• Đoàn thể

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

07/08/2023 04:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 07/08/2023 | 04:41

STO - Nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã phát huy vai trò trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cụ thể là phát động thực hiện phong trào trong nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội chung tay thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sóc Trăng.

Mô hình “Người có uy tín tham gia tuyên truyền phòng, chống tội phạm” triển khai tại khóm 5, phường 4 gần 2 năm, góp phần xây dựng địa bàn không có tội phạm. Mô hình này có 11 thành viên, Đại đức Đinh Hoàng Sự - Trụ trì chùa Peam Buôl Thmây làm chủ nhiệm. Phát huy vai trò, Đại đức Đinh Hoàng Sự đã cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng, Công an phường 4 phối hợp với các ngành chức năng của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng, chống tội phạm đến từng gia đình, các doanh nghiệp, trường học ở địa phương, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ma túy, mại dâm và phòng, chống mua, bán người… cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Đại đức Đinh Hoàng Sự chia sẻ: “Phật tử người dân tộc Khmer đến chùa cúng dường chư tăng và cầu an một số ngày trong tháng. Các chư tăng nhắc nhở phật tử nên tiết kiệm trong chi tiêu, cần cù trong lao động sản xuất, đặc biệt chấp hành pháp luật, tránh xa cái xấu trong xã hội. Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Khmer về các nội dung phòng, chống ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...”.

Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong thành phố thực hiện tốt Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn với việc phát động phong trào thi đua và các cuộc vận động trong hệ thống mặt trận và các đoàn thể. Qua đó, đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, làm cho các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, từng khu dân cư thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, trong đó, tập trung phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng luôn đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: KIM NGỌC

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Công an thành phố thực hiện các nghị quyết liên tịch, đề án về phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hướng dẫn và chỉ đạo ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường và ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi nhằm tạo điều kiện để người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên còn cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin có giá trị, vận động người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện tại trung tâm. Mặt trận còn tham gia cùng với các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình tự quản tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng, khu dân cư. Phát động 60/60 khóm đăng ký khóm văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đặc biệt là phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tư pháp hướng dẫn ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường và ban công tác mặt trận khóm xây dựng quy ước. Đến nay có 60/60 khóm xây dựng quy ước được UBND thành phố phê duyệt. Hầu hết các quy ước đều có đề ra tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với UBND và ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức lễ phát động phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hiện nay, có 10/10 phường được công nhận phường văn minh đô thị. Phát động nhân dân đóng góp, gắn trên 30 camera an ninh xây dựng mô hình tự quản cộng đồng và kịp thời ngăn chặn, tố giác tội phạm.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Công an thành phố, các ngành liên quan tuyên truyền các văn bản luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và trong nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua; các cuộc vận động; tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, phổ biến các văn bản pháp luật... được 183 cuộc, có 8.235 lượt người dự. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc 10 phường đã xây dựng và ra mắt mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống, tố giác tội phạm” trong các điểm chùa, như: chùa Peam Buôl Thmây (phường 4); chùa Chrôi Tưm Chắs (phường 10); chùa Hương Sơn (phường 2) và chùa Som Rong (phường 5).

Đồng chí Bùi Ngọc Bắc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc 10 phường thực hiện tốt Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mặt trận sẽ tiếp tục đi đầu trong công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Quan tâm xây dựng, củng cố các mô hình phòng, chống tội phạm, chú trọng nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, nhằm mục đích góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng môi trường an ninh tại khu dân cư...”.

Từ những kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" luôn được ủy ban Mặt trận các cấp của thành phố Sóc Trăng quan tâm phối hợp thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Sóc Trăng...

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: