• Xây dựng Đảng

Đảng bộ thành phố Sóc Trăng:

Tạo bước chuyển mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

16/09/2022 04:06 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 16/09/2022 | 04:06

STO - Những năm qua, Thành ủy Sóc Trăng đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ thành phố Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; tư tưởng thống nhất, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức

Đồng chí Trần Văn Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sóc Trăng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy thời gian qua đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, các trang mạng xã hội thông qua Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy, trang Ban Chỉ đạo 35 hoạt động rất hiệu quả, với hơn 27.000 thành viên tham gia để kịp thời tuyên truyền triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên luôn được tập trung thực hiện, như: sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh thành phố; thống kê, rà soát lại số lượng cấp phó ở các đơn vị dôi dư để kịp thời điều chuyển sang các đơn vị còn thiếu để tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ trẻ, có chuyên môn, tích cực trong công việc. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã kết nạp 150 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố là 5.567 đồng chí. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và tạo nguồn cán bộ, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy điều động 75 trường hợp, thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngoài việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy còn quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các ngành liên quan rà soát chính trị nội bộ, lịch sử chính trị đối với cán bộ được quy hoạch, đề bạt… đảm bảo đúng theo quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền được thực hiện tốt.

Cán bộ, đảng viên Phường 2, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: C.B

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đảng bộ phường phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chỉ đạo tổ dân phố, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ nắm tình hình tư tưởng và kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Thành ủy để có chủ trương, giải pháp kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các tổ chức cơ sở đảng phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú. Việc làm này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, vừa tạo mối liên hệ thân thiết với cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy bộ phận Tổ dân phố 1, Phường 6, thành phố Sóc Trăng chia sẻ: “Đảng bộ bộ phận Tổ dân phố 1 có 3 chi bộ, có 96 đảng viên đang sinh hoạt. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, mỗi đảng viên được phân công phụ trách từ 7 - 10 hộ. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ không chỉ giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ, nhóm hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc giúp đỡ, hỗ trợ bà con cách thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình tuyên truyền phòng, chống dịch; vận động các hộ gia đình tiêm vắc xin ngừa Covid-19 rất hiệu quả”.

Đảng bộ bộ phận Tổ dân phố 1, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, có số lượng đảng viên là cán bộ hưu trí chiếm trên 50%, với trình độ, uy tín của mình, các đảng viên đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả việc vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới

Đồng chí Trần Văn Trí cho biết, thời gian qua, Thành ủy luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, tuy nhiên quá trình thực hiện cũng còn một số hạn chế như: việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp từng lúc, từng nơi chưa thực sự nghiêm túc; một số ít cán bộ, đảng viên có tư tưởng thiếu tập trung trong việc học tập chính trị, nghị quyết. Một số ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đồng đều, có lúc, có nơi tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chưa tốt…

Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện những giải pháp: Trước hết, Thành ủy sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Song song đó, tiếp tục quan tâm đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị. Chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Từ sự quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ thành phố Sóc Trăng, những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đã từng bước được khắc phục, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: