• Xây dựng Đảng

Đảng, mùa xuân và khát vọng

02/02/2023 04:54 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 02/02/2023 | 04:54

STO - Đất nước bước vào mùa xuân mới với bao niềm hân hoan và hạnh phúc. Trong không khí tràn ngập niềm vui của mùa xuân Quý Mão, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, càng nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, càng khơi dậy trong mỗi người Việt Nam, trong đó có những người con Sóc Trăng khát vọng vươn lên, góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng, phồn vinh.

Điểm lại từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có thể nhận thấy rằng, cụm từ “khơi dậy khát vọng” được Đảng ta nhắc đến rất nhiều trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, trong doanh nghiệp và cả trong nhân dân. Đầu tiên là chủ đề Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước…”, tiếp đến là các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 2 năm 2021 - 2022, Trung ương Đảng đưa ra chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tỉnh ủy Sóc Trăng cụ thể hóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững”.

Bởi khát vọng, hiểu một cách khái quát có nghĩa là mong muốn làm được, đạt được những điều lớn lao, tốt đẹp cho bản thân, cho cộng đồng, rộng hơn là cho quê hương, đất nước. Và người sống có khát vọng là người luôn khao khát làm được, đạt được những việc hữu ích ấy. Vì vậy, trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam “độc lập, phồn vinh, dân tộc tự do, hạnh phúc”. Và chính lòng yêu nước, khát vọng đó đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước, đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt nền móng cho sự phát triển mác-xít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (giữa) trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: THIỆN HẢI

Từ khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã mang một khát vọng lớn lao: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Trước lúc đi xa, Di chúc của Người cũng để lại một khát vọng tột bậc đó là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Hiện thực hóa khát vọng của Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã ra sức thi đua “Ái quốc” thực hiện di huấn của Người và đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ Ngày thành lập Đảng đến nay, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, và trong suốt chặng đường kiến thiết đổi mới đất nước 93 năm qua, đường lối của Đảng, Nhà nước ta đều vì mục tiêu nhất quán là: từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng. Từ đó, Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành ra sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, phù hợp, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả.

Trong năm 2021 - 2022, tuy tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực cụ thể, đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đề ra. Từ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước cả năm vượt 14,3% dự toán; xuất khẩu tăng 9,5% và tiếp tục xuất siêu; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thực phẩm được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 khu vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển mạnh; tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 8% (mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% ).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và đạt hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, khơi dậy khát vọng “phát triển nhanh và bền vững” là mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân luôn sống có lý tưởng, khát khao làm những việc hữu ích, có trách nhiệm với vận mệnh của quê hương Sóc Trăng, bởi Sóc Trăng vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều khát vọng chưa thành hiện thực. Song, trong năm 2022, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh, trong những năm qua, đã có 4.849 tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng (trong đó 1.431 tập thể và 3.418 cá nhân), đây là sự lan tỏa không ngừng khát vọng, niềm tin, dẫn dắt cho mỗi người con quê hương Sóc Trăng có lối sống đẹp, sống tử tế. Về tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đạt khá; có 10 chỉ tiêu vượt nghị quyết, 6 chỉ tiêu đạt 100% nghị quyết, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt nghị quyết và 1 chỉ tiêu không đạt nghị quyết (đó là chỉ số sản xuất công nghiệp). Theo giá so sánh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước năm 2022 là 38.282.394 triệu đồng, tăng  7,13% so cùng kỳ năm 2021, trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,20%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,42%; khu vực dịch vụ tăng 7,86%, đời sống của nhân dân được cải thiện; hộ nghèo giảm 2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào Khmer là 3%. Các giá trị văn hóa của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer được bảo tồn và phát huy. Đặc biệt, năm 2022, Sóc Trăng tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII.

Đảng, mùa xuân và khát vọng là sự mong muốn những điều tốt đẹp luôn đem đến đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Sóc Trăng yêu thương nói riêng. Xuân Quý Mão 2023, tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, tỉnh Sóc Trăng sẽ chắp cánh, thực hiện khát vọng cho một tương lai tươi đẹp.

LÊ TRÚC VINH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: