• Xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Tân Thạnh

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ mới

22/04/2020 15:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 22/04/2020 | 15:00

STO - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thạnh (Long Phú) đã đoàn kết phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đạt được kết quả khá toàn diện. Các khâu đột phá về cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác giảm nghèo bền vững có chuyển biến, tiến bộ. Đến cuối nhiệm kỳ, có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, xã Tân Thạnh trở thành xã nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đổi thay ở ấp nông thôn mới Cái Quanh. Ảnh: Q.K

Đồng chí Võ Văn Phượng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đăng ký hàng năm để mỗi đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc học tập và làm theo Bác.

Thực hiện các khâu đột phá chiến lược, Đảng ủy, UBND xã Tân Thạnh đã tập trung công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính đã từng bước được đơn giản hóa, công khai hóa, rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính còn rườm rà không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tinh thần, thái độ và nhận thức của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn, năng lực và chỉ số cải cách hành chính của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng hơn.

Đảng ủy xã còn xây dựng chương trình hành động, kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, Tân Thạnh thực hiện được nhiều mô hình phòng, chống tội phạm như: Mô hình “Cổng nhân dân tự quản”, “Ánh sáng an ninh”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” và triển khai nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, từ đó kéo giảm số vụ việc phạm pháp hình sự. Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Tân Thạnh đã lồng ghép thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo phát triển sản xuất trong chăn nuôi và trồng trọt. Nhìn chung, các mô hình này mang lại hiệu quả cho hộ dân, tăng thu nhập và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đầu nhiệm kỳ, số hộ nghèo của xã Tân Thạnh là 396 hộ, chiếm tỷ lệ 17,41%, đến năm 2020, hộ nghèo chỉ còn 41 hộ, chiếm tỷ lệ 1,8%, bình quân mỗi năm giảm 3,12%.

Trường lớp được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo. Ảnh: Q.K

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Tân Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như Dự án Phát triển lúa đặc sản, Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt, Dự án Phát triển lúa đặc sản theo chuỗi giá trị… Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất lúa và tưới tiêu hoa màu. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ngày càng được nhân dân áp dụng, nhân rộng như mô hình 3 giảm 3 tăng, mô hình 1 phải 5 giảm… Các hình thức tổ chức sản xuất được củng cố, phát triển. Xã có 2 hợp tác xã nông nghiệp với 33 thành viên. Kết quả đến cuối năm 2019, diện tích gieo trồng lúa 4.351ha, đạt 150,24% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 30,5% so với năm 2015; tổng sản lượng lúa 25.474 tấn, đạt 160,01% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 21,8% so với năm 2015, trong đó sản lượng lúa đặc sản chiếm 52%. Diện tích trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày 402ha, đạt 189,62%, tăng 82,7% so với năm 2015.

Trong lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh đàn bò, đàn gia cầm. Tổng đàn bò 280 con, đạt 111% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 6,01% so năm 2015; đàn gia cầm 30.440 con, đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 2,2% so năm 2015. Là xã nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thạnh cũng đang tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Võ Văn Phượng cho biết thêm, định hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Thạnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp. Tập trung cải cách hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý; xây dựng nếp sống văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì và nâng chất các tiêu chí chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, về kinh tế, phấn đấu diện tích gieo trồng lúa hàng năm đạt 2.900ha, tổng sản lượng 17.400 tấn, trong đó, lúa đặc sản 75%. Diện tích gieo trồng màu hàng năm 100ha. Phát triển đàn gia súc 1.550 con; đàn gia cầm 40.000 con. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 16 tấn. Trong nhiệm kỳ, củng cố nâng chất 2 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác. Về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu đạt sản phẩm OCOP đạt 4 sao trở lên 1 sản phẩm... Lĩnh vực văn hóa - xã hội, phấn đấu đạt tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 95% trở lên. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong đó, tiêm chủng tạo miễn dịch đầy đủ cho các trẻ em dưới 1 tuổi 99%. Duy trì và nâng chất 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Giải quyết việc làm mới 1.075 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2,5 - 3,5%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer từ 3 - 4%/năm.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phấn đấu hàng năm có trên 80% chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; có dưới 10% chi bộ “không hoàn thành nhiệm vụ”. Hàng năm, có trên 80% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” (trong số đảng viên được đánh giá, xếp loại); hàng năm, có dưới 1,5% đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ” so với đảng viên được đánh giá, xếp loại. Phấn đấu hàng năm có trên 90% đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh.

QUỐC KIÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: