• Trong nước

Thông cáo số 16, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

12/11/2021 20:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
  • Thứ Sáu, 12/11/2021 | 20:08

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5, Đợt 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, ngày 12/11. Ảnh: LINH NGUYÊN

Buổi sáng

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tham gia phát biểu làm rõ nội dung liên quan có Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi kinh tế, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Trong thời gian tới, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào 4 vấn đề chính sau đây:

- Trong năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội giúp Chính phủ xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, gắn với các khung khổ đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm;

- Về đầu tư công và các công trình quan trọng quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu với Chính phủ, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu để có những biện pháp quyết liệt trong việc chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư;

- Về một số thể chế và chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu cho Chính phủ khẩn trương, quyết liệt, nhanh chóng triển khai xây dựng các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Đồng thời khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan để trình Quốc hội xem xét Đề án thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng và dự án tái định cư ra khỏi các dự án đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn cho đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Đối với việc chuẩn bị các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc đến tính khả thi, nhất là vấn đề huy động vốn, bảo đảm theo đúng quy trình, có ý kiến của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Đồng thời, tham mưu với Chính phủ những giải pháp tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn để phục hồi và phát triển kinh tế.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung sau: Về giải pháp phát triển hạ tầng, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động trong thời gian tới; giải pháp để đạt các chỉ tiêu kinh tế, xây dựng Chính phủ đổi mới liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ; chương trình hành động ứng phó với dịch Covid-19; chính sách phát triển cơ chế điều phối vùng và liên vùng đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; bài học kinh nghiệm định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước; chiến lược ngoại giao vaccine của Thủ tướng; thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong và sau đại dịch Covid-19; chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vùng cao; giải pháp về mở cửa hội nhập trong thời gian tới;... 

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn, trả lời chất vấn và cho biết, sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV.

Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng với 171 lượt ý kiến đại biểu phát biểu. Việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp đã có những đổi mới so với trước đây, nhưng các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc thực tiễn, với tinh thần xây dựng cao, tiến hành chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất, gợi ý các giải pháp khắc phục để Chính phủ, các bộ, ngành có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Tại phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế, đưa ra các cam kết khắc phục tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp cho thấy những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là đúng và trúng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận cả nước quan tâm và đánh giá cao. Điều đó một lần nữa khẳng định chất vấn là hoạt động giám sát trực tiếp hiệu quả của Quốc hội, góp phần tạo dấu ấn, lan tỏa, cảm hứng hành động sáng tạo trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát.

Sau phiên chất vấn, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được đại biểu Quốc hội chất vấn. Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của thành viên Chính phủ, kết luận đối với từng phiên chất vấn và từng nhóm vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội trên cơ sở Nghị quyết về chất vấn, tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, chủ động tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên, thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu của đồng bào cử tri và Nhân dân cả nước cũng như yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.

Buổi chiều

- Nội dung 1: Quốc hội họp riêng, từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30 phút.

- Nội dung 2: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày các báo cáo:

i) Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;

ii) Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

iii) Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung các văn bản này, kết quả cụ thể như sau:

Đối với Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Có 465 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 460 đại biểu tán thành (bằng 92.18% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.60% tổng số ĐBQH).

Đối với Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94.59% tổng số ĐBQH).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê: Có 473 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 92.59% tổng số ĐBQH), có 5 đại biểu không tán thành (bằng 1.00% tổng số ĐBQH); có 6 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.20% tổng số ĐBQH).

- Nội dung 3: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung các văn bản này, kết quả cụ thể như sau:

Đối với Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến: Có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 468  đại biểu tán thành (bằng 93.79% tổng số ĐBQH), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0.60% tổng số ĐBQH), có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.80% tổng số ĐBQH).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự: Có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 466 đại biểu tán thành (bằng 93.39% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Thứ Bảy, buổi sáng ngày 13/11/2021, Quốc hội biểu quyết thông qua:

i) Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

ii) Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế;

iii) Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025);

iv) Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc: biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phiên bế mạc được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.

Ảnh: LINH NGUYÊN/Báo Nhân Dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: