• Huyện Châu Thành

Phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

31/10/2022 04:11 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 31/10/2022 | 04:11

STO - Thời gian qua, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã vận dụng linh hoạt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chúng tôi đến xã nông thôn mới Phú Tâm, huyện Châu Thành và về thăm ấp Phú Thành A - trước đây là một trong những ấp có đường giao thông khó khăn của xã. Giờ đây, người dân nơi đây có thể đi xe máy chạy bon bon trên những con đường bêtông về đến trung tâm xã. Có đường lộ thông thoáng, nhưng ấp cũng còn ngăn sông, chính quyền địa phương vận động xã hội hóa để xây cầu, nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ dân sinh, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, nhất là hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Anh Lý Sơn, ở ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành cho biết: "Trước đây đường sá đi lại khó khăn, nên khi người dân nghe thông báo làm đường thì ủng hộ hết mình. Còn nhớ, hồi công trình tuyến đường này chuẩn bị khởi công, cán bộ xã đến tận nơi mời họp dân để vận động hiến đất mở lộ, mọi công đoạn thi công, mức đầu tư của công trình, người dân đều được thông tin, người dân cũng hiểu được lợi ích của tuyến đường này là để phục vụ lợi ích chung nên đồng tình cao. Giờ đây lại được chính quyền địa phương vận động xã hội hóa xây dựng cho ấp 3 cây cầu trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, bà con càng phấn khởi hơn. Vợ chồng tôi cùng với bà con nấu cơm phục vụ cho thợ xây cầu và đóng góp ngày công để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng".

Các xã của huyện Châu Thành, tại bộ phận một cửa, các chủ trương, chính sách, văn bản… của Trung ương, tỉnh, huyện đều được niêm yết công khai để người dân tiện tìm hiểu. Ảnh: CHÍ BẢO

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã góp phần nâng cao vai trò và uy tín của cấp ủy, chính quyền, huy động được trí tuệ, nguồn lực từ nhân dân để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương, nhất là trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trầm Kim Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Vận xã Phú Tâm cho biết: “Thời gian qua, xã Phú Tâm luôn xác định thực hiện quy chế dân chủ là mục tiêu, động lực nhằm phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân đều được đảng bộ, chính quyền quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, công khai tới cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân được biết. Các thủ tục quy định về hành chính, các mức thu theo quy định của Nhà nước, bình xét xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, địa phương đều được thông báo đến các ấp và niêm yết tại các điểm sinh hoạt công cộng. Việc tổ chức sắp xếp, quy hoạch cán bộ, bầu trưởng ban nhân dân ấp, trưởng các đoàn thể và ban thanh tra nhân dân đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân, từ đó chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để mỗi cán bộ, đảng viên chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong mối quan hệ với nhân dân”.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động tuyên truyền phát huy vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bằng hình thức niêm yết công khai các chủ trương, định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện, văn bản cụ thể hóa tại địa phương, chế độ, chính sách, số điện thoại của người có trách nhiệm... tại trụ sở UBND và nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp, bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị, thậm chí có những nội dung niêm yết đến từng hộ dân... Từ đó, tác động hiệu quả việc triển khai đến người dân, để tiếp thu nhanh và hưởng ứng tích cực.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Theo đồng chí Bùi Mỹ Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, trong năm 2021, các xã, thị trấn đã tổ chức đưa ra họp dân được 189 cuộc, có 9.820 lượt người dân tham dự, để bàn bạc và quyết định thực hiện trực tiếp 54 công trình như: công trình thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn; cầu, đường, hiến đất, hoa màu để xây dựng các công trình công cộng phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới, với tổng giá trị nhân dân đóng góp tương đương 103 tỷ đồng. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định thời gian qua đã phát huy rất tốt quyền làm chủ của nhân dân, tạo nên ý thức trách nhiệm với cộng đồng, chung tay xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống dân sinh, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Nhìn chung các nội dung đưa ra dân bàn bạc và quyết định trực tiếp đều được đại bộ phận nhân dân hưởng ứng tích cực; bởi đây cũng là nhu cầu chính đáng của dân, trực tiếp phục vụ cho dân.

Đồng chí Bùi Mỹ Thuận cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, huyện Châu Thành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo thực hiện các loại hình quy chế dân chủ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Kết luận số 11-KL/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, là động lực để công tác dân vận mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Châu Thành.

Từ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân nhân, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng huyện Châu Thành ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: