• Thi đua - Khen thưởng

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

28/03/2024 04:31 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 28/03/2024 | 04:31

STO - Tập thể Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước. Đây chính là niềm vinh dự, tự hào của đơn vị và tỉnh Sóc Trăng; càng khẳng định vị trí, tầm quan trọng “Là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” góp phần đắc lực giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) ngày càng đạt hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, nhiều năm liền, Thanh tra tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác. Đối với lĩnh vực thanh tra ngày càng nâng cao chất lượng, bởi đơn vị luôn quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định có liên quan và đưa ra những kế hoạch công tác cụ thể. Đồng thời, việc triển khai các cuộc thanh tra còn bám sát nội dung, yêu cầu, định hướng của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, toàn ngành đã triển khai trên 680 cuộc thanh tra; trong đó, thanh tra kinh tế - xã hội 225 cuộc, thanh tra trách nhiệm 54 cuộc và trên 20.320 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền sai phạm là trên 214 tỷ đồng và đã kiến nghị thu hồi kinh tế về ngân sách nhà nước gần 75 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 95 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 44 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 134 tập thể, trên 1.300 cá nhân có liên quan.

Riêng Thanh tra tỉnh đã triển khai 160 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 163,22% kế hoạch đề ra và đã phát hiện sai phạm gần 149 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi gần 64 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 85 tỷ đồng (đã thu hồi đạt 100%), kiến nghị kiểm điểm 100 tập thể, 1.055 cá nhân sai phạm. Để nâng cao chất lượng hoạt động, các đoàn thanh tra luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định; thực hiện đúng quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau khi công bố kết luận mỗi cuộc thanh tra. Những hạn chế, thiếu sót đã được kiến nghị, chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Bên cạnh đó, thanh tra các sở, ngành của tỉnh đã tiến hành 20.326 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với trên 89.000 đối tượng. Các nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu trên các lĩnh vực như: y tế, thủy sản, nông nghiệp, thông tin, truyền thông, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, giao thông vận tải… Qua thanh tra, đã phát hiện trên 11.940 tổ chức, cá nhân có vi phạm và các đoàn đã ban hành 9.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt trên 44 tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều người dân quan tâm nhất có lẽ là công tác xử lý sau thanh tra. Trong cùng kỳ, đơn vị đã có 128 văn bản đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ các năm trước chuyển sang và tiếp tục thu hồi nộp ngân sách; tham mưu giúp UBND cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo các cuộc thanh tra hành chính và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, các tổ, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy...

Thanh tra tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1168/UBND-NC thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Khi đó, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện đã quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời giải quyết, tránh chồng chéo, trùng lặp. Qua xử lý đã loại trừ, giảm được 60 lượt doanh nghiệp bị trùng lặp theo dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các đơn vị, đảm bảo nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Đến nay chưa phát sinh phản ánh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp hoặc gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Tập thể Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trách nhiệm với dân và quyết tâm với nhiệm vụ

Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC luôn được các cơ quan thanh tra quan tâm thực hiện hiệu quả. Khi đó, toàn tỉnh đã tiếp gần 25.000 lượt công dân và trên 15.260 đơn thư; hầu hết các khiếu nại, kiến nghị liên quan về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng, làm đường giao thông; tranh chấp đất đai, tài chính; việc thực hiện các chế độ chính sách người có công. Qua phân loại, xử lý, đã giải quyết KNTC đạt 99,97% và kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi về cho Nhà nước 3.057,7m2 diện tích đất, xử lý hành chính 4 cá nhân là công chức, viên chức có vi phạm; khôi phục quyền, lợi ích chính đáng cho người dân. Các cơ quan thanh tra còn triển khai 228 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC (Thanh tra tỉnh đã triển khai 24 cuộc, đạt 100%) và đã kiến nghị chấn chỉnh kịp thời đối với công tác này.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 255 vụ KNTC theo chỉ đạo UBND tỉnh và đã xử lý đạt 100%; Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện tốt sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại lần 2 đối với 83 vụ việc khiếu nại. Tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đặc biệt, thanh tra các cấp, các ngành tập trung tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp nắm bắt tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC ở đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm phục vụ tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát 14 vụ tồn đọng, phức tạp và đã tham mưu giải quyết, ban hành 14 thông báo kết thúc giải quyết, chấm dứt khiếu nại. Tự kiểm tra rà soát 33 vụ việc tồn đọng trên địa bàn tỉnh; tham mưu rà soát, giải quyết 15 vụ địa phương còn tồn đọng và giải quyết đạt 100%...

Đẩy lùi tham nhũng từ thanh tra

Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn cho biết, công tác PCTN được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai trên 20.520 cuộc tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng để phân công, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 137/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa văn bản PCTN của cấp trên; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành nhiều quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn chủ động, tích cực tham mưu liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Theo đó, hằng năm, bình quân có khoảng 41 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh - cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý bình quân hằng năm 5.579 bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ giám đốc sở, tương đương trở lên để bàn giao về Thanh tra Chính phủ kiểm soát theo quy định. Cùng kỳ, ngành đã tổ chức 228 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN (đạt tỷ lệ 100% kế hoạch). Qua thanh tra nhận thấy, các đơn vị thường sai sót trong công tác công khai tài chính theo mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính; công tác thanh toán, quyết toán; công tác quản lý, theo dõi việc kê khai, công khai về tài sản, thu nhập; công tác tự kiểm tra nội bộ, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện chế độ thông tin báo cáo... và đoàn thanh tra đã có kiến nghị chấn chỉnh kịp thời. Nhờ đó, chỉ số về công tác PCTN được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao qua từng năm.

Không những vậy, Thanh tra tỉnh còn triển khai thực hiện đồng bộ, gặt hái nhiều kết quả nổi bật từ công tác chính quyền, đoàn thể đến công tác đảng và nhận nhiều danh hiệu cao quý từ Trung ương đến địa phương. Hoạt động thanh tra đã tác động tích cực góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: