Cù Lao Dung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân

05/12/2023 05:23 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 05/12/2023 | 05:23

STO - Với phương châm đưa pháp luật thấm dần vào ý thức, hình thành thói quen tôn trọng, chấp hành luật pháp trong nhân dân, UBND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã tập trung chỉ đạo sâu sát và huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ chính trị để nâng chất công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND huyện Cù Lao Dung xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; đây cũng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị nên yêu cầu mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị đều phải có trách nhiệm thực hiện. Theo đồng chí Thái Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cù Lao Dung, hội đồng luôn chủ động tham mưu kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị. Rà soát, kiện toàn, củng cố hội đồng phối hợp với 29 thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng lĩnh vực phụ trách. Khi đó, Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hỗ trợ, phối hợp tuyên truyền. Định kỳ, các đơn vị đánh giá, thẩm định kết quả tuyên truyền. Từ đó, công tác phối hợp triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm được nâng lên và bước đầu đã huy động được các nguồn lực xã hội tham gia gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Cù Lao Dung đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện đưa pháp luật vào tận đời sống của người dân. Năm 2023, Văn phòng HĐND, UBND huyện tham mưu tập trung tuyên truyền hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phối hợp tuyên truyền triển khai rà soát nhu cầu đối tượng thụ hưởng nội dung dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh cùng các ban ngành, đoàn thể huyện tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, điểm mới trong văn bản luật. Đồng thời, tổ chức 6 cuộc tuyên truyền phóng thanh bằng xe thông tin trên các tuyến lộ trung tâm đến các khu vực đông dân cư trên địa bàn huyện; tuyên truyền trên loa phát thanh, trạm truyền thanh của các xã, thị trấn (3 buổi/ngày) có trên 30 cuộc với trên 150.000 lượt người nghe; treo băng rôn, pano tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Ảnh: Địa phương cung cấp

Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có 40 cuộc tuyên truyền tác hại của ma túy; bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống đuối nước; an toàn giao thông; hút thuốc lá điện tử. Còn với vai trò công tác tư tưởng “đi trước đón đầu”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có 251 cuộc quán triệt, tuyên truyền dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn. Nội dung là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm.

Còn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cù Lao Dung thường xuyên thực hiện tuyên truyền ở các mặt công tác như: tổ chức 56 cuộc tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ quan tâm đưa con em đến trường để phòng tránh các tệ nạn xã hội, phòng chống, đối phó với các thủ đoạn bắt cóc của các đối tượng mua bán phụ nữ, trẻ em; 28 cuộc về an toàn giao thông; 26 cuộc về thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Công an huyện thường xuyên nắm tình hình, phối hợp tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, kịp thời xác minh làm rõ và đấu tranh phản bác với các thông tin, hình ảnh được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước… Có thể thấy, tùy vào từng đối tượng, đặc thù kinh tế - xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương mà các đơn vị có nội dung tuyên truyền hợp lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công tác tuyên truyền. Đặc biệt, với vai trò cơ quan thường trực hội đồng, Phòng Tư pháp huyện đã thể hiện được vai trò chủ lực, trung tâm của việc ký kết, phối hợp tuyên truyền toàn diện, sâu sát ở từng lĩnh vực, nhất là việc tăng cường kiểm tra.

Về hình thức tuyên truyền, được các đơn vị trong huyện áp dụng một cách đa dạng, phong phú cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cụ thể: tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pano, áp phích và thông tin lưu động... Trong đó, hình thức tuyên truyền miệng vẫn chiếm ưu thế lớn và mang lại hiệu quả thiết  thực nhất, bởi tác động trực tiếp người nghe và phù hợp đặc thù người dân huyện nhà. Hội đồng phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền. Hiện toàn huyện có 54 báo cáo viên cấp huyện, 123 báo cáo viên cấp xã. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền là những người tâm huyết, nhiệt tình, có kinh nghiệm và trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Điểm nhấn năm 2023 là Phòng Tư pháp huyện đã lập trang facebook với tên truy cập “Tư pháp Cù Lao Dung” với trên 370 lượt người tiếp cận. Thông qua trang facebook, đơn vị đã thực hiện đăng tải nhiều nội dung tuyên truyền các chính sách, văn bản pháp luật mới do cơ quan cấp trên ban hành đến người dân. Đồng thời, trả lời, giải đáp, hướng dẫn về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách; hướng dẫn người dân truy cập tạo tài khoản dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho cơ quan, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính; tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện tiếp nhận 1.500 hồ sơ bằng hình thức nộp trực tuyến trên trang thông tin https://motcuaculaodung.soctrang.gov.vn/ của huyện Cù Lao Dung.

Chỉ cần mỗi cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ đưa pháp luật vào tận đời sống người dân. Ở Cù Lao Dung, ý thức, chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: