• Xây dựng nông thôn mới

Sóc Trăng quyết tâm đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới

13/09/2022 04:31 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 13/09/2022 | 04:31

STO - Với quyết tâm đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2022,Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Theo đó, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng xã hội từ tỉnh đến cơ sở, công tác xây dựng NTM của tỉnh tiếp tục gặt hái được những kết quả quan trọng.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022, ngay từ đầu năm, tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xã hội về xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND, ngày 4/4/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí hộ văn hóa NTM, ấp văn hóa NTM và tuyến đường NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng với UBND các huyện, thị xã trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ công tác truyền thông, tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, giúp phát huy đúng mức, hiệu quả vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng NTM.

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tích cực trồng hoa xây dựng đường NTM. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngay từ đầu năm nay, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã phát động triển khai Hội thi “Tuyến đường NTM kiểu mẫu” năm 2022, gắn với đẩy mạnh vận động thực hiện các tiêu chí “Hộ văn hóa NTM”, “Ấp văn hóa NTM” trên khắp địa bàn tỉnh, nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể, sự chủ động, sáng tạo của người dân, ban nhân dân các ấp và các đoàn thể tham gia xây dựng NTM. Theo đó, ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể các cấp quan tâm lồng ghép tuyên truyền qua các cuộc họp dân, tổ, nhóm, tổ chức tập huấn về cuộc vận động xây dựng NTM được 5.576 cuộc, có 48.071 lượt người dự; vận động thực hiện các tiêu chí NTM, phát quang, đắp lề đường và làm đường giao thông nông thôn, làm hàng rào, xây dựng trụ cột cờ và treo bóng đèn trước nhà... với trên 1.393 lượt ngày công lao động. Đặc biệt, nhân dân đóng góp xã hội hóa trong thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh được trên 12,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian chuyển tiếp để hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, tinh thần thi đua chung sức xây dựng NTM trên địa bàn 10 huyện, thị xã luôn được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ với 8 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM và 6 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Mỹ Xuyên phấn đấu có thêm 2 xã là Đại Tâm và Gia Hòa 2 đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm nay, Sở Xây dựng đã phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Châu Thành và UBND huyện Cù Lao Dung về công tác lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành và vùng huyện Cù Lao Dung để làm cơ sở cho việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2023. Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh đều đã có đồ án quy hoạch chung NTM được duyệt; toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện là TX. Ngã Năm và TX. Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn NTM, có 58 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Với quyết tâm cao đạt mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2022, trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xã hội về xây dựng NTM. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm sẽ có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM và có thêm xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thành công Hội thi “Tuyến đường NTM kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2022; tập trung phát động thực hiện Bộ tiêu chí hộ văn hóa NTM, ấp văn hóa NTM và tuyến đường NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, hoàn thiện khung cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tập trung, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện và giải ngân đúng tiến độ các nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện chương trình.

Để đạt mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: khẩn trương hoàn thiện, triển khai các cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng NTM; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng ngành và địa phương để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2022; chú trọng phát động mạnh mẽ các mô hình, cuộc vận động xã hội về xây dựng NTM, thi đua chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; làm tốt công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao.

Theo đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh chủ động hướng dẫn, triển khai đầy đủ các nội dung thành phần của chương trình, trong đó chú trọng hoàn thiện hướng dẫn đối với các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM thuộc phạm vi quản lý của ngành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm tạo môi trường thuận lợi cho địa phương triển khai thông suốt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, phát huy cao nhất tính chủ động, trách nhiệm của cấp huyện, xã trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. UBND các huyện, thị xã bên cạnh chỉ đạo triển khai, vận dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách về xây dựng NTM đã được ban hành, thì cần có giải pháp huy động tối đa nguồn lực, nhất là ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp và tăng cường lồng ghép nguồn vốn ngân sách từ hai chương trình mục tiêu quốc gia còn lại và các chương trình, dự án, chính sách hiện có để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, thúc đẩy, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng với UBND các huyện, thị xã cùng thực hiện đồng bộ công tác truyền thông, tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; phát huy đúng mức, hiệu quả vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng NTM...

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, với sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng xã hội từ tỉnh đến cơ sở, công tác xây dựng NTM của tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, để nông thôn Sóc Trăng ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

THANH TUYỀN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: