• Đoàn thể

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nông dân Sóc Trăng “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”

09/09/2023 05:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 09/09/2023 | 05:15

STO - Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; các phong trào thi đua do hội phát động có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

 

Những thành quả tích cực

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh hoàn thành tốt mọi mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới, hoạt động hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả cao, củng cố niềm tin của nông dân đối với tổ chức hội. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, ban ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của cán bộ hội các cấp, Tỉnh hội thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX đề ra. Trong đó, 7 chỉ tiêu đạt 100%, 5 chỉ tiêu vượt từ 110 - 150%. Đồng thời, đạt và vượt 14 chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, với 5 chỉ tiêu vượt từ 150 - 270% (đặc biệt là chỉ tiêu Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 273%).

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào trọng tâm của hội. Trong nhiệm kỳ có 80.608 hộ đã được bình xét công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 372 hộ đạt cấp Trung ương, 2.404 hộ đạt cấp tỉnh, 10.498 hộ đạt cấp huyện và 67.334 hộ đạt cấp xã. So với năm 2018, số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập trên 450 triệu đồng/năm tăng gấp 2,5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 4,5 lần, nhiều tấm gương nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong mục tiêu phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hội nông dân các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập và đến nay, toàn tỉnh có 221 hợp tác xã, với tổng số 31.923 thành viên; tổng vốn điều lệ trên 167,4 tỷ đồng; vốn điều lệ trên 1.427,4 tỷ đồng. Có 1.247 tổ hợp tác, với 30.628 thành viên, tổng vốn góp trên 13,6 tỷ đồng, tổng số lao động 33.692 người. 

Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp và hội viên, nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thực hiện các công trình, phần việc mang tên hội nông dân, như: mô hình đèn năng lượng mặt trời thắp sáng nông thôn mới; tuyến đường nông thôn do hội nông dân quản lý; mô hình thùng rác bảo vệ môi trường phân loại rác thải sinh hoạt; xây dựng, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường, xây cầu nông thôn, làm cỏ, vệ sinh, trồng hoa các tuyến đường, có trên 20.000 ngày công lao động, ước trị giá trên 30 tỷ đồng. Phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng 12 cây cầu thép lắp ghép nông thôn, trị giá trên 1,3 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 240 triệu đồng. Gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội nông dân các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020”. 

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình và đặc điểm của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban thường vụ hội nông dân các cấp triển khai sâu rộng trong hội viên học tập và làm theo, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò chủ thể của hội nông dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo Bác (trong nhiệm kỳ tuyên dương 132 gương điển hình tiên tiến). Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, hội nông dân các cấp phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển mô hình kinh tế hợp tác từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, áp dụng tự động hóa trong sản xuất, nông nghiệp công nghệ 4.0, sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ gắn sản xuất với thị trường và các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, nông dân liên kết tham gia cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung, ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản. Đặc biệt đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, mô hình liên kết sản xuất.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Lợi tại xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng). Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh quản lý số tiền 62,27 tỷ đồng (tăng 38 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt 140%/năm so với chỉ tiêu nghị quyết). Trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội ủy thác 9 tỷ đồng (tăng 1,5 tỷ đồng), nguồn ngân sách UBND các cấp chuyển sang 38 tỷ 562 triệu đồng (tăng 29 tỷ 493 triệu đồng) và nguồn vận động 14 tỷ 708 triệu đồng (tăng 8 tỷ 314 triệu đồng). Đến nay, có 11/11 huyện, thị xã, thành phố có Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 1 tỷ đồng/đơn vị, đạt 125% so với chỉ tiêu nghị quyết. Có 85% cơ sở hội có Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 100 triệu đồng/đơn vị, đạt 142% so với chỉ tiêu nghị quyết. Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội đã tổ chức thực hiện được 470 dự án phát triển kinh tế, giúp thoát nghèo trên 1.500 hộ, giải quyết được 2.600 lao động tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,91% (năm 2019) xuống còn 4,54% (năm 2022).

Phấn đấu cho chặng đường mới

Nhiệm kỳ mới với mục tiêu “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, đại hội xác định sẽ phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong toàn bộ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động xã hội. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nông dân; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hội viên nông dân khởi nghiệp, đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, nông dân. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Phát huy vai trò là chủ thể trong việc tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác phối hợp với ban ngành, đoàn thể trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của hội, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của hội nông dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Với những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh sẽ tập hợp, đoàn kết toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân tỉnh nhà, cùng xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

QUANG BÌNH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: