• Xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

Đồng tâm hiệp lực, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

14/10/2020 06:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 14/10/2020 | 06:02

STO - Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 1-9-2020, tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội. Báo Sóc Trăng xin lược ghi ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

“Công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động triển khai chu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Các dự thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Q.K

Về dự thảo báo cáo chính trị, trước hết là chủ đề và kết cấu, cơ bản nhất trí với tiêu đề báo cáo, đây cũng là chủ đề đại hội. Chủ đề thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu phù hợp với tình hình thực tiễn của Sóc Trăng và thể hiện rõ quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo báo cáo chính trị có bố cục hợp lý, đánh giá toàn diện tình hình của tỉnh, nêu bật được những kết quả nổi bật, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên đề nghị các đồng chí nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn chỉnh thêm dự thảo báo cáo chính trị để thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, ý chí, tầm nhìn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ qua và định hướng nhiệm kỳ tới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng tình về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, trong nước có nhiều biến động và khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, năng động, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; có 18/24 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thực hiện đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,15%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng lên gần 2 lần so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng gần 1,5 lần so với năm 2015. Sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp gắn với chế biến xuất khẩu tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao. Sóc Trăng đã có nhiều tiến bộ trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: cánh đồng sản xuất lúa đặc sản, lúa tôm kết hợp… Giá trị bình quân trên 1ha đất nông nghiệp và thủy sản đạt 185 triệu đồng, đạt 140% so với nghị quyết. Kinh tế biển được quan tâm và đạt được những kết quả khích lệ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác giảm nghèo, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm và thực hiện tốt. 3 khâu đột phá chiến lược được tỉnh thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển, chủ quyền an ninh biên giới biển được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và đánh giá nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Tôi đề nghị cần lưu ý thêm những vấn đề sau: Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn; tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người còn thấp; tiềm năng, lợi thế của tỉnh có mặt chưa được phát huy hiệu quả; tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm của tỉnh còn thấp. Tỉnh cần phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có hướng khắc phục trong những nhiệm kỳ mới.

Về mục tiêu, phương hướng tới, cơ bản tán thành, đề nghị cập nhật thêm dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và khu vực ĐBSCL, để các mục tiêu của tỉnh đề ra phù hợp trong bối cảnh chung. Cơ bản tán thành mục tiêu và hệ thống các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Những chỉ tiêu này cũng thể hiện khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư mong muốn Đảng bộ tỉnh nghiên cứu xác định rõ mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để Đảng bộ tỉnh xây dựng chỉ tiêu có tính chiến đấu, tiến bộ hơn, khả thi và phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cơ bản xác định được những vấn đề quan trọng, cấp bách; đề nghị nghiên cứu thêm, bám sát những quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để vận dụng có tính đột phá trong báo cáo chính trị của tỉnh nhiệm kỳ tới. Đồng thời lưu ý, Sóc Trăng phải đẩy mạnh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phải phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL và của quốc gia (Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Cần xem lại tiềm năng, thế mạnh: điện gió, điện mặt trời, xây dựng đề án phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã được thông qua. Đồng thời, có giải pháp liên kết vùng để tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập của người dân, chú ý phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khai thác tối đa tiềm năng: thủy sản, cây ăn trái, lúa chất lượng cao; thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh đặc sản đến từng huyện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, phục hồi và phát triển chăn nuôi. Đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường đào tạo nghề cho nông dân. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh và công nghiệp bổ trợ; triển khai hiệu quả các quy hoạch phát triển năng lượng, ưu tiên cho năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tỉnh phải có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp - dịch vụ ở nông thôn, xây dựng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn phục vụ chế biến xuất khẩu. Phát triển du lịch gắn với văn hóa, thương mại - dịch vụ; đa dạng hóa các sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Sáng tạo, chủ động trong huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển.

Tập trung các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp nông thôn phục vụ cho phát triển nông nghiệp, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững; tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, nhất là lao động ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc; chăm lo thực hiện tốt công tác dân tộc - tôn giáo. Đồng thời, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Tóm lại, cơ bản việc chuẩn bị đại hội đạt yêu cầu, đủ điều kiện trình lên Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sắp tới. Tôi tin rằng với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp”.

QUỐC KIÊN (Lược ghi)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: