• Huyện Cù Lao Dung

Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xây dựng Cù Lao Dung ngày càng giàu đẹp, văn minh

27/05/2024 04:32 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 27/05/2024 | 04:32

STO - Chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) ngày càng phát triển, giàu đẹp, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ý nghĩa, thiết thực được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia, đóng góp vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội... của địa phương. Khẳng định vị trí, vai trò và tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao, 9 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra, được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện thắng lợi đạt 100% (có 2 chỉ tiêu thực hiện vượt).

Củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

Theo đồng chí Nguyễn Văn Út - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cù Lao Dung, hoạt động của Mặt trận luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xác định công tác xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Để thực hiện có hiệu quả và tạo đồng thuận cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền một cách đa dạng hình thức, sâu rộng về nội dung (1.282 cuộc). Qua đó, đã kịp thời phản ánh các vấn đề trong đời sống nhân dân, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) tích cực vận động xây dựng cầu, đường. Ảnh: Địa phương cung cấp

Việc nắm thông tin, dư luận xã hội là rất quan trọng trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn đã chú trọng thực hiện thường xuyên. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp tổ khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức việc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng với người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp 28 vấn đề mà người dân quan tâm để kiến nghị cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng quan tâm giải quyết.

Song song đó, mặt trận còn tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo. Đặc biệt, quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, có 37/37 khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cả phần lễ và phần hội, đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, vui chơi, giải trí trong nhân dân; thu hút 2.567 lượt người dân tham gia.

Tại các ấp điểm, ngoài việc tổ chức phần lễ và phần hội theo chương trình chung còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Trước ngày hội có tổ chức các hoạt động vận động để hỗ trợ xây dựng nhà, thực hiện an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách (tổng kinh phí vận động được khoảng hơn 2 tỷ đồng để xây dựng 42 căn nhà; tặng 534 phần quà, học bổng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn). Tất cả đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để mặt trận các cấp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vì người nghèo, vì quyền lợi của người dân

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia phong trào “Ngày Chủ Nhật xây dựng nông thôn mới”. MTTQ Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên đóng góp được 10.786 ngày công lao động để phát quang đường giao thông, làm cỏ, trồng hoa, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn. Phát động thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, mô hình “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” ở khu dân cư, mô hình khu dân cư thực hiện giảm nghèo và bảo vệ môi trường... thu hút hơn 2.620 đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Không những vậy, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã vận động thực hiện 75 công trình ước trị giá trên 16 tỷ đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều ngôi nhà đại đoàn kết, các cây cầu giao thông nông thôn và tuyến đường sáng được hình thành, thật sự trở thành hình mẫu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Ảnh: Địa phương cung cấp

Trong nhiệm kỳ, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện tổ chức vận động được hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 351 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 19 tỷ đồng. Chủ động vận động trao tặng 35.570 phần quà, học bổng trị giá trên 14,6 tỷ đồng trao tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, còn quan tâm vận động chi hỗ trợ chữa bệnh 23 lượt người (57 triệu đồng); chi hỗ trợ cho 32 lượt hộ gặp thiên tai, cháy nhà (277,5 triệu đồng). Chủ động phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vì người nghèo và đã giảm 821 hộ nghèo, 1.539 hộ cận nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cũng xem nội dung công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. Hằng năm, ủy ban MTTQ các cấp phối hợp vận động, hỗ trợ thu trên 100 triệu đồng nộp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” huyện; nhận chăm sóc, phụng dưỡng 12 mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây mới 17 căn nhà, sửa chữa 18 căn (trị giá trên 1,1 tỷ đồng); tặng 1.034 phần quà (tổng giá trị trên 413 triệu đồng). Nhân các dịp lễ, Tết tổ chức thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh nặng và nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về người cù lao nghĩa tình... Nhìn chung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của mặt trận các cấp và các thành viên ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng nền nếp; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng được tôn trọng, bảo vệ. Tính dân chủ được phát huy, mở rộng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Cù Lao Dung đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Vì sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và quyền lợi của nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Cù Lao Dung và các thành viên sẽ tiếp tục “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - phát triển” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng Cù Lao Dung ngày càng văn minh, giàu đẹp.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: