• Chuyển đổi số

Nhiều lĩnh vực đẩy mạnh chuyển đổi số

24/12/2023 04:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 24/12/2023 | 04:50

STO - Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt Nghị quyết số 07), Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU, hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục vào đầu mỗi năm học. Trong đó, đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục đào tạo; triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số của tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Việt Mười - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cho biết, sở chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát và có kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dạy môn Tin học, dạy học trực tuyến và làm việc trực tuyến; đảm bảo kết nối cáp quang internet tới các cơ sở giáo dục. Cụ thể, tại sở, 11 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, 479 trường đều kết nối cáp quang internet tại đơn vị. Máy vi tính phục vụ cho quản lý cấp trung học phổ thông có 325 máy, cấp trung học cơ sở có 629 máy, cấp tiểu học có 342 máy. Máy vi tính phục vụ cho giảng dạy cấp trung học phổ thông có 1.937 máy, cấp trung học cơ sở có 3.296 máy, cấp tiểu học có 1.566 máy.

Các trường học được trang bị máy tính để phục vụ cho công tác giảng dạy. Ảnh: KIM NGỌC 

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo ưu tiên nguồn lực đầu tư mua sắm thiết bị dạy học trực tuyến phục vụ nhà trường, giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Rà soát, kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành giáo dục ở trường, phòng Giáo dục và Đào tạo. Triển khai lồng ghép vào các môn học mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật; phát triển tư duy lập trình, triển khai các chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho giáo viên cấp tiểu học, trung học sơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân...

Thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã và đang thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Để làm tốt công tác này, ngày 28/7/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH về thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, sở phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công thiết yếu đến người dân trên môi trường điện tử. Không dừng lại ở đó, sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ rà soát, cung cấp, làm sạch dữ liệu lao động, người có công và xã hội.

Trong giai đoạn từ ngày 1/6/2022 đến ngày 30/11/2023, về dịch vụ công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết được 15.828 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp trên 15.700 hồ sơ; đã triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” cho 116 lượt người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sở đã phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 12/5/2023 về triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND, ngày 13/10/2023 về việc triển khai thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội theo phương thức không dùng tiền mặt qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua rà soát, số đối tượng đã có tài khoản 1.164 người, trong đó, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội là 1.019 người, đối tượng người có công là 145 người. Qua thực hiện, phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố đang tiến hành hợp đồng với bưu điện. Trong đó, các đơn vị Mỹ Xuyên và Mỹ Tú đã tiến hành chi trả cho 88 trường hợp có tài khoản thanh toán trong tháng 11/2023. Các đơn vị còn lại tiếp tục triển khai nội dung này trong tháng 12/2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh ký kết phương án chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Ảnh: NGỌC HẢI

Ngoài việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn tham gia hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Theo đó, sở tổ chức nhập dữ liệu được 606.434 phiếu thông tin người lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Đồng thời còn tổ chức cập nhật dữ liệu 8.339/9.189 hồ sơ người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên địa bàn tỉnh lên phần mềm quản lý; cập nhật 43.882 đối tượng bảo trợ xã hội hợp lệ, trong đó, có 41.322 đối tượng có mã định danh cá nhân; cập nhật là 241.715/296.117 trẻ em. Tổng hợp danh sách của 170.416 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có 37.432 đối tượng chưa có thông tin về căn cước, mã định danh cá nhân. Hiện nay, các địa phương đang phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn cập nhật, bổ sung dữ liệu về mã định danh cho các đối tượng.

Đồng chí Mã Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sóc Trăng đánh giá: Thời gian qua, sở đã kịp thời triển khai, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chuyển đổi số liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, như: do số lượng đối tượng thuộc ngành quản lý là rất lớn, đồng thời đội ngũ cán bộ phụ trách cấp cơ sở hoạt động kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu lao động, người có công và xã hội còn chưa đạt theo tiến độ đề ra; tỷ lệ hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp còn thấp, do một số nguyên nhân... Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Song song đó, sở phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu của ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, an sinh xã hội với Cổng dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính…

Có thể thấy rằng, Nghị quyết số 07 ra đời, các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó có ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được một số kết quả đáng được ghi nhận trong công tác chuyển số, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: