• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng:

Hướng tới một nhiệm kỳ “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”

05/06/2024 05:37 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 05/06/2024 | 05:37

STO - Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức vận động phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

 Đồng chí Đỗ Tấn Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2023 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng. Ảnh: THIỆN HẢI 

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, góp phần quan trọng trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì vậy việc phát huy tính dân chủ ngày càng được mở rộng; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được bảo đảm, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Qua đó, có 60/60 khu dân cư được ghi nhận khu dân cư văn hóa theo tiêu chí mới, hằng năm có 98% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực vận động nhân dân, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023, qua đó, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen.

Kế thừa và phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”… được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, nhất là các tổ chức thành viên của Mặt trận còn xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ, công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo các cấp bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả, đến nay vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo được trên 5 tỷ đồng. Trong 5 năm đã hỗ trợ xây dựng mới 158 căn nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sửa chữa 16 căn nhà; các tổ chức thành viên vận động trợ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn, người khuyết tật nhân các dịp lễ, Tết với 25.459 phần quà đã được trao tặng. Theo đó, các mô hình sinh kế của các tổ chức thành viên đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Số hộ nghèo của thành phố Sóc Trăng giảm còn 171 hộ (chiếm tỷ lệ 0,52%), so với đầu nhiệm kỳ là 645 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,14%).

Bên cạnh đó, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai thực hiện ngày càng cụ thể, thiết thực và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị, - xã hội tổ chức bằng nhiều hình thức như: góp ý, đối thoại, tiếp xúc cử tri, hội nghị phản biện, hoạt động giám sát… Qua đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp cùng với HĐND hướng dẫn ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tổ chức tốt các quy trình việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, nhân dân thẳng thắn góp ý cho lãnh đạo chính quyền trong công tác quản lý, điều hành, về đạo đức, tác phong, lối sống, mối quan hệ với dân;, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng cho biết: trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường, ban công tác Mặt trận khóm, các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân được phát huy; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua đem lại kết quả thiết thực, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, trình độ năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ thành phố cũng như ở các phường được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện tốt công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng đã phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình công tác đã đề ra. Qua đó, cho thấy một nhiệm kỳ khởi sắc, linh hoạt, sáng tạo, để vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 với nhiều thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa thành phố Sóc Trăng ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

HUỲNH NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: