• ASEAN

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam

05/12/2023 05:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 05/12/2023 | 05:01

STO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3610/QĐ-BTNMT, ngày 29/11/2023 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (sau đây gọi tắt là ASOEN Việt Nam). Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Bộ và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các trưởng nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thành viên ASOEN Việt Nam bao gồm Chủ tịch ASOEN Việt Nam, các nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam và Văn phòng ASOEN Việt Nam.

ASOEN Việt Nam làm việc theo nguyên tắc đồng thuận giữa các thành viên của ASOEN Việt Nam. Bảo đảm tính chủ động của các nhóm công tác trong hoạt động chuyên môn của mình; đồng thời bảo đảm sự phối hợp với các nhóm công tác thuộc ASOEN và Văn phòng ASOEN Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch ASOEN phân công. Bảo đảm nguyên tắc chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch ASOEN và trưởng các nhóm trực thuộc ASOEN.

Chức năng, quyền hạn của ASOEN Việt Nam là tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc điều phối và triển khai các hoạt động hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN, các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của ASOEN Việt Nam, là cơ quan đầu mối quốc gia liên lạc với Ban Thư ký ASEAN và với Ban Thư ký quốc gia về ASEAN đối với các hoạt động của ASOEN Việt Nam.

Quy chế tổ chức và hoạt động của ASOEN Việt Nam nêu rõ 5 nhiệm vụ của ASOEN Việt Nam. Đó là tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ ASOEN. Nhiệm vụ khác là tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASOEN; chủ trì điều phối và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ Việt Nam phải thực thi trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện tại Việt Nam trong khuôn khổ ASOEN.

Ngoài ra, tổng hợp tình hình hoạt động của ASOEN và ASOEN Việt Nam để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Thư ký quốc gia về ASEAN và các cơ quan chức năng liên quan khác; đề xuất và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch hợp tác về môi trường giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế; kế hoạch hằng năm và dài hạn của ASOEN Việt Nam, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong quá trình điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác ASEAN - Việt Nam về môi trường.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Thư ký quốc gia về ASEAN.

Trong quy chế còn nêu cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch ASOEN Việt Nam; Chánh Văn phòng ASOEN Việt Nam; các trưởng nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam; Văn phòng ASOEN Việt Nam.

Cuộc họp của ASOEN Việt Nam được tổ chức định kỳ 6 tháng 1 lần để tổng kết và triển khai các hoạt động của ASOEN Việt Nam. Chủ tịch ASOEN Việt Nam có thể triệu tập các cuộc họp bất thường theo yêu cầu công việc.

Cuộc họp giữa các nhóm công tác trực thuộc ASOEN do Văn phòng ASOEN Việt Nam chủ trì hỗ trợ thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch ASOEN Việt Nam hoặc của trưởng nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam.

Các nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam họp định kỳ 3 tháng 1 lần để chuẩn bị cho các cuộc họp của ASOEN Việt Nam. Trưởng nhóm công tác có thể triệu tập các cuộc họp bất thường theo yêu cầu của công việc.

Khi cần thay đổi đại diện của mình là thành viên của ASOEN Việt Nam, các cơ quan và tổ chức liên quan có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch ASOEN Việt Nam xem xét, quyết định việc thay đổi.

Trong trường hợp trưởng nhóm, phó trưởng nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam thôi không đảm nhiệm nhiệm vụ, thì ít nhất trước 3 tháng, phải báo cáo bằng văn bản gửi Văn phòng ASOEN Việt Nam để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của ASOEN Việt Nam, nếu còn vướng mắc, chưa phù hợp, các trưởng nhóm báo cáo đề xuất, kiến nghị Chủ tịch ASOEN Việt Nam xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

MINH HUY - LƯU DIỄM TRANG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: