• Chính quyền

Chuyển biến trong cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân

25/05/2024 08:23 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 25/05/2024 | 08:23

STO - Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua nên tạo được chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, cá nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Chúng tôi có dịp cùng đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh kiểm tra tại 10 xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Theo đoàn kiểm tra, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thị trấn Châu Thành được bố trí, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt, trang thiết bị để phục vụ cho công việc khá đầy đủ; có bảng niêm yết TTHC, lịch làm việc, quy chế làm việc, danh mục các thủ tục thu phí, lệ phí đều được công khai... Trò chuyện với chúng tôi, bà Thạch Thị Hoa, ngụ ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành chia sẻ: “Tôi đến đây để làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu và nhận thẻ bảo hiểm y tế cho đứa cháu dưới 6 tuổi. Tôi được công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn hướng dẫn tận tình, thái độ hòa nhã, khoảng 30 phút đã làm xong 3 TTHC. Người dân chúng tôi rất hài lòng trước thái độ phục vụ của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này”.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai, đầy đủ, thuận lợi cho việc tra cứu của người dân. Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Hoàng Quốc Luân - Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành cho biết, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC của thị trấn khá nhiều, chủ yếu là chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, UBND thị trấn thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo quy định, nhằm kịp thời bãi bỏ và thay thế các thủ tục được ban hành theo thẩm quyền bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch hành chính. Hiện tại, tất cả các TTHC giải quyết tại UBND thị trấn Châu Thành đều thực hiện theo thời gian quy định. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã gồm 139 TTHC.

Còn tại huyện Long Phú, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt để công tác CCHC đạt hiệu quả. Theo đồng chí Kha Quốc Dũng - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Long Phú, trong thời gian qua, Huyện ủy đã có những chủ trương và giải pháp thể hiện sự quan tâm rất lớn trong thực hiện CCHC mà đặc biệt là cải cách TTHC trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 6/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND huyện đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC. Trên cơ sở các quyết định công bố TTHC, UBND huyện đã kịp thời cập nhật, công khai danh mục TTHC đảm bảo đúng theo quy định, kết quả đã niêm yết, công khai 431 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó số TTHC áp dụng tại cấp huyện 271 TTHC; số TTHC áp dụng tại cấp xã 160 TTHC. Đơn vị đã thực hiện niêm yết, công khai 100% TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã; tại 12/12 cơ quan tham gia giải quyết TTHC; đồng thời thực hiện công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử huyện https://longphu.soctrang.gov.vn, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu thông tin về các TTHC. Kết quả, đã tiếp nhận 36.732 hồ sơ, trong đó cấp huyện 11.437 hồ sơ, cấp xã 25.295 hồ sơ, giải quyết 36.291 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 98%. Ngoài ra, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ TTHC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã hỗ trợ 100% tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và qua tiện ích VNelD để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Kết quả cấp huyện có 10.931 hồ sơ được số hóa, đạt 95,6% và cấp xã có 6.618 hồ sơ được số hóa, đạt 26%.

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý. Kết quả, có 13 TTHC kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, tổng chi phí tiết kiệm được trên 605 triệu đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 23,37%, đạt 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 được kiến nghị đến các bộ, ngành xem xét, xử lý. Trên cơ sở các quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 109 quyết định công bố đối với 740 TTHC, trong đó, công bố mới 115 TTHC; sửa đổi, bổ sung 259 TTHC; bãi bỏ, thay thế 368 TTHC; cập nhật và “chuẩn hóa” dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh đã được công bố, công khai còn hiệu lực thi hành là 1.854 TTHC. Riêng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã 65 TTHC. Công tác niêm yết, công khai TTHC được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều bố trí bảng niêm yết, công khai TTHC; đồng thời đăng tải TTHC trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. Việc niêm yết thông tin địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính được thực hiện theo đúng mẫu quy định. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận trực tiếp 73 PAKN trên Hệ thống PAKN của Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó quy định về hành vi hành chính 3 PAKN và quy định về hành chính 70 PAKN. Kết quả, các cơ quan, đơn vị đã xử lý và hoàn thành việc trả lời, công khai 73 kết quả xử lý PAKN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 1 PAKN xử lý trễ hạn so với quy định. Ngoài ra, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị được giải quyết theo cơ chế một cửa.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 41 quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết đối với 240 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở, ngành tỉnh và TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã. Toàn tỉnh có 88 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, trong đó có 58 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp, 30 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền. Trong năm, 12/36 đơn vị có sáng kiến, giải pháp để đổi mới việc thực hiện cải cách TTHC, triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đạt hiệu quả thực hiện. Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong năm 2023 là 605.859 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Kết quả đã giải quyết 596.864 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 595.634, đạt tỷ lệ 99,79%. Còn lại 1.230 hồ sơ trễ hạn đối với 30 lĩnh vực tại 20 đơn vị, trong đó có 1.180 hồ sơ trễ hạn do chậm xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC nhưng thực tế trả đúng hạn, chiếm 95,93% số hồ sơ trễ hạn. Đối với các hồ sơ trễ hạn, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc xin lỗi người dân bằng văn bản theo đúng quy định.

Hệ thống một cửa điện tử được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cho biết, chỉ số CCHC đã phản ánh đầy đủ kết quả triển khai các lĩnh vực CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả chỉ số CCHC năm 2023 là cơ sở để các cơ quan, đơn vị nhận rõ những kết quả thực hiện được, những tồn tại, hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả CCHC cũng như nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách TTHC. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phục vụ tổ chức, cá nhân thông qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ TTHC qua hệ thống bưu chính công ích và thực hiện thanh toán trực tuyến…

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: