• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Sẵn sàng cho đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng

24/03/2024 04:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 24/03/2024 | 04:15

STO - Tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) nhiệm kỳ 2024 - 2029, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi cùng đồng chí Đào Ngọc Ngưng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng để làm rõ hơn về nội dung này.

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Phóng viên: Thưa đồng chí, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng đã có những bước chuẩn bị như thế nào trong công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cho đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024 - 2029?

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng: Khi nhận các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 271/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng về “Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024 - 2029”; Hướng dẫn số 10/HD-MTTQ-BTT, ngày 19/9/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng về hướng dẫn việc tổ chức hội nghị ban công tác Mặt trận năm 2023; Kế hoạch số 273/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phường xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tập trung tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào. MTTQ tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng phóng sự chuyên trang trên đài truyền thanh, trang Facebook Mặt trận thành phố Sóc Trăng và Mặt trận 10 phường, cổ động trực quan khẩu hiệu, băng rôn trên địa bàn thành phố trước, trong và sau đại hội sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, đã tuyên truyền 250 cuộc cho gần 13.000 người về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của MTTQ Việt Nam , động viên cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hiện nay, các phường đã đăng ký thực hiện 22 công trình chào mừng đại hội các cấp (trong đó, đã thực hiện xong 12 công trình gồm xây dựng nhà đại đoàn kết, phát quà tặng quà hộ nghèo, khó khăn, nâng cấp hẻm, trồng cây, hội thi với tổng kinh phí đã thực hiện trên 1,2 tỷ đồng).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng dự thảo văn kiện cấp thành phố và tổ chức cho các thành viên đóng góp ý kiến văn kiện Mặt trận các cấp, đóng góp đề nghị sửa đổi điều lệ Mặt trận; xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hướng dẫn ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường xây dựng dự thảo văn kiện, kế hoạch nhân sự trình đại hội MTTQ Việt Nam phường, thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và cấp ủy phường duyệt, chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất để đại hội tiến hành đảm bảo về nội dung và hình thức.

Phóng viên: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ mới như thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng thực hiện theo Công văn số 1333-CV/TU, ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Công văn số 1178-CV/TU, ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức thành công, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham mưu và xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt trong các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo. Đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam có số lượng, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ tái cử không quá 60%, có thể mở rộng thành phần nhưng không quá 10%. Cán bộ chuyên trách tham gia Ủy ban, Ban Thường trực nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ theo quy định, phù hợp với tình hình của địa phương và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Đối với những phường có nhiều hơn 3 ủy viên ban thường vụ đảng ủy thì giới thiệu 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy để hiệp thương cử giữ chức chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm về tình hình tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Sóc Trăng đến thời điểm này và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới?

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam Phường 3 lần thứ XI nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công, đây là đơn vị được chọn làm điểm của tỉnh và thành phố, hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 3 là 37 vị, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 13 vị (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết), đã tổ chức họp rút kinh nghiệm 9 đơn vị MTTQ phường những nội dung cần điều chỉnh đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay, ủy ban MTTQ Việt Nam 9 phường đã chuẩn bị nội dung đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường nhiệm kỳ 2024 - 2029, sẽ tiến hành đại hội dứt điểm theo lịch đăng ký. Đối với công tác chuẩn bị cho đại hội MTTQ Việt Nam cấp thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 đang tiến hành trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực Thành ủy về nội dung đại hội. Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2024.

Kế hoạch tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đi kiểm tra 9 đơn vị phường về công tác chuẩn bị, đại hội đúng tiến độ quy định, đảm bảo dân chủ. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng và thực hiện những công trình, phần việc còn lại để cổ vũ, lan tỏa phong trào.

Phóng viên: Thưa đồng chí, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại đại hội này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào để phát huy vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới?

Đồng chí Đào Ngọc Ngưng: Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại đại hội lần này Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sóc Trăng tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của các khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Sóc Trăng trở thành đô thị văn minh”.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với các tổ chức thành viên, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Mặt trận các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động tham mưu công tác tổ chức cán bộ, hoạt động hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân. Xây dựng cán bộ Mặt trận chuyên trách sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

HUỲNH NHƯ (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: