Sóc Trăng đã hoàn thành chi hỗ trợ đợt 1 cho người lao động và người sử dụng lao động

03/09/2021 06:06 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 03/09/2021 | 06:06

STO - Để hiểu rõ hơn tình hình thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (NLĐ và NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Thanh Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH).

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình giải ngân gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 23) trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Đồng chí Võ Thanh Quang: Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 được ban hành đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng là người dân bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu. Toàn tỉnh có 11/11 đơn vị cấp huyện được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (đợt 1) danh sách và đã hoàn thành tổ chức chi hỗ trợ cho 37.595 người (6.554 người bán lẻ vé số), kinh phí thực hiện trên 56 tỉ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt (đợt 2) cho đơn vị huyện Châu Thành, với 1.444 người (lao động tự do), kinh phí thực hiện 2,1 tỉ đồng. Như vậy, tổng số được hỗ trợ là: 39.039 người, kinh phí thực hiện trên 58 tỉ đồng. Hiện có 11/11 đơn vị đã hoàn thành chi hỗ trợ đợt 1, trong đó, có 968 người không đủ điều kiện để hỗ trợ, các đơn vị cấp huyện thực hiện nộp trả ngân sách theo quy định.

Phóng viên: Các đối tượng và điều kiện như thế nào thì thuộc diện được hỗ trợ thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thanh Quang: Theo nội dung quy định tại Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23, NLĐ và NSDLĐ sẽ được hỗ trợ: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: NSDLĐ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ các trường hợp được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ phòng, chống Covid-19.

Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: đối tượng là NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH. Điều kiện hỗ trợ NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 4-2021. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm: số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-5-2021 đến ngày NSDLĐ có văn bản đề nghị.

Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ: NSDLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: đối tượng là NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện như: tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Hỗ trợ NLĐ ngừng việc: NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng mà NLĐ ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: trẻ em (người dưới 16 tuổi và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật bị tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định; có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Hỗ trợ hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau: có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau: có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022.

NSDLĐ được vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện: đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022. Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đối với NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đều không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh: điều kiện có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, bao gồm các đối tượng như: thu gom rác, phế liệu; thợ, phụ hồ; giúp việc nhà; trông giữ trẻ; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm truyền thống; tài xế lái xe dịch vụ; lái đò ngang – dọc; bán hàng rong; phục vụ, giúp việc trong hoạt động ăn uống, lưu trú, du lịch, trang trại, bảo vệ và dịch vụ nhỏ lẻ; phục vụ, giúp việc trong các cơ sở giáo dục công lập, tư thục; chăm sóc sức khỏe (mát - xa, gội đầu, y học cổ truyền); nghề làm đẹp (cắt tóc, làm móng); bán vé số lẻ.

Điều kiện hỗ trợ: NLĐ tự do có thu nhập chính từ ngành, nghề thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1793/QĐ-UBND của UBND tỉnh phải tạm dừng công việc chính, bị giảm thu nhập tác động đến đời sống sinh hoạt và gặp khó khăn trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021 theo quyết định hoặc chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết rõ hơn về cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của NLĐ?

Đồng chí Võ Thanh Quang: về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do BHXH tỉnh chủ trì, cơ quan phối hợp là Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị có liên quan. Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ do Sở LĐ-TB-XH chủ trì; BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp. Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, do UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì. Hỗ trợ NLĐ ngừng việc do UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì. Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do Sở LĐ-TB-XH chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan.

Đặc biệt, về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế sẽ do Sở Y tế chủ trì đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở cách ly, cơ quan phối hợp là Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan. Đối với hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ trì hỗ trợ hộ kinh doanh. NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh chủ trì và phối hợp các cơ quan có liên quan. Về hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác do Sở LĐ-TB-XH chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện nay, NLĐ và NSDLĐ có thể thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Phóng viên: xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

H.NHƯ (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: