• Xây dựng Đảng

Để việc kê khai tài sản, thu nhập không còn là hình thức

21/06/2023 10:04 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 21/06/2023 | 10:04

STO - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, tỉnh Sóc Trăng đã nâng cao vai trò của thủ trưởng cơ quan và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc kê khai và công khai nội dung bản kê khai tài sản. Từ đó, thực hiện đồng bộ, toàn diện, nhất quán từ tư tưởng, quan điểm đến hành động về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, để thật sự “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Chỉ đạo chặt chẽ kê khai và công khai

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 648 tổ chức cơ sở đảng, trên 48.000 đảng viên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được cụ thể hóa, thể chế hóa trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành 1.491 văn bản để tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 19/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác kê khai tài sản của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Trong 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 482 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và 49.717 lượt cá nhân đã thực hiện công tác kê khai, đạt tỷ lệ 100%. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 26.086 bản và công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 23.631 bản, bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Công tác tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành các văn bản về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và vai trò, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Tính đến thời điểm cuối tháng 4/2023, tỉnh Sóc Trăng chưa phát sinh trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc không tổ chức việc công khai bản kê khai theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xác minh tài sản

Trong 10 năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 308 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại 321 đơn vị (số cuộc kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch ở cấp tỉnh là 267 cuộc, tại 267 đơn vị; cấp huyện 41 cuộc, tại 54 đơn vị). Điển hình là năm 2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các cơ quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai 6 cuộc kiểm tra công tác kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng; Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng; UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng); UBND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Qua kiểm tra, phát hiện 820/1.263 bản kê khai tài sản, thu nhập chưa bảo đảm nội dung theo quy định. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

 Cán bộ, đảng viên tỉnh Sóc Trăng dự quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Theo đồng chí Đào Đắc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, để đảm bảo công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện tiến hành 18 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Qua thanh tra nội dung việc thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập có một số hạn chế như: nội dung bản kê khai chưa ghi rõ ràng về thông tin tài sản, nguồn gốc tài sản, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, biên bản công khai bản kê khai chưa đảm bảo đủ nội dung theo quy định. Theo đó, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khắc phục các hạn chế, thiếu sót mà đoàn thanh tra đã chỉ ra để thực hiện tốt hơn trong các năm tiếp theo.

Đối với huyện Mỹ Tú, qua 10 năm toàn huyện có 2.365 lượt cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá, việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đầy đủ theo danh sách được UBND huyện phê duyệt, không có người bị xử lý do kê khai tài sản không trung thực hoặc không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm. Tuy nhiên, trong thực hiện kê khai còn một số đơn vị thực hiện chưa tốt như công tác triển khai việc kê khai còn chậm, quá trình kê khai còn sai sót.

Đồng chí Nguyễn Văn Sắc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng cho biết, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được nâng lên. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhất là công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Dù vẫn còn một số hạn chế nhưng có thể khẳng định, thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là đã quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách, các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, thực hiện đồng bộ, toàn diện, nhất quán từ tư tưởng, quan điểm đến hành động về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, để thật sự “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

PHƯỚC LIÊU - HỒNG TÂN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: