Kết quả 10 năm tham mưu Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

12/02/2024 04:42 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 12/02/2024 | 04:42

STO - Quán triệt sâu sắc, toàn diện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/3/2013) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu đề xuất những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, sát, đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đại tá Trần Quốc Khởi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: NGỌC DIỄM

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu đề xuất với Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng các đề án, quy hoạch khu vực phòng thủ tỉnh; huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ cơ bản toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh (QPAN), văn hóa - xã hội... Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm việc đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, đặc biệt là hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh. Thẩm định, đánh giá tác động các dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến QPAN, nhất là các dự án điện gió, các khu công nghiệp, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; bảo đảm xây dựng và hoạt động đúng quy hoạch, không ảnh hưởng đến thế trận quốc phòng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước; bảo đảm an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc với tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, tham mưu đề xuất và xử trí các tình huống liên quan đến QPAN kịp thời, chính xác.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: NGỌC DIỄM

Thường xuyên kiện toàn, bổ sung biên chế lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự luôn đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, bồi dưỡng kiến thức QPAN chất lượng, đúng, đủ nội dung theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, phong trào, như: Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “LLVT tỉnh Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” trên địa bàn tỉnh, tạo được khí thế vui tươi, ấm áp, tạo dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, qua đó lắng nghe ý kiến đóng góp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: NGỌC DIỄM

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/3/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, củng cố QPAN là trọng yếu, làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các nội dung cơ bản trong chiến lược của Đảng về mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vào các chương trình, kế hoạch thực hiện thường xuyên ở các cấp.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với QPAN. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố lòng tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Ba là, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố tiềm lực quốc phòng và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Bốn là, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Năm là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại theo phương châm độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức đối ngoại. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các chủ trương, giải pháp phù hợp có tính chiến lược, cũng như cụ thể trong từng thời điểm, từng giai đoạn.

ĐẠI TÁ TRẦN QUỐC KHỞI - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHQS TỈNH SÓC TRĂNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: