• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận và chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình”

14/05/2024 04:18 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Trọng Nhân
  • Thứ Ba, 14/05/2024 | 04:18

STO - Theo Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, vào lúc 8 giờ, ngày 14/5/1966, tại Trường Phổ thông cấp III Chu Văn An, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức. Thay mặt Trung ương Đảng, Bác “nói vài điều” với các cô, các chú. Những điều Bác nói cách đây đúng 58 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị.

VÌ SAO CHÚNG TA VÀO ĐẢNG?

Trước hết, Bác đặt câu hỏi: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài?” Và trả lời: “Không phải!”. Để chứng minh cho điều này, Bác giải thích: “Trước đây khi Đảng còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào Đảng, chỉ một lòng một dạ làm cách mạng… Có những đồng chí như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ và rất nhiều đồng chí khác đã anh dũng hy sinh cho Đảng, cho cách mạng”.

Bác dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều “chúng ta” không chỉ để nói những đồng chí đảng viên đang có mặt trong lớp huấn luyện mà hàm ý nói đội ngũ đảng viên cả nước. Người cho rằng, vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên.

Vì vậy, theo Bác, muốn xứng đáng với danh hiệu người đảng viên, các cô, các chú phải không ngừng rèn luyện tư tưởng vô sản và giữ vững lập trường vô sản, cố gắng học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết của mình… Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình.

Bác nhấn mạnh, nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta hiện nay đòi hỏi mỗi đảng viên phải: Tuyệt đối tin tưởng vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng; có ý chí quyết chiến, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ra sức làm tốt mọi công tác trong sản xuất và chiến đấu. Vì vậy, mỗi đảng viên phải tích cực học tập. Phải thực hiện lời dạy của Lênin là học, học nữa, học mãi. Học phải đi đôi với hành. Học để hành càng ngày càng tốt hơn…

Theo Bác, từ khi có chỉ thị của Ban Bí thư về giáo dục đảng viên, nhiều nơi đã quan tâm đến việc giáo dục đảng viên dự bị, mỗi năm một vài lần các đảng viên được học tập nghị quyết của Trung ương, học tập chương trình chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Các trường Đảng của tỉnh, các lớp huấn luyện ở huyện đã bồi dưỡng được khá nhiều cán bộ, đảng viên. Năm 1965, theo báo cáo của 21 tỉnh, thành, các lớp huyện đã huấn luyện được hơn 32.300 đảng viên là chi ủy, tổ trưởng, v.v.. Bác nhận xét, như vậy là công tác giáo dục đảng viên có kết quả khá.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP NHIỀU NHƯNG ĐƯỢC HUẤN LUYỆN CÒN ÍT

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác huấn luyện đảng viên, Bác cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm như: “Số đảng viên mới kết nạp nhiều nhưng số được huấn luyện thì còn ít, cuối năm 1965, 31 đơn vị có 56.760 đảng viên dự bị, nhưng mới huấn luyện được hơn 25.800 đồng chí, tức là chưa được một nửa. Việc giáo dục đảng viên còn làm theo từng vụ, từng việc, chưa có chương trình, kế hoạch giáo dục toàn diện và lâu dài. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc giáo dục đảng viên, có nơi đã khoán trắng việc giáo dục đảng viên cho cán bộ tuyên giáo”.

Người cũng nêu những vấn đề cần quan tâm nhằm sửa chữa những thiếu sót trong việc giáo dục đảng viên. Đó là, những đảng viên mới phải học tập nắm vững những hiểu biết cơ bản, trong đó, trước hết là phải hiểu những điều a, b, c về chủ nghĩa cộng sản. Vì chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối cùng của Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản là lẽ sống của người đảng viên. Bác cho biết, nội dung của chủ nghĩa cộng sản rất rộng. Người cũng cho rằng, bước đầu mỗi đảng viên phải học để nắm được nội dung chủ nghĩa cộng sản, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh như thế nào để tiến lên thực hiện dần dần chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam?. Bác khuyên mọi người luôn luôn ghi nhớ: “Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của mình là: Suốt đời làm cách mạng phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới. Một ngày nào mà miền Nam ta chưa được giải phóng, Tổ quốc ta chưa được thống nhất, nhân dân ta chưa được sung sướng, yên vui thì tất cả chúng ta vẫn phải đem hết tinh thần và nghị lực mà phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng hoàn toàn thắng lợi”. 

Khi nói đến đường lối cơ bản và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam, Bác cũng đặt câu hỏi: “Vì sao phải học tập đường lối của Đảng?” Và trả lời: “Vì có nắm vững đường lối cách mạng mới thấy rõ phương hướng tiến lên của cách mạng, mới hiểu rõ mình phải làm gì và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay”. Đề cập đến nội dung đường lối cách mạng Việt Nam, Bác nêu: “Bước đầu phải cố gắng học để hiểu rõ hai nhiệm vụ cách mạng và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ đó: nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhiệm vụ cách mạng giải phóng miền Nam. Hiểu rõ nội dung ba cuộc cách mạng ở miền Bắc nước ta hiện nay: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng. Hiểu rõ tình hình mới, nhiệm vụ mới, nâng cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, làm thật tốt bất cứ nhiệm vụ gì do Đảng giao cho”. Ngoài ra, Người cũng nói rõ về tổ chức cơ sở của Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương pháp công tác của người đảng viên để học tập đạt kết quả tốt.

PHẢI BIẾN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC THÀNH HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG THỰC TẾ

Một trong những nội dung quan trọng mà Bác nhấn mạnh trong buổi nói chuyện đó chính là phương châm, phương pháp học tập, là lý luận liên hệ với thực tế. Người cho rằng: “Phải biến những điều đã học thành hành động cách mạng thực tế. Học phải đi đôi với hành, chứ không phải học để nói suông”. Câu chuyện mà Người kể lại cho lớp huấn luyện nghe hồi kháng chiến là một bài học quý cho chúng ta khi tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng. Bác kể rằng, có một lần đi dự hội nghị về, thấy một số đồng chí đang nghỉ ở một gốc cây đa to bóng mát, Bác hỏi:

- Các cháu đi đâu về?

- Chúng cháu đi học.

- Học những gì?

- Học Các Mác.

- Có hay không?

- Thưa Bác hay lắm.

- Có hiểu không?

Họ ấp úng:

- Thưa Bác, nhiều cái khó quá, không hiểu được.

Từ nội dung câu chuyện, Người cho rằng, học như thế là phí công, phí của. Chúng ta phải học tập một cách thiết thực hơn. Và một lần nữa Người lại đặt câu hỏi: “Sau lớp học này các cấp ủy phải làm gì?”. Theo Bác, trước tiên, Ban Tuyên giáo Trung ương cần căn cứ vào trình độ khác nhau của đảng viên mà soạn ra các chương trình học tập, bảo đảm cho đảng viên ở cơ sở có thể thường xuyên học tập. Kế đến, các cấp ủy phải quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đảng viên. Từ nay trở đi công tác giáo dục đảng viên phải là một điều quan trọng trong chương trình công tác của cấp ủy. Phải bồi dưỡng giảng viên lý luận cho các chi bộ. Và cuối cùng, tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận và chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình.

Cũng theo Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, sau khi kết thúc bài nói chuyện đã chuẩn bị sẵn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói thêm: “Con người ta trước hết phải có đạo đức, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu đọc bao nhiêu sách chủ nghĩa Mác - Lênin mà sống với nhau không có tình, có nghĩa, thì chỉ là giáo điều, sách vở”.

TRỌNG NHÂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN:

[1] Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2016, tập 9, trang 328, 329.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 112 - 117.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: