• Xây dựng Đảng

Quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên

10/07/2024 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 10/07/2024 | 06:00

STO - Đảng bộ huyện Kế Sách (Sóc Trăng) xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.

Tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên

Đồng chí Khưu Văn Đẹp - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kế Sách cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, hằng năm Đảng bộ huyện Kế Sách đều phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu giao. Các cấp ủy đảng trong huyện rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện và chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các cấp ủy tiến hành quy hoạch nguồn kết nạp đảng viên, trong quy hoạch phải nhiều hơn 2 - 3 lần chỉ tiêu kết nạp Đảng hằng năm, đối tượng quy hoạch là những quần chúng ưu tú trưởng thành từ các phong trào cách mạng của địa phương, cơ quan, đơn vị như: lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể ấp, học sinh, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập… có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

Đối với các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương tạo nhiều phong trào thi đua yêu nước để thu hút quần chúng đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo tham gia, làm nòng cốt cho các phong trào giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, phát triển được nhiều quần chúng ưu tú đưa vào quy hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đối với các chi bộ cơ sở không có giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm thì tùy vào tình hình thực tế của đơn vị mình, nếu có nguồn thì đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong năm và những năm tiếp theo. Trong quy hoạch phải đảm bảo là những quần chúng ưu tú, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân nơi cư trú tín nhiệm và đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị và chính trị hiện nay theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Đồng chí Lê Văn Hả - Bí thư Huyện đoàn Kế Sách cho biết: “Bổ sung lực lượng trẻ cho tổ chức đảng, Huyện đoàn Kế Sách đã triển khai sâu rộng các phong trào, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 36 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Điển hình như thanh niên Đoàn Khánh Nam ở ấp Hòa Lộc 2, xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách). Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Khánh Nam đã xông pha vào tâm dịch tham gia cùng với các ngành, đoàn thể vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân khu cách ly; tầm soát F0; tham gia vận động giải cứu nông sản cho người dân… Qua đó, Khánh Nam đã được Chi đoàn ấp đưa vào tổ chức đoàn và giới thiệu kết nạp Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại huyện Kế Sách đã mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 777 quần chúng ưu tú là nguồn kết nạp Đảng dự học. Kết quả đã kết nạp được 574 đảng viên mới, vượt 14,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.709 đảng viên.

Gỡ khó cho công tác tạo nguồn phát triển Đảng

Mặc dù công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm, nhưng hiện nay công tác phát triển đảng viên luôn là thách thức đối với các chi bộ tại khu vực nông thôn do phần lớn thanh niên trẻ tuổi, có trình độ học vấn thường đi làm ăn xa hoặc học tập, làm việc nơi khác, rồi tham gia tổ chức đảng ở nơi công tác, ít tham gia các hoạt động phong trào của ấp; quần chúng, người có uy tín, nhiệt tình tham gia phong trào ở ấp thì không đủ trình độ học vấn, độ tuổi theo quy định để phát triển Đảng...

Huyện đoàn Kế Sách giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả để đoàn viên, thanh niên có hướng lập nghiệp ở địa phương, hạn chế tình trạng bỏ quê đi làm ăn xa. Ảnh: CHÍ BẢO

Theo đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa, những năm qua, Đảng bộ xã rất quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ chỉ tiêu nghị quyết đại hội, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc để thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay nguồn để phát triển đảng viên mới rất khó khăn do tác động một số cơ chế, chính sách như: thực hiện tinh giản biên chế; mức hỗ trợ, chế độ cán bộ ấp quá thấp, vận động các thanh niên, phụ nữ trẻ tuổi tham gia công tác ở ấp, để tạo nguồn phát triển Đảng rất khó khăn. Còn những người có uy tín cao quy hoạch để phát triển Đảng thì không đủ độ tuổi và trình độ văn hóa theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; đối với những trường hợp đặc biệt theo Hướng dẫn số 01-HD/TW phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản, nhưng trường hợp này không nhiều. Đảng ủy xã cũng kiến nghị cấp ủy cấp trên có kiến nghị với Trung ương xem xét sửa đổi Hướng dẫn số 01-HĐ/TW về độ tuổi và trình độ học vấn đối với đối tượng kết nạp Đảng ở khu vực nông thôn.

Đồng chí Khưu Văn Đẹp cho biết, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên giai đoạn 2023 - 2025. Chú trọng làm tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là hướng dẫn cụ thể cho đảng viên thực hiện những quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên, như: Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định về đảng viên được miễn sinh hoạt, đi làm ăn xa nơi cư trú; Quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền nơi đảng viên đến công tác, làm việc. Bên cạnh đó, thường xuyên tiến hành kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; chú trọng tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, hội viên rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: