• Xây dựng Đảng

Phấn đấu có từ 7 - 10% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

24/03/2024 04:19 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 24/03/2024 | 04:19

STO - Những năm qua, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương tổ chức đã trở thành diễn đàn rộng lớn và thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tại các địa phương, trong đó có Sóc Trăng. Đối với tỉnh Sóc Trăng, năm nay cuộc thi càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để chọn tác phẩm dự thi cấp toàn quốc. Để tìm hiểu rõ hơn các nội dung có liên quan đến cuộc thi này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Phóng viên: Thưa đồng chí Lâm Tấn Hòa, năm 2024 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để chọn tác phẩm dự thi cấp toàn quốc. Xin đồng chí cho biết cuộc thi năm nay có ý nghĩa và yêu cầu về mặt nội dung như thế nào?

Đồng chí Lâm Tấn Hòa: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm nay do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức.

Cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các nghị quyết, chương trình, đề án xây dựng tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững.

Cuộc thi này để chọn tác phẩm dự thi cấp toàn quốc. Vì vậy cuộc thi lần này được đề cao, sát với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Phóng viên: Đối tượng dự thi cũng như những tiêu chí cho tác phẩm đối với cuộc thi này được quy định như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lâm Tấn Hòa: Tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Đối với thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi có tác phẩm dự thi thì chỉ được xét chọn để tham gia cuộc thi do Trung ương phát động, không xét giải ở cuộc thi cấp tỉnh.

Phấn đấu có từ 7 - 10% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị có tác phẩm dự thi.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm dạng viết, gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử).

Đồng thời, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

Đối với tiêu chí chung: Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt thuộc một trong các loại hình: tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại tạp chí, không quá 25% đối với thể loại báo).

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết thêm về thời gian, lộ trình tổ chức cuộc thi ra sao? Và cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Đồng chí Lâm Tấn Hòa: Ban Tổ chức cuộc thi nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ nay cho đến hết ngày 15/6/2024. Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (thuộc chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh): gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng Công an tỉnh (thuộc chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh): gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Tuyên huấn Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh theo thẩm quyền quản lý.

Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân đang sinh sống trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: gửi tác phẩm dự thi về đầu mối ban tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, số 247, Nguyễn Trung Trực, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả: Đối với tác phẩm chính luận các loại hình tạp chí, báo in, phát thanh, truyền hình, video clip mỗi loại hình có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cuộc thi cũng sẽ trao tặng 5 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 1 tác phẩm đạt giải ba trở lên. Ban tổ chức dự kiến trao giải vào cuối tháng 7/2024.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi chọn một số tác phẩm dự thi có nội dung phù hợp, đảm bảo chất lượng, đạt giải để đăng trong Bản tin Thông báo Nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin Lý luận và Thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo in, Báo Sóc Trăng online; trang, nhóm của lực lượng 35 trong tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

XUÂN HƯƠNG (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: