• Thông báo

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

12/09/2023 14:34 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 12/09/2023 | 14:34

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức năm 2023
-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-TCCB, ngày 14/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển dụng công chức năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: 

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 

Tuyển dụng 19 công chức ngạch Thư ký viên Tòa án công tác tại Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Toà án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng (ưu tiên thí sinh là người địa phương).

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo  được đăng ký dự tuyển vào làm việc trong Toà án nhân dân: 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không bị dị hình, dị tật, không nói lắp, nói ngọng; 

e) Về trình độ chuyên môn: Cử nhân luật trở lên (ưu tiên thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy và đạt loại khá trở lên);

f) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên; 

g) Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông trở lên. 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thí sinh đăng ký dự tuyển, ngoài những điều kiện trên, cần phải đáp ứng điều kiện sau:

- Nam: cao từ 1,60m trở lên, nặng 50 - 75kg;

- Nữ: cao từ 1,55m trở lên, nặng 45 - 60kg.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

2. Nội dung: Thi tuyển công chức được thực hiện theo các vòng thi như sau:

a) Vòng sơ tuyển:

- Nội dung sơ tuyển:

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký thi tuyển và bản thân thí sinh đối chiếu với từng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Thông báo thi tuyển của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

 + Ghi kết quả sơ tuyển vào phiếu sơ tuyển.

b) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần: 

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. 

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin. 

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

c) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức, thời gian thi: Thi viết 180 phút.

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ.

- Thang điểm: 100 điểm. 

3. Xác định người trúng tuyển 

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định người trúng tuyển. 

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

4. Đối tượng và điểm ưu tiên 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phụ lục I). Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang, người khai chịu trách nhiệm về những nội dung khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai không đúng thì kết quả tuyển dụng sẽ bị huỷ bỏ. 

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển.

d) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

đ) Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

e) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan.

g) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

h) 02 ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển).

k) Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi Hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ. 

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ 

a) Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01/9/2023.

Thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

b) Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: 

Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua, khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, số 01 đường 30/4, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: 02992.241.657.

V. THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: Dự kiến trong tháng 10 năm 2023.

2. Lệ phí dự thi: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Lưu ý: Các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2023 được đăng trên Trang thông tin điện tử Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng./.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: