• Sóc Trăng tiềm năng và phát triển

Thích ứng an toàn, linh hoạt, tập trung thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép"

29/01/2022 03:39 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 29/01/2022 | 03:39

Đồng chí Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng: Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Năm 2021, với sự chủ động, đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, TP. Sóc Trăng đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng và đón nhận TP. Sóc Trăng được công nhận đô thị loại II. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn có thể diễn biến phức tạp, TP. Sóc Trăng xác định: mục tiêu nghị quyết năm 2022 là “Tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh sự “chủ động, sáng tạo, linh hoạt” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sớm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu TP. Sóc Trăng được công nhận đô thị loại II; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết của Thành ủy năm 2022, tạo tiền đề cho sự phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo”.

Đồng chí Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu: Tập trung huy động nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Vĩnh Châu vẫn kiên trì, nỗ lực thực hiện được mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Đến nay, TX. Vĩnh Châu đã thực hiện đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu nghị quyết; sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, diện tích và sản lượng tăng so với cùng kỳ. Công tác mời gọi đầu tư, đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện khá tốt. Đến nay, đã đóng điện vận hành 4/10 dự án điện gió; hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển; trên địa bàn thị xã có 17 sản phẩm OCOP...

Đón năm Nhâm Dần 2022, Đảng bộ TX. Vĩnh Châu tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đảng bộ luôn tạo môi trường thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế; tập trung huy động nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các lĩnh vực hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt chính sách xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân…

Đồng chí Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm: Thị xã ngã năm tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021, Đảng bộ TX. Ngã Năm ban hành Nghị quyết gồm 20 nhóm chỉ tiêu, với 52 chỉ tiêu cơ bản, đến nay thực hiện đạt 46/52 chỉ tiêu (43 chỉ tiêu đạt và vượt từ 100% trở lên; 3 chỉ tiêu cơ bản đạt), chiếm tỷ lệ 88,46%. Thị xã đã tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các trung tâm thương mại, chợ, các công trình xây dựng cơ bản diễn ra theo đúng tiến độ, công tác giải ngân vốn đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững và ổn định...

Năm 2022, Đảng bộ TX. Ngã Năm sẽ tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xác định sản xuất lúa là mũi nhọn trên lĩnh vực nông nghiệp; nhân rộng các mô hình kinh tế lợi thế của địa phương, đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự đồng thuận của nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Phú: Long phú chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Năm 2021, Huyện ủy Long Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả khá toàn diện, đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu nghị quyết. Cả hệ thống chính trị khẩn trương, nghiêm túc, tích cực phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Kết quả đó, đã tác động rất tích cực đến các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện từng bước tháo gỡ khó khăn về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khâu thu hoạch và tiêu thụ nông sản; hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án gắn với yêu cầu phòng, chống dịch; kinh tế tiếp tục được nâng cao giá trị, đảm bảo theo kế hoạch; thu ngân sách tiếp tục đạt kết quả tốt...

Năm 2022, huyện Long Phú tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, điều phối các nguồn lực, cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội…

Đồng chí Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên: Đảng bộ, dân và quân huyện mỹ xuyên đồng tâm, hiệp lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Trong năm 2021, với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, đặc biệt là tập trung thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa tăng cường triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, huyện Mỹ Xuyên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Theo đó, sản lượng lúa là 149.920/142.780 tấn, đạt 105% nghị quyết; diện tích nuôi thủy sản 21.135,7ha, đạt 105,6% kế hoạch, sản lượng 47.271,6/47.000 tấn, đạt 106% nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu ngân sách đạt chỉ tiêu; toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện khẩn trương và hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được triển khai kịp thời, đồng bộ, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 0,9%...

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Mỹ Xuyên tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương để tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới… Theo đó, huyện còn đặc biệt phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, dựa vào dân, huy động sức dân, tạo sự đồng thuận của dân trong xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp…

Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung: Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021 là năm đầy thách thức nhưng Đảng bộ huyện Cù Lao Dung đã bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ. Kết thúc năm 2021, Đảng bộ huyện thực hiện đạt và vượt 17/20 chỉ tiêu nghị quyết, 2 chỉ tiêu đạt 96%; 1 chỉ tiêu đạt 51%...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị huyện Cù Lao Dung sẽ tiếp tục ưu tiên phòng, chống, khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. Chủ động đề ra phương án, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phòng, chống dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số; phát triển văn hóa, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn…

Đồng chí Phạm Anh Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành: Tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện đạt và vượt 16/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm kịp thời. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản bảo đảm, ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được tập trung củng cố, kiện toàn.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo định hướng cơ cấu công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...

Đồng chí Nguyễn Văn Thứ - Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú: Vừa phòng, chống dịch bệnh covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế

Năm 2021 là năm mà Đảng bộ huyện Mỹ Tú trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp cùng sự đoàn kết của người dân nên trong năm 2021, Mỹ Tú vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều thành quả nổi bật như: tổng sản lượng lúa gần 369.000 tấn, đạt trên 100% chỉ tiêu nghị quyết; diện tích cây màu, cây ăn trái, cây tràm đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; ước thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với lợi thế từng vùng, từng địa phương. Tập trung huy động và tranh thủ tối đa mọi nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… 

Đồng chí Lưu Hữu Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề: Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 nhưng với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Trần Đề đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật là sản lượng lúa, nuôi thủy sản tiếp tục được thắng lợi; lĩnh vực khai thác, đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá có bước phát triển… Qua đó, đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp, thủy sản đạt trên 236,6 triệu đồng; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, huyện sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, xúc tiến, kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào khu công nghiệp, khu thương mại kinh tế biển Trần Đề. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững...

Đồng chí Trương Vũ Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị: Thực hiện các nghị quyết gắn với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá

Năm 2021, Đảng bộ huyện xác định vấn đề trọng tâm ưu tiên hàng đầu thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Kết quả, trong 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm có 7 chỉ tiêu vượt 100%; 10 chỉ tiêu đạt 100%, 3 chỉ tiêu cơ bản đạt.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh, theo từng cấp độ. Giá trị sản phẩm thu hoạch 1ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 167 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,41 triệu đồng/người/năm, huyện có thêm 1 xã được công nhận nông thôn mới (lũy kế 6/8 xã). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; các công trình xây dựng cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Các chính sách an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng. Trật tự, an toàn xã hội bảo đảm giữ vững, ổn định. Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 4 nghị quyết của Huyện ủy giai đoạn 2020 - 2025, gắn với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

Đồng chí Lê Vũ Đức - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch Covid-19, tình hình xâm nhập mặn và thiên tai diễn biến phức tạp, Huyện ủy, UBND huyện Kế Sách đã tập trung cao độ, chủ động triển khai nhiều giải pháp thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nên huyện vẫn đạt được một số kết quả khả quan, có 19/26 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Diện tích cánh đồng mẫu tiếp tục được mở rộng; kinh tế vườn xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả. Giá trị sản xuất bình quân 1ha đất nông nghiệp, thủy sản đạt 180 triệu đồng/năm, đạt 100% so nghị quyết...

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra, huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục rà soát, thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các chính sách hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai tốt các dự án, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp đã được duyệt…

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO SÓC TRĂNG

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: