• Xây dựng Đảng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Giải pháp tham mưu, thực hiện thắng lợi công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến cuối nhiệm kỳ

20/09/2023 04:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 20/09/2023 | 04:20

STO - Ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trình bày tham luận về kết quả đạt được, những hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Báo Sóc Trăng trích, đăng nội dung tham luận của các đại biểu.

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, cùng với các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống (như thiên tai, dịch bệnh...), đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu nghị quyết đề ra; chủ động nắm tình hình, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Qua đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức phản động bên ngoài vào địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nổi lên, nhất là trong tôn giáo, dân tộc ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng tại địa phương.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp; kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra, truy quét, không để hình thành loại tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu băng, nhóm trên địa bàn; điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là đã điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên không gian mạng, gây bức xúc trong dư luận; khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng tại phường 1, thành phố Sóc Trăng; hoàn tất điều tra, truy tố và đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, tiêu cực, được dư luận quan tâm. Từ đó, tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm; công tác điều tra tội phạm về trật tự xã hội vượt chỉ tiêu đề ra (đạt tỷ lệ 82,94%); tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm.

Lực lượng công an đã tập trung quyết liệt, không kể ngày đêm để hoàn thành trước thời hạn đối với công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính (trong đó, dịch vụ công đạt tỷ lệ cao, vượt chỉ tiêu bộ giao; chỉ số cải cách hình chính được tỉnh đánh giá xếp hạng đứng đầu trong khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Công an Sóc Trăng cũng được Bộ Công an xếp hạng thứ 17/63 công an các tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính và đứng thứ 2/13 công an các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tập trung quyết liệt công tác bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tham mưu Tỉnh ủy thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí do Bộ Công an huy động, qua đó, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với chính quyền địa phương và lực lượng công an, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, gắn với “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, đánh giá công tác bảo đảm ANTT trong nửa nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế như: Công tác nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình, tham mưu chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ ANTT từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh trên một số lĩnh vực, nhất là tôn giáo, dân tộc vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; số vụ phạm tội về trật tự xã hội tuy được kéo giảm nhưng chưa bền vững; tỷ lệ thực hiện định danh điện tử vẫn còn thấp. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy cấp trên đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an đôi lúc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an.

Về nguyên nhân, bên cạnh nguyên nhân khách quan là thứ yếu, những hạn chế nêu trên chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, cụ thể là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh dù đã thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhưng từng lúc còn chưa sâu sát. Người đứng đầu ở một số ít cấp ủy chưa thật sự phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, chưa sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; một bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, còn vi phạm phải tiến hành xử lý, kỷ luật... Công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT chưa thật sự mạnh mẽ; công tác phòng ngừa xã hội còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết vai trò tố giác, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân.

Nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về ANTT tại địa phương. Có kế hoạch phân công lực lượng trinh sát cấp tỉnh, huyện tăng cường xuống cấp xã nhằm kịp thời phát hiện và chủ động phương án đảm bảo ANTT ở cơ sở. Tuyệt đối bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để xảy ra “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Hai là, tăng cường lãnh đạo đối với công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ nhằm kéo giảm tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thường xuyên mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường lực lượng điều tra viên đảm nhiệm chức danh trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và điều tra, xử lý kịp thời đối với các vụ việc theo thẩm quyền, nhằm nâng cao lòng tin và phát huy vai trò của nhân dân trong tố giác tội phạm, gắn với phát huy tối đa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ba là, tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông, cháy nổ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ, trước mắt là Cao điểm 90 ngày đêm thu nhận, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho người dân và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT ở địa phương.

Bốn là, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Năm là, tăng cường xây dựng lực lượng Công an tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; chú trọng xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hiện nay. Kết hợp với nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc Khmer đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác tại địa phương.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: