• Xây dựng Đảng

Sóc Trăng triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

04/04/2024 04:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 04/04/2024 | 04:30

STO - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm phù hợp với các văn bản của Trung ương, tình hình thực tiễn của địa phương. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Lan tỏa nhiều cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng

Nổi bật, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được chú trọng thực hiện, đảm bảo về chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 6.913 đảng viên mới, trong đó, đảng viên nữ 3.183 đồng chí, chiếm tỷ lệ 46,04%; đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.842 đồng chí, tỷ lệ 26,65%; đảng viên là người theo các tôn giáo 555 đồng chí, tỷ lệ 8,03%. Số lượng đảng viên mới kết nạp vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện từng khâu trong công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, nhiều mô hình mới được triển khai. Điển hình như mô hình xây dựng và triển khai Chương trình “Cùng học tiếng Khmer” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng và các kênh thông tin ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho 3 đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền. Ảnh: CHÍ BẢO 

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào Khmer (chiếm trên 30% dân số của tỉnh), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, tăng cường đào tạo tiếng Khmer cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhất là những cán bộ phải thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào dân tộc Khmer. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng phấn khởi, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc mẫu của huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Khảo sát công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức Tọa đàm khoa học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phối hợp, phát huy vai trò của các lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên 35 trong công tác nắm bắt dư luận xã hội…

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Trần Đề cho biết, trong thời gian qua, Huyện ủy Trần Đề đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt công tác xây dựng Đảng và ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, xem đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là chi bộ ít đảng viên. Các cấp ủy luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp; phân công, quy định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và thường xuyên sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết để bổ sung những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Xác định rõ chi bộ là tế bào, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều chỉnh, bổ sung quy định đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đi công tác cơ sở, theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung hướng về cơ sở gắn với việc phân công cán bộ là trưởng, phó ngành huyện theo dõi các ấp.

Từ năm 2017, Huyện ủy Trần Đề đã ban hành Quyết định số 828-QĐ/HU, về việc thành lập 2 tổ công tác gồm 20 đồng chí để tham dự sinh hoạt tại các chi bộ. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1230-QĐ/HU, về việc kiện toàn 2 tổ công tác (12 thành viên) tham gia dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại các tổ chức đảng trên địa bàn huyện, qua đó luôn kịp thời hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung những nội dung sinh hoạt không phù hợp, đề ra các giải pháp sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn khẳng định, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đây là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh, đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, thời gian tới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; khẩn trương thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; đồng thời, chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị nguồn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự trình đại hội. Trong đó, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng phát triển thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là các đồng chí thuộc diện cán bộ luân chuyển, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, từng cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ảnh: CHÍ BẢO

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Chú trọng quán triệt sâu sắc các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Có thể nói rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, từng cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần có hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tiếp tục giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: