơ sở Kế hoạch số 156/KH-UBND, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, Sở Tư pháp phối hợp với UBND cấp huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố với 2.500 đại biểu tham dự, tổ chức 21 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở và phổ biến kiến thức pháp luật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 2.007 đại biểu tham dự, nội dung triển khai bao gồm Luật Hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như: kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn; kỹ năng phân tích đánh giá; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải; biên soạn và cấp phát miễn phí 4.500 quyển sổ tay hòa giải ở cơ sở cho tổ hòa giải, tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên.

Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn. Ảnh: K.N

Theo đồng chí Dương Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, UBND xã Thuận Hưng quan tâm thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Luôn có sự thống nhất đồng bộ và kết hợp chặt chẽ với nhau, hoạt động thường xuyên theo quy định đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, xã Thuận Hưng có 13 tổ hòa giải/11 ấp, với 44 thành viên có 33 nam, 11 nữ, xây dựng theo mô hình lấy ấp thành lập tổ. Từ đầu năm 2022 đến nay, tổ hòa giải các ấp nhận 12 đơn, tiến hành đưa ra hòa giải 12 đơn, hòa giải thành 10 đơn, đạt tỷ lệ 83,33%, hòa giải không thành 2 đơn, đạt tỷ lệ 16,67%.

Đồng chí Huỳnh Văn Miên - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú cho biết, phòng đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Thường xuyên phối hợp ngành liên quan thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Nhờ đó mà công tác hòa giải trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ việc hòa giải thành đạt tỷ lệ trên 80%; mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, góp phần giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tình làng, nghĩa xóm ngày càng thắt chặt.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.589 vụ việc, đã tiến hành hòa giải thành 1.310 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,4%. Một số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành cao như: huyện Mỹ Xuyên; huyện Trần Đề; huyện Châu Thành và TX. Ngã Năm. Về công tác duy trì và nhân rộng mô hình bí thư chi bộ ấp, khóm, đồng thời là tổ trưởng tổ hòa giải, theo số liệu cập nhật đến ngày 21-6-2022, trong 775 ấp, khóm trong tỉnh hiện có 498 bí thư chi bộ ấp, khóm được bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải, chiếm tỷ lệ 64,3%. Một số địa phương triển khai, nhân rộng mô hình này khá hiệu quả có thể kể đến như TP. Sóc Trăng, huyện Long Phú và huyện Châu Thành.

Đồng chí Lê Thị Thúy Vi - Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Sóc Trăng cho biết: “Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các nội dung chỉ thị và các văn bản pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, phải tăng cường quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố kiện toàn các tổ hòa giải; nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên, gắn hoạt động hòa giải ở cơ sở với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu nghiệp vụ, sách pháp luật cho lực lượng hòa giải viên nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ”.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: