• Pháp luật - Bạn đọc

Người đứng đầu cấp ủy có vai trò quan trọng trong công tác tiếp dân

26/02/2024 04:28 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 26/02/2024 | 04:28

STO - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phán ánh, kiến nghị của dân, việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm thực hiện. Kết quả, những năm qua đã giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với các vụ việc.

Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp tục tạo niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 16/12/2014 thực hiện chỉ thị nói trên. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Công văn số 279-CV/BNCTU, ngày 9/7/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng để phối hợp tổ chức thực hiện và Hướng dẫn số 01-HD/BNCTU, ngày 24/3/2021 về xây dựng quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với người đứng đầu cấp ủy cấp huyện và tương đương, người đứng đầu cấp ủy cấp xã và tương đương.

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân tại xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Ảnh: KIM NGỌC

 Những kết quả đạt được trong công tác tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân

Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 5.729 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 4.905 đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị, 100% đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân đều được xem xét, giải quyết theo quy định; có 14 đoàn khiếu kiện đông người với 166 người, 14 vụ việc. Người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh bố trí lịch tiếp dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị 2.806 ngày, trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 10 ngày, người đứng đầu cấp ủy cấp huyện và tương đương tiếp 158 ngày, kết quả có 344 lượt công dân đến liên hệ, với 344 vụ việc. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 437 ngày theo lịch tiếp công dân định kỳ, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 12 ngày, chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 122 ngày, kết quả có 512 lượt công dân đến liên hệ.

Công tác hòa giải cơ sở được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85%, góp phần quan trọng trong việc hạn chế KNTC tồn đọng, kéo dài. Tiếp thường xuyên tại trụ sở ban tiếp công dân 503 người với 416 vụ việc. Các cơ quan tư pháp hai cấp tiếp 625 lượt công dân và tiếp nhận 878 đơn. Kết quả, đã giải quyết xong 831 đơn, còn lại 18 đơn đang giải quyết, đạt tỷ lệ 94,6%. Các nội dung KNTC chủ yếu do người dân không đồng ý kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng.

Những ngày cuối năm 2023, mặc dù rất bận rộn công việc, nhưng đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức tiếp bà Lê Thị Minh Huấn ở ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Bà Huấn có đơn yêu cầu xem xét, giải quyết chính sách hưởng lương hưu trong thời gian công tác liên tục 20 năm kể từ tháng 3 năm 1969 đến hết năm 1989.

Sau khi lắng nghe ý kiến của bà Huấn, cùng với ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Lâm Văn Mẫn kết luận, các nội dung yêu cầu của bà Huấn đã được các cơ quan chức năng và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết đúng theo quy định pháp luật. Huyện ủy Mỹ Xuyên chỉ đạo UBND huyện Mỹ Xuyên xem xét giải quyết chính sách hưởng một lần 20 tháng tiền lương cho bà Huấn theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Nội chính Tỉnh ủy. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ bà Huấn thực hiện các thủ tục để được xem xét hưởng chế độ trợ cấp cho người bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định.

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện rất tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, trong đó có thị xã Ngã Năm. Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức của đơn vị. Từ đầu năm 2023 đến nay, Thường trực Thị ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ 24 cuộc, có 70 lượt công dân, tiếp dân thường xuyên 90 lượt công dân. Các đồng chí bí thư đảng ủy các xã, phường cũng tổ chức tiếp công dân định kỳ 369 cuộc, có 65 lượt công dân. Nhìn chung, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tích cực, chủ động và trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân, tạo được lòng tin trong nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Thanh Khoa - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: "Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân. Đồng thời, chủ động, kịp thời giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về KNTC. Mặt khác, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của người dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị…

Có thể khẳng định, người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết KNTC. Chính vì thế, công tác này trong thời gian qua đã đạt kết quả tích cực, hạn chế rất nhiều các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: