• Chuyển đổi số

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên đi đầu trong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

28/02/2024 14:24 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 28/02/2024 | 14:24

STO - Liên tục 2 năm nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) khẳng định vị trí qua từng năm công tác với những giải pháp sáng tạo và đột phá. Đặc biệt, đây là một trong những đơn vị đi đầu của ngành Kiểm sát trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phước - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên, năm 2023, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao. Đây cũng là năm đột phá về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của đơn vị. Xác định rõ, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để nâng cao chất lượng kiểm sát, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay. Do vậy, ban lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế có liên quan về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị để nghiêm túc thực hiện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ phục vụ lưu trữ và công tác đơn vị, nhất là sử dụng các phần mềm thiết kế sơ đồ tư duy trong báo cáo án và tăng cường bảo mật thông tin các tài liệu số hóa, dữ liệu điện tử của đơn vị.

Đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Xuyên đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong thực hiện công tác. Ảnh: SỚM MAI

Việc thường xuyên quán triệt về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong đơn vị đã được nâng cao hơn so với trước, các cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên tại đơn vị đã tự chủ động nghiên cứu và tăng cường việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực công tác theo nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Đối với hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Viện cũng được chú trọng, tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, ứng dụng lập bảng thống kê số liệu, các vụ án, vụ việc, thời hạn giải quyết... Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thể hiện rõ qua từng lĩnh vực công tác. Đơn vị luôn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong giai đoạn kiểm sát, xác minh nguồn tin về tội phạm, đơn vị tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra kiểm sát chặt chẽ 100% nguồn tin về tội phạm được thụ lý, giải quyết; tích cực chủ động đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh, thu thập chứng cứ. Thực hiện các nguyên tắc của pháp luật hình sự, chú trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, kịp thời chuyển hóa chứng cứ chứng minh tội phạm trong giải quyết các vụ án hình sự. Kiểm sát viên nâng cao trách nhiệm, chủ động hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn khi thực hành quyền công tố trong quá trình giải quyết vụ án, từ giai đoạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đến giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Cụ thể, thụ lý kiểm sát 251 tin báo (đạt 86%); kiểm sát giải quyết điều tra 139 vụ, 102 bị can (82,7%); truy tố 63 vụ, 97 bị can (đạt 100%).

Ở lĩnh vực hình sự, đơn vị xác định nhiệm vụ đột phá là “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra”. Qua đó đẩy mạnh việc giải quyết nguồn tin đang tạm đình chỉ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện cùng cấp. Khi đó, đơn vị đã ban hành 17 yêu cầu phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và đã được chấp nhận phục hồi 100%. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ phục hồi nguồn tin đang tạm đình chỉ trong kỳ là 85 tin; tính đến cuối kỳ, số nguồn tin tạm đình chỉ còn 68 tin, đã giảm 26 tin (giảm 27,65%). Điều đó, cho thấy đơn vị luôn chủ động, thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả công tác kiểm sát đối với các nguồn tin tạm đình chỉ.

Riêng trong giai đoạn xét xử án hình sự, vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát ngày càng nâng chất. Trong năm, đơn vị đã kiểm sát giải quyết 56 vụ, 83 bị cáo (đạt 80%). Kiểm sát viên không ngừng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nắm chắc nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, dự kiến các vấn đề cần xét hỏi, xây dựng kế hoạch tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và dự thảo bản luận tội ngay từ giai đoạn chuẩn bị xét xử. Tại phiên tòa chủ động xét hỏi và tranh luận làm rõ các tình tiết của vụ án. Khi tranh luận, kiểm sát viên đưa ra những chứng cứ tài liệu, lập luận để đối đáp đầy đủ, xem xét, đánh giá toàn diện, đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Do vậy, việc đề xuất về tội danh, điều khoản áp dụng và mức hình phạt được Hội đồng xét xử chấp nhận cao, được người dân đồng tình. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận, kiểm sát các bản án, quyết định và hoạt động xét xử của tòa án; việc lập phiếu kiểm sát và sao, gửi bản án cho viện kiểm sát cấp trên được thực hiện thận trọng, nghiêm túc. Phối hợp với tòa án huyện cùng cấp tổ chức được 8 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và 1 phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn bằng hình thức trực tuyến, có trình chiếu chứng cứ đã được số hóa tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo đơn vị cũng khẳng định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự vẫn là công tác trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Năm 2023, đơn vị xác định công tác đột phá ở lĩnh vực này là “Tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của tòa án nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm ngang cấp”. Khi đó, đơn vị tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm của viện kiểm sát, nâng cao chất lượng lập hồ sơ, bài phát biểu của kiểm sát viên cũng như kiểm sát kết quả giải quyết của tòa án huyện cùng cấp. Trong lĩnh vực công tác, đơn vị đã ban hành 2 kháng nghị phúc thẩm và 5 kiến nghị (tăng 4 kiến nghị so với cùng kỳ năm trước).

Ở từng nhiệm vụ công tác, đơn vị đã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể và mỗi cán bộ, công chức đã sáng tạo, ứng dụng CNTT vào trong quá trình công tác như: ứng dụng phần mềm Excel vào công tác quản lý, trích xuất số liệu; báo cáo án bằng sơ đồ tư duy; số hóa hồ sơ (100% các vụ án hình sự đã xét xử) và trình chiếu chứng cứ đã số hóa tại phiên tòa; xét xử trực tuyến... Từ đó giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cũng như nâng cao chất lượng trong các khâu công tác của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước cho biết, ngoài việc đề ra các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác từ chuyên môn nghiệp vụ đến quản lý, điều hành. Đơn vị sẽ quan tâm đầu tư để phát triển về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tận dụng tối đa nền tảng hiện có để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, kỹ năng sử dụng, hiệu chỉnh các phần mềm, ứng dụng để phục vụ công việc. Đảm bảo việc ứng dụng CNTT được mở rộng phạm vi cho tất cả các bộ phận, khâu công tác chứ không chỉ riêng lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án hình sự.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số không những nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát mà đó còn là chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của ngành cần phải nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và tình hình thực tế hiện nay.

          SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: