• Văn hóa - Thể thao

Phụ nữ Sóc Trăng giữ gìn, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

22/04/2024 04:33 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 22/04/2024 | 04:33

STO - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ. Đặc biệt, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương được phát huy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử được các cấp hội phụ nữ quan tâm thực hiện.

Nâng cao nhận thức

Theo đồng chí Nguyễn Thị Diện - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã xây dựng 112 công văn, kế hoạch đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết và Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 31/7/2014 của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết. Việc thực hiện nghị quyết còn được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, chương trình công tác hội, cuộc vận động, các đề án, dự án. Điều quan trọng là các cấp hội đã đưa những nội dung chỉ đạo vào nghị quyết toàn khóa nhiệm kỳ đại hội của chi bộ, hội. Từ đó, các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập nghiên cứu, tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng duy trì và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa thể hiện đậm nét trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Khi đó, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với các ngành, đơn vị huy động nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và lồng ghép với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của phụ nữ. Cụ thể, các cấp hội thành lập 55 tổ may khẩu trang vải; có trên 1.000 chị tham gia lực lượng nấu ăn; vận động đóng góp ngày công, tiền mặt tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng; kết nối, hỗ trợ giúp 10 trường hợp phụ nữ mang thai gần ngày sinh được trở về Sóc Trăng; hỗ trợ 101 trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng trên 200 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo trị giá 314 tỷ đồng; vận động hỗ trợ cho trên 4.000 học sinh vượt khó, hiếu học, con hội viên phụ nữ khó khăn số tiền trên 2 tỷ đồng... Những hoạt động trên đã góp phần đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong cộng đồng và thể hiện đậm nét hình ảnh phụ nữ tiêu biểu, điển hình trong thực hiện tính nhân văn, văn hóa tương thân, tương ái, truyền thống đoàn kết dân tộc lan tỏa trong cộng đồng.

Các cấp hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả. Ảnh: SỚM MAI

Để thực hiện nội dung nghị quyết đạt hiệu quả, các cấp hội đã tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền miệng với ứng dụng công nghệ thông tin (trực tuyến, trực tiếp), lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt định kỳ tổ, câu lạc bộ; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền qua trang website Tỉnh hội, nhóm Facebook “Phụ nữ Sóc Trăng”, “Phụ nữ Sóc Trăng khởi nghiệp” và đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cấp hội còn thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động 1.232 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 3 cấp. Chính từ việc làm tốt công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống hiện đại, thúc đẩy chị em ngày càng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào địa phương.

Xây dựng phụ nữ Sóc Trăng phát triển toàn diện, bản lĩnh

Thể hiện tốt tinh thần đoàn kết phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chị em phụ nữ đã chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác. Từ vai trò, thiên chức trong gia đình đến ngoài xã hội, các chị em đã có nhiều đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong 10 năm qua, các cơ sở hội thành lập 118 tổ xây dựng người phụ nữ Sóc Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo (nâng tổng số có 227 tổ, câu lạc bộ). Có 255.816 cán bộ, hội viên và 230.976 phụ nữ đăng ký thực hiện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể.

Thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các cấp hội đã hỗ trợ nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ phát triển kinh tế, áp dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất và xây dựng nhiều mô hình hiệu quả. Hằng năm, 100% cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, càng khẳng định sự đóng góp của tổ chức hội phụ nữ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, toàn tỉnh có 52,57% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí và Tỉnh hội đã đảm nhận biên soạn các tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với các tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hiện nay triển khai thực hiện đến 100% ấp, khóm.

Các cấp hội phụ nữ Sóc Trăng quan tâm chăm lo cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: SỚM MAI

Không những vậy, các cấp hội còn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ, HĐND các cấp, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước và đã đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban ngành, địa phương. Trình độ chuyên môn và chính trị của cán bộ hội được nâng lên, Chủ tịch Tỉnh hội, huyện hội đạt chuẩn 100%; công tác bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được các cấp hội quan tâm (hiện tỷ lệ đảng viên nữ trong toàn Đảng bộ chiếm 33% trên tổng số đảng viên toàn tỉnh).

Phụ nữ Sóc Trăng ngày càng khẳng định mình và làm chủ kinh tế gia đình. Hiện nay, phụ nữ chiếm 44,03% lực lượng lao động và toàn tỉnh có 575 doanh nghiệp do nữ làm chủ, chiếm 29,96% trên tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh (1.919 doanh nghiệp). Các cấp hội tập trung củng cố, nâng chất lượng hoạt động 2.518 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; 1.477 tổ, nhóm phụ nữ hùn vốn - tương trợ; 170 tổ hợp tác và duy trì hoạt động 7 hợp tác xã, 96 tổ ngành nghề. Các cấp hội còn hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề gắn với giới thiệu giải quyết việc làm trong và ngoài nước; chuyển giao, khoa học kỹ thuật; tập huấn các nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, kết quả đã mở 584 lớp dạy nghề cho con em phụ nữ nghèo. Sau học nghề có hơn 70% học viên có việc làm tại địa phương và các công ty, xí nghiệp ngoài tỉnh. Ngoài ra, các cấp hội chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, hội nhập quốc tế về văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua từ nhiều nguồn, nhiều hoạt động, phong trào.

Các cấp hội phụ nữ Sóc Trăng đã xác định được tầm quan trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW. Nhìn lại 10 năm, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tính chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác. Đặc biệt, tính tương thân, tương ái, thực hiện tốt nếp sống văn minh; tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: