• Đoàn thể

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội Nông dân tỉnh không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân

08/09/2023 08:11 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 08/09/2023 | 08:11

STO - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào đầu tháng 9/2023, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa đặc biệt với các cấp hội nông dân và hội viên, nông dân trong toàn tỉnh Sóc Trăng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, chỉ tiêu cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trước thềm đại hội, phóng viên Báo Sóc Trăng đã ghi nhận một số ý kiến, tâm tư, kỳ vọng gửi đến đại hội.

Đồng chí Trần Thị Quýt - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng: Hội nông dân là người bạn đồng hành của hội viên, nông dân

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 nhưng nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các giải pháp trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia tốt các phong trào và công tác hội đạt kết quả quan trọng.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động nông dân, hội viên duy trì sản xuất, kinh doanh và giúp nông dân tiêu thụ nông sản giữa đại dịch. Đồng hành cùng hội viên, nông dân thông qua hỗ trợ vốn, tiếp cận ứng dụng khoa học, công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm… Phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển mô hình kinh tế hợp tác, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, áp dụng tự động hóa trong sản xuất, nông nghiệp công nghệ 4.0, sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ gắn sản xuất với thị trường và các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, nông dân liên kết tham gia cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung, ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tiêu biểu như: gạo ST24, ST25, các sản phẩm OCOP… góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho hội viên, nông dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân còn huy động, đoàn kết hội viên, nông dân hiến 50.580m2 đất, góp tiền, 58.780 ngày công lao động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng nông thôn, tham gia trồng cây xanh, trồng và bảo vệ rừng; thực hiện các công trình, phần việc mang tên hội, với số tiền hàng chục tỷ đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Trần Thị Quýt - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Thị Quýt nhấn mạnh, “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Vì vậy, đồng chí mong muốn Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, vận dụng và phát huy những kết quả đã đạt được, phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên, nông dân như những người bạn thân thiết nhất. Đồng thời, mang tiếng nói của nông dân tỉnh Sóc Trăng gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục quan tâm, có giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp nông dân Sóc Trăng bản lĩnh, tự tin hội nhập, không chỉ vươn lên làm giàu cho chính mình mà còn cho cả cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Điển - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng): Có giải pháp nâng cao vị thế tổ chức hội và phát huy vai trò của nông dân

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội Nông dân tỉnh, của Huyện ủy, sự điều hành của chính quyền đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng với sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, quyết tâm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên, nhất là sự đồng lòng của cán bộ, hội viên, nông dân từ huyện đến cơ sở đã tạo thành sức mạnh liên kết. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra.

Chất lượng hoạt động của hội nông dân và phong trào nông dân ngày càng được nâng cao. Hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh. Huyện tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; phát huy vai trò của nông dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới… Qua đó tăng cường niềm tin của hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước và tổ chức hội nông dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Điển - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và phong trào nông dân tại huyện Mỹ Xuyên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là tâm tư, nguyện vọng của nông dân ở một số cơ sở chưa kịp thời. Công tác phát triển các loại hình kinh tế tập thể còn nhiều lúng túng; việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nông sản cho nông dân chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của một số mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, an ninh trật tự chưa hiệu quả. Công tác giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thường xuyên. Chất lượng hoạt động tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân ở một số địa phương hạn chế về nhiều mặt; một số cơ sở hội chưa phát huy được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chưa chủ động liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, cá nhân tiêu thụ nông sản cho nông dân…

Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên, đồng chí Nguyễn Văn Điển mong muốn Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ thảo luận và đề ra nhiều giải pháp để giải quyết những khó khăn, hạn chế đối với công tác hội và phong trào nông dân, trong đó có huyện Mỹ Xuyên, giúp tổ chức hội, hội viên nông dân phát huy được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Đỗ Thúy Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng): Nâng cao chất lượng hoạt động hội và hỗ trợ nông dân thoát nghèo bền vững

Thực tế, hiện nay đời sống của một bộ phận nông dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều người không có đất sản xuất, không có vốn phát triển kinh tế gia đình. Nông dân thường xuyên rơi vào cảnh “được giá, mất mùa”. Thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhất là tình trạng xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp, đã tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nông dân. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của hội nông dân ở cơ sở còn nhiều hạn chế, các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động chưa thật sự hiệu quả, mô hình kinh tế phát triển chưa bền vững…

Đồng chí Đỗ Thúy Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng).

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) Đỗ Thúy Hồng rất kỳ vọng, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh sẽ đề ra và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân cơ sở, để hội cơ sở thật sự là điểm tựa vững chắc cho nông dân. Đặc biệt, hội cần quan tâm xây dựng, phát triển, nhân rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, qua đó thu hút, tập hợp nông dân tham gia vào hội. Phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân nhàn rỗi, thiếu tư liệu sản xuất; dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phù hợp với mô hình phát triển kinh tế của từng hộ gia đình hoặc định hướng phát triển nông nghiệp tại các địa phương. Tiếp tục phát động, nâng chất phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” hằng năm, tạo động lực cho hội viên, nông dân phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Đồng chí Đỗ Thúy Hồng còn mong muốn Hội Nông dân tỉnh tăng cường các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân thông qua các nguồn đầu tư của các tổ chức và doanh nghiệp như: cung ứng lúa giống, con giống, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm; giới thiệu cho nông dân đăng ký mua máy gặt đập liên hợp được hỗ trợ lãi suất; tiếp cận các nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức tín dụng… Qua đó, giúp nông dân có kiến thức, nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

MỸ LINH (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: