• Ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng:

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển tải vốn tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội

01/02/2024 04:09 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 01/02/2024 | 04:09

STO - Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải vốn tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Nguồn vốn cho vay ưu đãi từ NHCSXH góp phần hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đảm bảo an sinh xã hội…

Theo đồng chí Trịnh Bích Tuyền - Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả bằng nhiều giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Ngân hàng cũng thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đảm bảo an sinh xã hội.

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo Kết luận số 934-TB/TU, ngày 27/5/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 18/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong năm 2023 nguồn vốn địa phương ủy thác bổ sung qua NHCSXH với số tiền 53,5 tỷ đồng, vượt 168% kế hoạch, nâng tổng nguồn vốn địa phương ủy thác đạt 192 tỷ đồng.

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: QUANG BÌNH

Nhằm giúp cho người lao động có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh ở các nước, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND, ngày 11/7/2023 quy định chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm từ ngân sách tỉnh. Theo đó, mở rộng thị trường và nâng mức cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và du học sinh vừa học, vừa làm tối đa bằng 100% chi phí nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/người. Từ khi triển khai nghị quyết mới này đến nay đã có 23 lượt lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 51 lượt học sinh, sinh viên đi du học ở nước ngoài được vay vốn với số tiền 7,1 tỷ đồng.

Cũng theo đồng chí Trịnh Bích Tuyền, bên cạnh nguồn vốn địa phương ủy thác, trong năm 2023, với sự quan tâm của NHCSXH Việt Nam, chi nhánh đã được giao nguồn vốn tăng trưởng tín dụng hơn 726 tỷ đồng, đặc biệt nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình tăng trưởng 364 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng luôn chủ động, tích cực tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách được giao, tập trung huy động vốn, chủ động giải ngân cho vay phục vụ mục tiêu chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định.

Đến cuối năm 2023, nguồn vốn tín dụng đạt trên 5.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tại chi nhánh đạt 5.154 tỷ đồng, tăng 707 tỷ đồng so với năm 2022, với trên 157.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng khẳng định và phát huy hiệu quả to lớn; vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 43.000 lượt hộ; giúp hơn 560 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; giúp hơn 1.400 hộ nghèo và 3.500 hộ cận nghèo, 10.500 hộ mới thoát nghèo và hơn 3.400 hộ sản xuất, kinh doanh có vốn phát triển kinh tế gia đình, xây mới và sửa chữa hơn 12.800 công trình nước sạch và 12.000 công trình vệ sinh. Đặc biệt đã có hơn 150 hộ gia đình vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở từ chương trình nhà ở xã hội và 33 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có dư nợ cho vay tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa góp phần thực hiện chương trình đạt 3.864 tỷ đồng, chiếm 68% tổng dư nợ; vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí nông thôn mới; giải quyết nhu cầu căn bản, thiết yếu của đời sống người dân khu vực nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có dư nợ cho vay đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt 2.464 tỷ đồng, chiếm 47,63% tổng dư nợ. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có dư nợ đạt 1.434 tỷ đồng, chiếm 28%/tổng dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ dân tộc thiểu số theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 56 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về tín dụng chính sách xã hội đã đề ra trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đề nghị NHCSXH Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch các huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị định số 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để phấn đấu thực hiện mục tiêu hằng năm giảm tối thiểu 10% nợ xấu. Thực hiện đạt 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được Trung ương giao, tổ chức giải ngân kịp thời đến khách hàng vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NNCSXH tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh. Để tiếp tục triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đề nghị NHCSXH tỉnh phối hợp Công an tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục rà soát các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện để cho vay kịp thời, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

QUANG BÌNH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: