• Sóc Trăng tiềm năng và phát triển

Dự án Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng

02/05/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 02/05/2018 | 06:00

STO - Sóc Trăng là 1 trong 13 tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Sóc Trăng có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Nhằm phát huy tiềm năng sẵn có, hiện tỉnh Sóc Trăng ưu tiên thu hút đầu tư 21 dự án giai đoạn 2017 - 2020 về các lĩnh vực: nông nghiệp; đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thương mại, dịch vụ và xây dựng; du lịch; giao thông vận tải; năng lượng sạch; chợ.

DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

1. Tên dự án: Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng.

2. Mục tiêu dự án: Kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

3. Địa điểm: Phường 8, TP. Sóc Trăng.

Khu đất dự kiến Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps

4. Quy mô đầu tư: Diện tích: 52,7876ha.

5. Hiện trạng đất đai: Đất Nhà nước quản lý.

6. Đặc điểm hạ tầng giao thông: Cách trung tâm TP. Sóc Trăng 5km, hướng về Long Phú, cách Cảng sông TP. Sóc Trăng 1km. Hạ tầng giao thông đến khu vực dự án đã hoàn chỉnh.

7. Hình thức đầu tư: Xét chọn nhà đầu tư.

8. Ưu đãi đầu tư:

8.1. Ưu đãi về đất đai:

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ.

Miễn 15 năm sau thời gian miễn xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9-9-2016 của Chinh phủ.

8.2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế suất ưu đãi: 17% trong thời hạn 10 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 của Chính phủ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo (quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 của Chính phủ).

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng.

Địa chỉ: số 479 A, Lê Duẩn, Phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 2211679

Fax: 0299 3828339

Email: soctrangipc@yahoo.com

Cơ hội đầu tư vào Dự án Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng

Trong số danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017 - 2020 đã được lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành quyết định phê duyệt có Dự án Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng. Việc đưa danh mục dự án này để kêu gọi đầu tư góp phần để các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có dịp đến TP. Sóc Trăng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Cách trung tâm TP. Sóc Trăng 5km, hướng về Long Phú và cách Cảng sông Sóc Trăng 1km, hiện hạ tầng giao thông đến khu vực Dự án Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng đã hoàn chỉnh. Tại Báo cáo số 68/BC-KT, ngày 13-11-2017, theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Sóc Trăng thì hiện tại, Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng đã giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích nên rất thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư. Theo quyết định của UBND tỉnh thì ngành nghề hoạt động chủ yếu sử dụng nhiều lao động, như: thủ công mỹ nghệ, may mặc; sản xuất gia công giày da; hàng tiêu dùng; cơ khí; mộc; các sản phẩm sản xuất từ nhôm; chế biến các mặt hàng nông sản thực phẩm…

TP. Sóc Trăng là đô thị loại III, là địa phương trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và là đầu mối giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Sóc Trăng và tiểu vùng Tây sông Hậu, Bắc bán đảo Cà Mau. Ngoài ra, TP. Sóc Trăng còn là đầu mối công nghiệp chế biến hàng hóa nông sản, lưu thông hàng hóa, dịch vụ thương mại, du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo lãnh đạo UBND thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là những thế mạnh của địa phương. Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố là phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế theo cơ cấu “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” với tốc độ nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng dụng các mô hình sản xuất hiệu quả; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chính sách an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung.

Vị trí giao thông của dự án rất thuận lợi cả về đường thủy lẫn đường bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng Châu Kiến Tường, trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của thành phố có sự chuyển biến mạnh; tốc độ tăng trưởng của một số nhóm ngành công nghiệp và dịch vụ tương đối cao. Trong thời gian tới, các nhóm ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, là ngành tạo ra giá trị gia tăng lớn, quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố và tỉnh, trực tiếp tác động đến các nhóm ngành khác, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy các nhóm ngành khác phát triển. Cơ cấu kinh tế của TP. Sóc Trăng đang phát triển nhanh theo hướng “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” với những dự án lớn đã và đang hình thành để phát triển nhanh thành đô thị loại II trong thời gian tới.

Từ những lợi thế nêu trên, Dự án Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng nằm trong số danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017 - 2020 đã được lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành quyết định phê duyệt. Theo đó, mục tiêu của dự án là “kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp”, địa điểm tại Phường 8, với quy mô diện tích trên 52,7ha, đất do Nhà nước quản lý. Hình thức đầu tư sẽ tiến hành xét chọn nhà đầu tư; với những chính sách ưu đãi hấp dẫn như: miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuế đất, thuê mặt nước theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15-5-2014 của Chính phủ. Miễn 15 năm sau thời gian miễn xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 9-9-2016 của Chính phủ. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất ưu đãi 17% trong thời hạn 10 năm theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26-12-2013 của Chính phủ. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo (quy định tại Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, ngày 26-12-2013 của Chính phủ).

Trong tình hình phát triển kinh tế ngày càng nhanh của tỉnh, cùng với đó là việc thành lập các cụm công nghiệp để làm cơ sở đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử dụng đất sản xuất của các doanh nghiệp, việc thành lập Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng là hết sức cần thiết nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế tại địa phương, qua đó đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động ở địa phương. Việc đầu tư xây dựng với đầy đủ chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ đưa Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng trở thành cụm công nghiệp trọng điểm của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng chung của tỉnh. 

Từ những thuận lợi và phân tích các điều kiện nêu trên cho thấy, việc xây dựng Cụm Công nghiệp TP. Sóc Trăng có tính khả thi cao. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư đối với dự án này.

Quang Bình

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: