• Ngân hàng chính sách xã hội

Chỉ thị số 40-CT/TW "tiếp sức" cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở Sóc Trăng

13/06/2023 04:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 13/06/2023 | 04:52

STO - Việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chỉ thị đã đi vào cuộc sống; cấp ủy, chính quyền các cấp ở Sóc Trăng đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Hiệu quả tín dụng chính sách từ cơ sở

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay trên địa bàn huyện Kế Sách không ngừng phát triển; qua đó đã và đang đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40. Đồng chí Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kế Sách cho biết, sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị này. Tính đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại huyện đạt trên 463,2 tỷ đồng, với 15 chương trình tín dụng chính sách; UBND huyện đã chuyển ngân sách huyện sang là 3 tỷ 854 triệu đồng để tạo lập nguồn vốn cho vay, đồng thời cấp 1.300m2 đất để ngân hàng chính sách xã hội xây dựng trụ sở làm việc; vốn tín dụng chính sách được UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng ban nhân dân ấp, tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay công khai, dân chủ. Điểm giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện tại 13/13 xã, thị trấn nên tiết kiệm được thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo được vay vốn, trả nợ, cập nhật thông tin, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, qua đó chất lượng tín dụng chính sách có những chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện Chỉ thị số 40 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: QUANG BÌNH

Việc thực hiện Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi căn bản về nhận thức, hành động của đảng bộ, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn nên đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Đồng chí Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông tin, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40 đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 36.869 lượt hộ được tiếp cận và vay vốn tín dụng chính sách, với tổng số tiền vay là 727,2 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần trồng và cải tạo 1.850ha cây ăn quả, chăn nuôi 450.000 con heo thịt, 5.280 con heo sinh sản, xây dựng 11.942 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đã giúp cho 2.398 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, giúp cho 5.064 hộ vay kinh doanh dịch vụ nhỏ, đã tạo việc làm cho 2.828 lao động nhàn rỗi, xây dựng và cải tạo 561 ngôi nhà và đặc biệt góp phần quan trọng trong việc giảm 13.730 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần vào việc hoàn thành những tiêu chí tại các xã đang xây dựng nông thôn mới tại huyện.

Sự vào cuộc của địa phương mang đến những chuyển biến tích cực

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai thực hiện tốt việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND, ngày 7/12/2018 về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; ngành chức năng có liên quan của tỉnh đã xây dựng các đề án về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) theo hợp đồng từ ngân sách địa phương; tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan (Trung Quốc), từ ngân sách tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021…

Đồng chí Trần Duy Đông - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến ngày 31/5/2023, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 147 tỷ 418 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, tăng 100 tỷ 601 triệu đồng so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 40 (trong đó, ngân sách tỉnh ủy thác là 67 tỷ 357 triệu đồng đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2014; ngân sách các huyện, thị xã, thành phố ủy thác là 80 tỷ 061 triệu đồng, tăng 6,7 lần so với năm 2014). Bên cạnh việc chuyển vốn ngân sách ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội thì từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã cấp 6.441,3m2 đất với tổng giá trị là 6,2 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc tại các huyện: Kế Sách, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu; hỗ trợ kinh phí mua 7 xe ôtô cho các phòng giao dịch huyện, thị xã với tổng giá trị là 3 tỷ đồng sử dụng cho hoạt động giao dịch xã.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mở rộng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; thống nhất nguồn tiền nhận hỗ trợ và kinh phí nguồn vận động “Quỹ vì người nghèo” giao dịch qua tài khoản mở tại ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp; tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp rà soát các nguồn vốn nhàn rỗi từ các nguồn quỹ chưa sử dụng gửi vào ngân hàng chính sách xã hội. Kết quả đến ngày 31/5/2023, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 168 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với năm 2014. Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các cấp phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, đạt 100% kế hoạch hằng năm. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt các nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Tính đến ngày 31/5/2023, dư nợ ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đạt 4.633 tỷ đồng, chiếm 99,91% tổng dư nợ. Quản lý 3.158 tổ tiết kiệm và vay vốn; trong đó tỷ lệ tổ xếp loại tốt và khá chiếm 79,2%, tổ xếp loại trung bình chiếm 17,5%; tổ xếp loại yếu chiếm 3,29%. Hiện toàn tỉnh có 109 điểm giao dịch xã đặt tại 109 trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn; hằng tháng, giao dịch vào ngày cố định, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận các chương trình ưu đãi một cách thuận lợi, giảm chi phí. Điểm giao dịch xã với cách thức “Phục vụ tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”; hoạt động tại điểm giao dịch xã giải quyết trên 95% khối lượng giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội với khách hàng.

Tiếp tục tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn.   

Qua 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 đã giúp cho 377.727 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay 8.808 tỷ đồng, bình quân 978,7 tỷ đồng/năm. “Nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong 9 năm qua đã giúp cho 85.059 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 36.801 học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; 260.027 lao động được tạo việc làm; 1.016 lao động được đi làm việc ở nước ngoài; xây mới, sửa chữa 145.505 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng 30.228 nhà ở hộ nghèo và 168 căn nhà được xây mới, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội…

Qua 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 đã giúp cho 377.727 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Ảnh: QUANG BÌNH

Theo đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian tới, Sóc Trăng tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40. Qua đó sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Hằng năm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương bổ sung ủy thác tối thiểu 15%/tổng nguồn vốn tăng trưởng tín dụng để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua ngân hàng chính sách xã hội; phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác chiếm 15%/tổng nguồn vốn.

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm nghèo theo từng giai đoạn; hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bộ mặt nông thôn được cải thiện; qua đó, thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiến tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

QUANG BÌNH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: