• Xây dựng Đảng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kinh nghiệm từ việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Mỹ Xuyên

02/10/2023 04:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 02/10/2023 | 04:41

STO - Ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trình bày tham luận về kết quả đạt được, những hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Báo Sóc Trăng trích, đăng nội dung tham luận của các đại biểu.

Huyện Mỹ Xuyên có truyền thống văn hóa lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Là vùng căn cứ kháng chiến, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 405 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 19 Anh hùng lực lượng vũ trang. Huyện có 10 xã và 1 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là 37.370ha, dân số 150.687 người, trong đó dân tộc Khmer 50.552 người, chiếm 33%.

Xuất phát điểm của Mỹ Xuyên khi triển khai xây dựng nông thôn mới, về tình hình kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn; cơ cấu kinh tế, khu vực 1 chiếm 70%; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 27,6%, có 4 xã đặc biệt khó khăn, thuộc diện đầu tư Chương trình 135; thu nhập bình quân đầu người thấp. Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 2 xã đạt 9 tiêu chí, 8 xã đạt 6 tiêu chí.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, tỉnh về xây dựng nông thôn mới, với quan điểm, phát triển sản xuất là gốc, xây dựng cơ sở hạ tầng là quan trọng, nâng cao đời sống cho người dân là mục tiêu, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp là nhiệm vụ thường xuyên của xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã tập chung chỉ đạo, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, là một trong các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân về tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện, huyện đã đa dạng hóa việc huy động, phát huy nguồn lực, được nhân dân tích cực hưởng ứng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, đã tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên. Qua 3 năm, đã huy động được 1.116 tỷ đồng (trong đó vốn chương trình 44,5 tỷ đồng, chiếm 3,9%; vốn lồng ghép 235,3 tỷ đồng, chiếm 21%; vốn tín dụng 607,6 tỷ đồng, chiếm 54%; vốn doanh nghiệp 81,9 tỷ đồng, chiếm 7,3%; vốn huy động sức dân 147,3 tỷ đồng, chiếm 13,2%). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2022 đạt 207 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 54,8 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng so năm 2020. Tổng số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 481 hộ, chiếm tỷ lệ 1,17%. Kết quả năm 2019, huyện Mỹ Xuyên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay toàn huyện có 7 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu từ nay đến cuối năm xã Gia Hòa 1 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đại Tâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các lĩnh vực, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương.

Trong đó, ngoài việc định hướng lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đi đầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo, đặc biệt nhấn mạnh phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, dựa vào dân, huy động sức dân, tạo sự đồng thuận của dân, để nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân kiểm tra, nhân dân thụ hưởng trong xây dựng và phát triển quê hương ngày càng đẹp giàu. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thời gian tới huyện tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất là, trong quá trình thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể, xây dựng kế hoạch thực hiện từng tháng, quý, năm, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xem công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thứ hai là, tiếp tục duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thứ ba là, đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản theo hướng hàng hóa liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm.

Thứ tư là, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông; khảo sát, lập dự án các công trình cần nâng cấp cũng như xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm là, tiếp tục tăng cường vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì phong trào “Ngày thứ Bảy, Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa” để tập hợp cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện; nhân rộng các mô hình tự quản vệ sinh môi trường; các mô hình đường hoa - cây xanh, lấy hoa thơm đẩy lùi cỏ dại.

Thứ sáu là, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương và phòng, chống tội phạm, để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Thứ bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: