• Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nỗ lực đạt mục tiêu toàn tỉnh có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

17/08/2023 10:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 17/08/2023 | 10:15

STO - Học sinh, sinh viên (HSSV) là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số nước ta. Vì vậy, việc thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đến 100% HSSV cũng là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc BHYT toàn dân. Để hiểu rõ hơn về kết quả thực hiện chính sách BHYT HSSV, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng về vấn đề này.

Ông Đàm Lực Sĩ - Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng.

Phóng viên: Ông có thể cho biết về kết quả thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong năm học vừa qua?

Ông Đàm Lực Sĩ: Trong quá trình thực hiện chính sách BHYT HSSV tại địa phương, BHXH tỉnh Sóc Trăng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BHXH Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự vào cuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố cũng như các trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo và được sự quan tâm của đa số phụ huynh và HSSV; sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 ngành: BHXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…

Hiện nay, BHXH tỉnh Sóc Trăng đang quản lý thu BHYT HSSV tại 352 trường học với 223.512 HSSV. Xác định công tác BHYT HSSV là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, năm học 2022 - 2023, BHXH tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/10/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Luật BHYT nói chung và BHYT đối với nhóm HSSV nói riêng. BHXH tỉnh cũng thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện BHYT HSSV theo quy định của pháp luật đến tất cả các trường, đồng thời nhấn mạnh: BHYT là chính sách bắt buộc và thông báo cụ thể mức đóng đến phụ huynh ngay từ đầu năm học theo hướng dẫn của cơ quan BHXH và đưa chỉ tiêu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của các trường.

Mặt khác, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương thực hiện rất chu đáo, kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho HSSV, đồng thời phối hợp với ban giám hiệu nhà trường kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với hội cha mẹ học sinh tuyên truyền, vận động trong các buổi họp phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt dưới cờ và họp phụ huynh học sinh; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp về chính sách BHYT đối với HSSV; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương như: Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, hệ thống loa truyền thanh địa phương… thường xuyên đưa tin, bài liên quan đến những quy định mới về BHYT HSSV, ý nghĩa của việc tham gia BHYT HSSV nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, trước hết là trong cha mẹ học sinh về trách nhiệm và lợi ích khi tham gia BHYT cho con em mình.

Với nhiều nỗ lực, công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh cũng đạt được kết quả khả quan. Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 184.477 HSSV tham gia BHYT (đạt 82,54%). Kinh nghiệm những năm học trước cho thấy, những địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao đều có sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo và nhất là sự quan tâm từ phía ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm các lớp học, điển hình là thị xã Ngã Năm (91,43%), thành phố Sóc Trăng (88,32%).

Phóng viên: Theo ông, BHXH Sóc Trăng đã có sự nỗ lực như thế nào để cùng các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV?

Ông Đàm Lực Sĩ: Chúng tôi xác định để vận động hơn 200.000 HSSV tham gia BHYT, thật sự là một thách thức không nhỏ đối với một tỉnh mà điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn như Sóc Trăng. Do đó, ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới, BHXH tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế tổ chức tổng kết, đánh giá, phân tích đầy đủ các yếu tố tác động đến công tác BHYT học sinh của năm học trước, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện BHYT học sinh năm học mới, trong đó, tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích sâu về nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp mới để khắc phục và thống nhất tổ chức thực hiện.

Để chính sách BHYT cho HSSV thật sự phát huy hiệu quả, cần có sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành, từ chính quyền địa phương đến các đoàn thể. Vì vậy, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với những đơn vị liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng về thực hiện chính sách BHYT HSSV như: Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/10/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 4/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng... Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV tại địa phương một cách đồng bộ và quyết liệt.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng tăng cường, tập trung chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã nâng cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thu và cấp thẻ BHYT; trích chuyển đầy đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học; chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHYT cho phụ huynh và học sinh; phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT đối với HSSV trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những khó khăn gì, thưa ông?

Ông Đàm Lực Sĩ: Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, trong quá trình triển khai BHYT HSSV tại các trường học trên địa bàn còn gặp một số khó khăn nhất định. Thu nhập của một số bộ phận dân cư còn thấp, mức sống của gia đình HSSV ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, không ổn định. Một số nhóm HSSV gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng tham gia BHYT nhưng không thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Song công tác vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thẻ BHYT cho các em tại một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện. Nhận thức của một bộ phận sinh viên thuộc khối các trường cao đẳng, trung cấp nghề và cha mẹ học sinh còn hạn chế, chưa thấy rõ ý nghĩa nhân văn của chính sách cũng như yêu cầu bắt buộc phải tham gia BHYT, chưa nghĩ đến dự phòng cho bản thân mình cũng như gia đình mình lúc ốm đau, bệnh tật. Một số phòng giáo dục và đào tạo, trường học chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT học sinh tại các nhà trường. Trong khi đó, mức phí BHYT tăng, ngoài mức hỗ trợ 30% của Nhà nước cho HSSV thì ngân sách địa phương chưa có hỗ trợ thêm. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu BHYT của HSSV trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Để đạt mục tiêu toàn tỉnh có tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong thời gian tới, theo ông, BHXH Sóc Trăng cũng như các đơn vị liên quan cần phải có những giải pháp như thế nào?

Ông Đàm Lực Sĩ: Mặc dù đã nỗ lực trong triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV nhưng trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn khoảng hơn 17% HSSV chưa tham gia BHYT, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của một bộ phận các em HSSV trong công tác chăm sóc sức khỏe. Trong năm học 2023 - 2024, để thực hiện tốt chính sách BHYT và đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh Sóc Trăng xác định tập trung thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp khai thác, phát triển số HSSV chưa tham gia BHYT nói trên. Cụ thể, tranh thủ tối đa sự quan tâm trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác BHYT HSSV. Đồng thời chủ động phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT HSSV từ ngân sách địa phương.

BHXH tỉnh sẽ chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, các trường học, các cơ sở giáo dục đánh giá tình hình, kết quả thực hiện BHYT HSSV. Từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp để nâng cao tỷ lệ HSSV tham gia BHYT; trên cơ sở dữ liệu phần mềm thu, sổ thẻ (TST), xuất danh sách HSSV sắp hết hạn thẻ BHYT gửi các nhà trường để vận động HSSV tiếp tục tham gia BHYT. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các trường học, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh HSSV tham gia BHYT, phải nêu cụ thể quyền lợi của các em học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT; phối hợp để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV, cấp thẻ BHYT kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để các em HSSV tham gia BHYT, đem lại quyền lợi thiết thực cho các em HSSV, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ mai sau.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

CHÍ BẢO (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: