• Ngân hàng chính sách xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách ở huyện Kế Sách

22/06/2022 05:10 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 22/06/2022 | 05:10

STO - Công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Kế Sách (Sóc Trăng) thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng chính quyền các địa phương và được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, qua đó đã góp phần đạt nhiều kết quả nổi bật, đảm bảo chỉ tiêu đề ra...

Huyện Kế Sách là đơn vị còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khá cao, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, song với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và toàn thể cán bộ NHCSXH cơ sở, cùng chung tay thực hiện “mục tiêu kép” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đặc biệt từ khi thực hiện Đề án Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng (giai đoạn 2018 - 2021), nguồn vốn đầu tư cho huyện tăng 59,96 tỷ đồng (+19,1%), giải ngân các chương trình tín dụng hơn 310 tỷ đồng; dư nợ các chương trình tín dụng đến nay trên 395,8 tỷ đồng, với 16.254 khách hàng còn dư nợ; nguồn vốn tập trung cho vay các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam (bìa trái) trực tiếp kiểm tra công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Ảnh: Q.B

Theo đồng chí Trương Quốc Linh - Chủ tịch UBND xã An Mỹ (huyện Kế Sách), thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã An Mỹ đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng tại xã. Đến nay chất lượng tín dụng luôn duy trì xếp loại tốt, nợ xấu và nợ quá hạn được kiềm chế; các hoạt động đi vào nề nếp, ổn định. Thực hiện giai đoạn 2018 - 2021 đạt 5/5 chỉ tiêu củng cố nâng cao chất lượng tín dụng. Hiệu quả vốn tín dụng chính sách ngày càng nâng lên. Theo thống kê hàng năm có trên 150 hộ thoát nghèo nhờ vay vốn NHCSXH, trên 430 công trình nước sạch vệ sinh môi trường được xây dựng, trên 300ha cây ăn trái được cải tạo, giúp cho 250 học sinh, sinh viên vay vốn đi học, 250 nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng mới, bộ mặt nông thôn dần thay đổi, góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội tại xã.

Trong suốt thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQH) NHCSXH huyện Kế Sách đã tham mưu và tranh thủ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo đảng bộ, chính quyền các xã trong việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014; Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã rất quan tâm, đưa việc quản lý vốn tín dụng chính sách vào nghị quyết và chương trình hành động thường xuyên, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH triển khai các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng.

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kế Sách Lê Hoàng Phong cho biết, giai đoạn 2018 - 2021 đạt 5/5 chỉ tiêu củng cố nâng cao chất lượng tín dụng. Chất lượng hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kế Sách có sự chuyển biến mạnh mẽ từ xếp loại trung bình lên xếp loại tốt và duy trì ổn định từ năm 2019 đến nay; nợ xấu, nợ quá hạn được kiềm chế và giảm xuống mức cho phép; công tác bình xét cho vay, quản lý hộ vay được siết chặt và thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người vay được chú trọng; nhiều tồn tại, hạn chế tại hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn đã được tháo gỡ. Song song đó, hoạt động giao dịch xã được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, hiệu quả, an toàn, phục vụ tốt nhất cho nhân dân; quy trình nghiệp vụ và kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ NHCSXH được nâng cao. Hoạt động của NHCSXH được cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đánh giá cao, đặc biệt là các hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Mới đây, tại hội nghị đánh giá 3 năm (2018 - 2021) công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện Kế Sách, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, cụ thể là Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; địa phương đã quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác từ khi thực hiện đề án là 3,3 tỷ đồng, đến nay nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH là 3,8 tỷ đồng. Chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ, chỉ đạo chi bộ ấp đưa thông tin hoạt động tín dụng chính sách vào nội dụng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, thể hiện quyết tâm chính trị và nâng dần nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò của tín dụng chính sách xã hội”.

Tính đến nay, huyện Kế Sách đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 1; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2 (2021 - 2023) có bước chuyển biến, thực hiện đạt 6/8 chỉ tiêu đề án; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng được cải thiện, chất lượng tín dụng cấp huyện xếp loại tốt, chất lượng tín dụng cấp xã có 11/13 xếp loại tốt, còn 2 xã xếp loại khá và không có xã trung bình và yếu; tỷ lệ thu lãi của dư nợ giải ngân từ khi thực hiện đề án là 107%; chất lượng hoạt động giao dịch xã và chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đạt được chỉ tiêu định hướng; các chỉ tiêu giám sát chất lượng hoạt động luôn được cải thiện.

Từ những kết quả nêu trên có thể thấy, chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại huyện Kế Sách sau khi triển khai đề án đã từng bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả sự tăng dần của tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm, cũng như tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác sẽ thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề án, phương án đề ra. Tín dụng chính sách sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của huyện Kế Sách.

QUANG BÌNH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: