• Pháp luật - Bạn đọc

Quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

13/08/2022 04:12 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 13/08/2022 | 04:12

STO - Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với tình hình của địa phương có vai trò hết sức quan trọng. Xác định tầm quan trọng trong việc xây dựng và ban hành VBQPPL tại địa phương, thời gian qua, Sóc Trăng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL.

Đồng chí Đặng Thành Sơn - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Sóc Trăng cho biết, xác định tầm quan trọng trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết tại địa phương, thời gian qua, các cấp chính quyền trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản có liên quan. Các sở, ban ngành tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quá trình tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và tuân thủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL; có tờ trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ, vừa mang tính phản biện cao vừa đảm bảo tính thuyết phục, được UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đồng tình, tiếp thu, hoàn chỉnh trước khi trình HĐND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 24 nghị quyết là VBQPPL. Nhìn chung, các nghị quyết được ban hành đều bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công tác soạn thảo, thẩm tra, thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết ngày càng đi vào nề nếp; đa số các nghị quyết đã ban hành được triển khai thực hiện khá tốt, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Tọa đàm để nâng chất công tác xây dựng VBQPPL. Ảnh: K.N

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng VBQPPL đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua vẫn còn một số bất cập. Cụ thể là hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của một số nghị quyết còn hạn chế; tính dự báo chưa cao, nhất là đối với các nghị quyết ban hành về chính sách đặc thù của tỉnh. Vẫn còn tình trạng chưa đảm bảo thời gian trình HĐND theo quy định; cá biệt có nghị quyết không đảm bảo về mặt thủ tục, hồ sơ. Việc đánh giá tác động chính sách, tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp còn hình thức, còn mang tính đối phó; đối tượng truy cập trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị quyết chưa nhiều; ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì xây dựng văn bản vẫn còn khá chung chung; các cơ quan được lấy ý kiến chưa đầu tư nghiên cứu, chưa quan tâm đúng mức, đa phần thống nhất với nội dung của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Công tác rà soát, hệ thống hóa, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các VBQPPL không còn phù hợp chưa kịp thời, chưa được quan tâm đúng mức; nhiều văn bản cấp trên có nội dung giao địa phương quy định chi tiết có hiệu lực từ nhiều năm chưa được tham mưu ban hành. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa có giải pháp đột phá, hiệu quả chưa cao; việc tổ chức thi hành pháp luật có lúc, có việc, có nơi còn lỏng lẻo, tính răn đe, giáo dục chưa cao.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường nghiên cứu, cập nhật các VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên có yêu cầu HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết để kịp thời đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định. Đồng thời, tạo điều kiện cho các ban của HĐND tỉnh được tham gia ngay từ đầu quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết; tham gia các cuộc họp bàn về nội dung dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban ngành trong công tác tham mưu, đề xuất và xây dựng nghị quyết; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành VBQPPL đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết theo quy định; xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, phạm vi, đối tượng cần lấy ý kiến. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết. Các ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước hoặc vấn đề có tác động đến đời sống nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung thẩm tra; đổi mới phương thức thẩm tra theo hướng tăng cao tính phản biện; đề xuất giải pháp đẩy mạnh tham vấn ý kiến chuyên gia, tổ chức khảo sát thực tế nhằm thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho công tác thẩm tra. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban là đại biểu hoạt động không chuyên trách khi thẩm tra dự thảo nghị quyết. Đối với các nghị quyết có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh phân công một ban chủ trì và một hoặc nhiều ban khác cùng tham gia thẩm tra nhằm đưa ra được những đánh giá chính xác, đầy đủ và toàn diện.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: