• Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Công khai, minh bạch ở tất cả các quy trình xử lý công việc

13/08/2023 05:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 13/08/2023 | 05:30

STO - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng quan tâm và có những chuyển biến tích cực, ý thức, trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã trong công tác đấu tranh PCTN ngày càng được nâng cao.

Đảng ủy và Ban Giám đốc BHXH tỉnh luôn quan tâm đến công tác PCTN, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể công chức, viên chức (CCVC) về công tác PCTN; yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện công tác PCTN để có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định. Trong nhiều năm qua, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử lý công việc, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kê khai tài sản và thu nhập của đảng viên, công chức; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC)...

Nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được ghi nhận như: BHXH tỉnh đã triển khai, phổ biến tới toàn thể CCVC và người lao động (NLĐ) Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, CCVC tỉnh Sóc Trăng; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 889/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CCVC, NLĐ làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam; Chỉ thị số 3677/CT-BHXH, ngày 20/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách TTHC, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC Ngành BHXH Việt Nam; Công văn số 1504/BHXH-PC, ngày 14/5/2020 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng dịch vụ công quốc gia; Công văn số 890/TTg-V.I, ngày 3/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực thời gian tới; Công văn số 06-CV/BCĐ, ngày 8/8/2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo...

Theo đó, BHXH tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam như: Duy trì thực hiện kế hoạch giảm chi tiêu theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; rà soát quy chế chi tiêu nội bộ của ngành; thực hiện khen thưởng đúng Luật Thi đua, khen thưởng và Quy chế Thi đua, khen thưởng của ngành…Thực hiện việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, PCTN, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách TTHC, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành BHXH Việt Nam.

Hàng năm, BHXH tỉnh đều ban hành kế hoạch về việc thực hiện công tác PCTN tại đơn vị, qua đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống BHXH tỉnh, BHXH các huyện. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản tham nhũng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Đảng ủy BHXH tỉnh cũng ban hành chuẩn mực đạo đức CCVC BHXH tỉnh theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, đồng thời hướng dẫn đảng viên và quần chúng viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân. Đảng ủy BHXH tỉnh cũng thường xuyên đôn đốc đảng viên, CCVC thực hiện “4 xin”, “4 luôn” khi giao tiếp với tổ chức, cá nhân theo Đề án “Văn hóa công vụ” đã được cơ quan phát động thành phong trào thi đua. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CCVC ngành BHXH Việt Nam, thực hiện kiểm tra công vụ định kỳ đối với viên chức BHXH tỉnh và BHXH các huyện trong thực thi nhiệm vụ, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của ngành, qua đó kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc, ý thức, thái độ phục vụ của CCVC trong hệ thống BHXH tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH Việt Nam tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện (từng loại thủ tục hồ sơ được in và gắn trên bảng công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ). Đồng thời công khai thông qua các kênh truyền thông của ngành như: Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh, huyện như: Fanpage, Zalo OA và tổ chức thực hiện các TTHC đúng quy định. Thường xuyên cập nhật, niêm yết thủ tục được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và gỡ bỏ những thủ tục không còn phù hợp. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng công khai số điện thoại của Ban Giám đốc BHXH tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số điện thoại của Ban Giám đốc BHXH các huyện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND cấp huyện để tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức và cá nhân đối với CCVC ngành BHXH về thái độ, tác phong làm việc, giải quyết chế độ BHXH, BHYT…; phân công 1 viên chức tại BHXH tỉnh và 10 viên chức tại BHXH các huyện (mỗi huyện 1 viên chức) trực tiếp kiêm nhiệm công tác PCTN; phân công viên chức thường xuyên trực tư vấn, giải đáp đầy đủ các thắc mắc của người dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT qua số điện thoại đường dây nóng, hoặc trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh, huyện...

Viên chức BHXH tỉnh Sóc Trăng thực hiện tiếp nhận hồ sơ với người lao động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

BHXH tỉnh cũng thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhằm tạo mối quan hệ thân thiện, gắn kết giữa BHXH tỉnh với doanh nghiệp. Từ đó đã góp phần cho NLĐ, chủ sử dụng lao động thông hiểu sâu hơn các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và ngăn ngừa sự nhũng nhiễu, rườm rà và tham nhũng trong quá trình giải quyết các thủ tục hưởng chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh cũng tăng cường thực hiện thu, chi các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ trên địa bàn tỉnh thông qua tài khoản cá nhân, thực hiện giao dịch điện tử hoặc thanh toán qua ngân hàng, kho bạc, nhờ vậy hạn chế được khả năng xảy ra tham nhũng tại đơn vị.

Song song đó, hàng năm BHXH tỉnh cũng xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của BHXH tỉnh Sóc Trăng theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, qua đó phối hợp với Hội Luật gia tỉnh cung cấp cho CCVC, NLĐ đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật, các quy định của ngành nhằm vận dụng, giải quyết có hiệu quả công việc theo chức trách và thẩm quyền được giao. Qua phổ biến, quán triệt đã nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm hành động của toàn thể CCVC đối với công tác PCTN, xác định PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài.

Với những nỗ lực không ngừng, trong 6 tháng đầu năm 2023, CCVC và NLĐ trong hệ thống BHXH tỉnh Sóc Trăng luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của ngành; giữ vững phẩm chất, đạo đức, phục vụ tốt người tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về thái độ, phong cách phục vụ của CCVC trong ngành đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng tài sản cơ quan hiệu quả, tiết kiệm. Qua đó, giúp lãnh đạo và viên chức các đơn vị ngành BHXH tỉnh nâng cao nhận thức về công tác PCTN, thực hiện đúng, đủ các quy trình, thủ tục cải cách hành chính, quy định hiện hành, lấy doanh nghiệp và nhân dân, NLĐ làm trung tâm phục vụ, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

BHXH tỉnh Sóc Trăng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: