Tạo môi trường an toàn, lành mạnh nhất cho trẻ em

27/09/2022 04:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 27/09/2022 | 04:55

STO - Với mục tiêu hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh nhất để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sóc Trăng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Trần Thị Hoàng Mỹ cho biết, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 20-CT/TW), đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Theo đó, phải kể đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và cả người dân về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có sự chuyển biến đáng kể; trách nhiệm bảo vệ trẻ em của gia đình, nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên; nhiều trẻ có kiến thức tự bảo vệ bản thân trước những hành vi xâm hại, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, phù hợp với trẻ em.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức các hoạt động tết Nguyên đán, tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6)... Bên cạnh đó, còn tăng cường vận động nguồn lực Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm giải quyết những vấn đề cần thiết cho trẻ em để tạo môi trường thuận lợi cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội, chăm sóc y tế, học tập, vui chơi, giải trí, đảm bảo các quyền cơ bản theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân luôn quan tâm công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, tỉnh cũng tăng cường thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; can thiệp giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật… Đặc biệt, trong năm 2021, thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó đề xuất mở rộng thêm 11 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được trợ cấp xã hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Trẻ em, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cho 89 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ (cha, mẹ chết vì nhiễm Covid-19) mỗi em 5 triệu đồng, mở sổ tiết kiệm cho 6 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ do ảnh hưởng bởi Covid-19 20 triệu đồng/sổ và hỗ trợ quà cho 1.294 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể các cấp hỗ trợ quà, dụng cụ học tập, các nhu yếu phẩm... cho hơn 11.250 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được vui xuân đón Tết vui vẻ, an toàn và đầm ấm.

Hàng năm, tỉnh thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 2.178 trẻ em không nguồn nuôi dưỡng, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung 54 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Toàn tỉnh có 118.801/121.049 trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 98,14%. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu UBND tỉnh thường xuyên kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Phối hợp các ngành, cơ quan có liên quan chăm sóc, trợ giúp hơn 113.620 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 83 tỷ đồng. Tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho hơn 1.200 trẻ em, vận động hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hơn 300 trẻ em bệnh tim, trẻ em bị tật vận động có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ thực phẩm, dinh dưỡng, học bổng, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, xe đạp, nhà tình thương, xây cầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. Quỹ Bảo trợ trẻ em thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được phẫu thuật phục hồi chức năng, hòa nhập với cộng đồng…

Toàn tỉnh có 100% huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tổng số xã đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là 77/109 xã, chiếm tỷ lệ 70,6%. Có 32 xã, phường, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 29,4%, do chưa đạt chỉ tiêu 3 và 5 (các đơn vị có xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích). Dự kiến, cuối năm 2022 có 12 xã, phường, thị trấn được công nhận mới, nâng tổng số 89 xã, chiếm tỷ lệ 81,6%.

Theo đồng chí Trần Thị Hoàng Mỹ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng còn những hạn chế nhất định. Trong đó, vẫn còn một số địa phương, cơ sở chưa quan tâm sâu sát trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, chưa chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, nội dung, giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc, từ đó ảnh hưởng đến công tác này. Toàn tỉnh còn hơn 2.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần trợ giúp về các dịch vụ xã hội. Một số vụ việc bạo hành và xâm hại xảy ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra…

Trong thời gian tới, tỉnh cũng đề ra những giải pháp để tăng cường thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TW. Theo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trẻ em; đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em, các chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tiếp tục xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cần triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và tham gia thực hiện các quyền của trẻ em ở các ngành và cơ sở. Đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn hình thành Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em.

Hy vọng, bằng sự quan tâm, nỗ lực cùng những giải pháp thiết thực, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tỉnh Sóc Trăng sẽ đạt nhiều kết quả tích cực hơn, góp phần xây dựng cho những thế hệ tương lai của đất nước được phát triển an toàn, lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.

XUÂN HƯƠNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: