• Xây dựng nông thôn mới

Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

02/12/2021 14:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 02/12/2021 | 14:20

STO - Mỹ Xuyên là huyện đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được công nhận huyện nông thôn mới (NTM) và đến nay, toàn huyện đã có 3 xã xây dựng thành công xã NTM nâng cao. Để hiểu rõ về những thành tựu, bài học kinh nghiệm và giải pháp trong xây dựng NTM nâng cao của địa phương trong thời gian tới, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Văn Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên về nội dung này.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thành quả nổi bật của huyện trong xây dựng NTM nâng cao?

Đồng chí Đặng Văn Phương: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến thời điểm này, huyện Mỹ Xuyên cơ bản đạt được một số thành quả nổi bật, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM và hoàn thành 3/10 xã NTM nâng cao. Bên cạnh đó là cơ sở hạ tầng của địa phương từ điện, đường, trường, trạm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững được đầu tư đúng mức. Thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và “ý Đảng, lòng dân”, tạo mỹ quan nông thôn ngày càng khởi sắc, đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng xã NTM, huyện NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.

Phóng viên: Để đạt được những thành tựu trong xây dựng thành công NTM nâng cao, địa phương đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Văn Phương: Từ thực tiễn xây dựng NTM trên địa bàn huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Xuyên rút ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là nhân tố hàng đầu, sự đồng thuận của nhân dân là nhân tố thứ hai quyết định thắng lợi trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, mà chủ thể là nhân dân. Vì vậy, để phát huy tích cực vai trò của chủ thể thì một trong những giải pháp quan trọng là: các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện công khai, dân chủ tất cả các công việc có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, để nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện.

Tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ ấp, đảm bảo đủ trình độ năng lực để tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các địa phương và từng địa bàn dân cư. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh chỉ đạo, vận động các ấp, từng hộ gia đình trong việc: chỉnh trang tường rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là mô hình tuyến đường NTM kiểu mẫu cần được nhân rộng kịp thời, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn thêm “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”.

Phát triển nông nghiệp bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân làm tiền đề để huy động nguồn lực trong nhân dân: đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất. Quan tâm hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, nhất là các hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết hiệu quả. 

Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá nội dung tiến độ xây dựng NTM tại các cuộc giao ban tuần, tháng, quý của ban chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng chỉ đạo kịp thời. Gắn trách nhiệm kết quả xây dựng NTM tới từng cơ quan, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo NTM. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM.

Phóng viên: Để xây dựng Mỹ Xuyên thành huyện NTM nâng cao mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, địa phương có những giải pháp chủ yếu nào trong thời gian tới?

Đồng chí Đặng Văn Phương: Để hoàn thành huyện NTM nâng cao, giai đoạn 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra, trong thời gian tới huyện tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong bối cảnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên như sau: tiếp tục hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng NTM cấp xã, cấp huyện đảm bảo thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới hoàn thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Nâng cao năng lực xây dựng NTM và công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; triển khai hiệu quả truyền thông về xây dựng NTM… quyết tâm xây dựng thành công Mỹ Xuyên thành huyện NTM nâng cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

H.LAN (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: