• Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

BHXH Việt Nam:

Triển khai hiệu quả Nghị định số 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

06/03/2024 04:17 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 06/03/2024 | 04:17

STO - Qua 3 năm thi hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 về quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành; thực hiện đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

BHXH Việt Nam đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 62/2021/NĐ-CP trong toàn ngành thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Eoffice) và đăng tải trên Trang Phổ biến pháp luật của Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Nội dung phổ biến, tuyên truyền tập trung các nội dung cơ bản quy định tại nghị định về các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú; xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Chủ động kết nối, chia sẻ, khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu về cư trú

Về hạ tầng, công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam hiện đang duy trì hoạt động Trung tâm Dữ liệu tập trung (Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng và phục hồi thảm họa); hệ thống kênh truyền WAN từ Trung ương đến BHXH cấp tỉnh, cấp huyện. Hoàn thành việc chuyển đổi địa chỉ mạng IPv6 cho các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam. Toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng, dữ liệu đều được quản lý, vận hành tập trung tại trung tâm dữ liệu của ngành. Triển khai 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ, đảm bảo 100% nghiệp vụ của ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng; 100% công chức, viên chức và người lao động của ngành được định danh và cấp chữ ký số phục vụ quản lý và giải quyết các hoạt động nghiệp vụ; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của BHXH Việt Nam được thực hiện trên hệ thống Eoffice, được thống nhất; có kết nối, liên thông để gửi/nhận văn bản với các đơn vị, tổ chức; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (do Ban cơ yếu Chính phủ cấp); 100% hồ sơ được tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. Kết nối với hơn 13 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT; hơn 621 nghìn doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thông qua cổng thông tin điện tử.

Có thể nói, BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ tiên phong trong việc triển khai tích hợp giải pháp ký số từ xa (Remote Signing) vào Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam. Với Remote Signing, người sử dụng không cần USB Token như ký số truyền thống, mà có thể sử dụng smartphone, máy tính bảng để thực hiện ký số, cho phép ký số mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, sử dụng tài khoản VssID, vừa đảm bảo từng bước triển khai Nghị định số 59/2023/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, vừa tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu sử dụng ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam.

Việc ứng dụng, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác giải quyết TTHC được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Các TTHC của BHXH Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình. Các DVC này được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức, như: Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC quốc gia, Ứng dụng VssID, các tổ chức IVAN.

Toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 13,5 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (tương đương 94,4 triệu hồ sơ gắn với từng người lao động, chiếm 86% tổng số hồ sơ được tiếp nhận), vượt 23% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS, ngày 4/4/2023; 80% TTHC (20/25 TTHC) đã được cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên Cổng DVC Quốc gia. Theo đó, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử của BHXH Việt Nam (hệ thống được triển khai tập trung toàn ngành); 100% kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam đã được số hóa (trả kết quả bản điện tử).

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp trợ lý ảo vào Tổng đài Chăm sóc khách hàng (1900.9068, nhánh số 8) để hỗ trợ người dùng ứng dụng VssID cấp lại mật khẩu tài khoản. Việc kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác được BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành (Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế…) triển khai hiệu quả.

Hình minh họa (nguồn: Internet)

Đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, cải cách TTHC

BHXH Việt Nam ban hành các kế hoạch triển khai, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải cách TTHC. Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, BHXH Việt Nam đã rà soát, sửa đổi quy trình nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định, đồng thời có văn bản gửi BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC không yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu.

Đồng thời, BHXH Việt Nam tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành để triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia: tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (phối hợp với Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ); liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí (phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan); giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Đến thời điểm hiện tại, BHXH Việt Nam đã hoàn thành tái cấu trúc các DVC trực tuyến thiết yếu, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai các DVC trực tuyến tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân (cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian đi lại) và cho cơ quan BHXH (giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan BHXH).

BHXH Việt Nam

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: